Acasă Economic Timişorenii ar putea primi de la fisc scrisori cu oferte de plată...

Timişorenii ar putea primi de la fisc scrisori cu oferte de plată a datoriilor în rate

309
DISTRIBUIȚI

Fiscul trimite populaţiei şi firmelor scrisori în care le explică faptul că pot plăti datoriile în rate. Pot aplica inclusiv cei care primesc decizii de impunere pentru sume mari

Campania de trimitere de astfel de scrisori vizează persoanele şi firmele care au conturi de Spaţiu Privat Virtual (SPV), serviciul de comunicare online dintre ANAF şi contribuabili. Eşalonarea plăţilor poate fi accesată inclusiv de persoanele care au primit în această perioadă decizii de plată pentru anii din urmă cu sume mari, pe care nu le pot achita imediat. ANAF trimite în această perioadă deciziile de plată pentru toate restanţele de pe anii din urmă, în contextul în care din 2018 s-a trecut de la sistemul bazat pe decizie de impunere la autoimpunere prin Declara?ia Unică.

“În cazul în care vă aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, aveţi posibilitatea de a solicita organului fiscal eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. Eşalonarea reprezintă modalitatea de plată în rate a obligaţiilor fiscale restante”, transmite ANAF în scrisoare.

Condiţii de eşalonare.

Pentru a beneficia de eşalonare trebuie să îndepliniţi cumulativ următoarele condiţii: a) să vă aflaţi în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aveţi capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastră sau deţinute de organul fiscal. b) să aveţi constituită garanţie; c) să nu vă aflaţi în procedura insolvenţei; d) să nu vă aflaţi în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare; e) să nu vi se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe lângă aceste condiţii, firmele care doresc să beneficieze de eşalonare trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală şi se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

În cazul în care îndepliniţi condiţiile necesare şi doriţi să beneficiaţi de eşalonare la plată este necesar să depuneţi cerere de acordare a eşalonării  la organul fiscal competent.

Care sunt avantajele eşalonării. În momentul în care beneficiaţi de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, aveţi următoarele avantaje: suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale; amânarea la plată a penalităţilor de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală în vederea anulării; necalcularea şi nedatorarea penalităţilor de întârziere pe perioada eşalonării la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia situaţiei privind achitarea cu întârziere a ratei de eşalonare. (sursa: profit.ro)

Comentarii

comentarii