Acasă Actualitate Traductologia – o ştiinţă a comunicării lingvistice şi culturale transfrontaliere

Traductologia – o ştiinţă a comunicării lingvistice şi culturale transfrontaliere

501
DISTRIBUIȚI

TRADUColocviu internaţional organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

La Centrul de conferinţe din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiş” s-au desfăşurat, zilele trecute, lucrările Colocviului internaţional „Traductologia: o ştiinţă a comunicării lingvistice şi culturale transfrontaliere”, a căror dezbateri au adus o importantă contribuţie la aprofundarea studiilor filologice în domeniul limbilor romanice.

Desfăşurat sub egida Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi a revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, colocviul internaţional „Traductologia: o ştiinţă a comunicării lingvistice şi culturale transfrontaliere” a constituit un excelent prilej de valorificare a creaţiei ştiinţifice din domeniul ştiinţelor umaniste. Dintre cele 20 de lucrări ştiinţifice prezentate, 11 lucrări au fost susţinute de către autori de la universităţi şi centre de cercetare din străinătate – Franţa, Ungaria, Cehia, Serbia, Polonia şi Rusia -, iar 9 lucrări au fost prezentate de către profesori de la universităţi din România. Remarcăm cu acest prilej prezenţa numeroasă a delegaţiei franceze, de la Universitatea Aix Marseille, AMU, din care cităm lucrările: Concepţia spaţială a probei traducerii: cazul traducerii în limba franceză a unui roman grafic italian (prof. univ. dr. Sophie Saffi); Traducerea şi dimensiunea culturală (prof. univ. dr. Louis Begioni); Românii şi spaţiul lor în lexicul limbii franceze, Jean Alexandru Vaillant (prof. univ. dr. Gilles Bardy); Câţiva termeni specifici utilizaţi în psihomecanica limbajului. Comentarii şi sugestii pentru traducerea în limba română (prof. univ. dr. Romana Timoc Bardy); Care clase ale vocabularului idiomatic se traduc / nu se traduc (conf. univ. dr. Ştefan Gencărău); Proverbul între traducere şi adaptare (conf. univ. dr. Oana Gencărău). De la Institutul Regional de Stat de Ştiinţe Umaniste din Moscova, Rusia a participat prof. univ. dr. E. Alexandrova cu lucrarea Strategii şi metode de traducere a jocurilor de cuvinte, iar de la Universitatea din Miskolc, Ungaria, E. Kegyes şi de la Universitatea Tomasse Batlic din Zlin, Cehia au susţinut lucrarea Noile tendinţe în utilizarea abrevierilor din domeniul afacerilor în limbile română şi germană. Au mai prezentat lucrări, foarte apreciate de către cei prezenţi, prof. Pavel Gătăianţu, Novi Sad, Serbia, lect. univ. dr. Virginia Popovici, de la Universitatea din Novi Sad, Serbia, O. M. Stroia, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; conf. univ. dr. Stăncuţa Laza, lect. univ. dr. A. Jireghie, conf. univ. dr. Speranţa Milancovici, conf. univ. dr. L. R. Precup-Stiegelbauer, prof. Vasile Man – de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. În lucrarea Influenţa subdialectului bănăţean asupra romanului românesc din Voivodina, lect. univ. dr. Virginia Popovici a prezentat câteva modalităţi specifice de păstrare, prin opere literare, a limbii române de către românii din Serbia, afirmând că „Limba literară folosită în Voivodina, în raport cu limba literară vorbită în România, îşi are specificul ei datorită bazei dialectale şi condiţiilor în care se formează sub influenţa graiului bănăţean”. În finalul dezbaterilor, a fost prezentată lucrarea Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, o publicaţie cu impact internaţional (prof. Vasile Man, director executiv al revistei). Cu acest prilej s-a semnalat apariţia revistei trimestriale „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, vol. IX, nr. 1, martie 2013, revistă editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România, cu sprijinul Preşedintelui Universităţii, Rector fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi al Rectorului, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci – în parteneriat cu Le Département de Roumain d’Aix Marseille Université, France; Le CAER – EA 854 d’Aix Marseille Université, France şi Le CIRRMI  de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, France; Editura „Vasile Goldiş” University Press Arad. Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” (www.revista-studii-uvvg.ro) este indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI) CEEOL (www. ceeol.com) din Frankfurt, Germania, EBSCO Publishing din Statele Unite (www.ebscohost.com), Index Copernicus International, Varşovia, Polonia (www.indexcopernicus.com) şi DOAJ Land Univiersity Libraries, Suedia (www.doaj.org). Revistă ştiinţifică evaluată şi clasificată de CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE. Cuprinsul primului număr al anului 2013 este structurat pe trei capitole: I Culturi romanice – cultură românească; II Traduceri – traductologie; III Recenzii. Receptarea internaţională a revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” în anul 2012, se remarcă printr-un număr important de autori de la universităţi şi centre de cercetare din străinătate, care, alături de autori români, au ales să publice aici articole datorită clasificării printre revistele de prestigiu din domeniul Filologiei. Din Consiliul ştiinţific al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” fac parte personalităţi de prestigiu de la Universităţi şi centre de cercetare din ţară şi străinătate care prin evaluarea articolelor primite de la autori asigură respectarea cerinţelor de calitate în conformitate cu standardele internaţionale. La propunerea prof. emerit dr. Alvaro Rocchetti de la Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Psihomecanică a Limbajului, prin atragerea de noi colaboratori ai revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” din Italia, Statele Unite ale Americii şi Canada (Universitatea Laval din Canada), în anul 2013, se va realiza un număr special al revistei cu studii de problematică a limbajului. Urmare bunei receptări internaţionale a revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, în anul 2014 se va edita un număr tematic în colaborare cu echipa CAER EA 854 de la Aix-en-Provence formată din romanişti din Italia, Franţa, Portugalia şi România.

Comentarii

comentarii