Acasă Actualitate Un nou program de studii universitare de licenţă la Universitatea Vasile Goldiș...

Un nou program de studii universitare de licenţă la Universitatea Vasile Goldiș Arad

408
DISTRIBUIȚI

Programul Asistenţă medicală generală din cadrul Facultăţii de Medicină a fost publicat în Monitorul Oficial. Ca semn al recunoaşterii şi valorii Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, printre programele de studii universitare autorizate şi acreditate pentru anul 2021, publicate în Monitorul Oficial al României Nr. 378 din 12 aprilie 2021, se numără şi programul de studii universitare de licenţă Asistenţă medicală generală. Vorbim despre o specializare nouă în portofoliul UVVG, care poate fi accesată de viitorii studenţi în anul universitar 2021-2022, înscrierile fiind deschise pe platforma online http://admitere.uvvg.ro.

Noul program de studiu din cadrul Facultăţii de Medicină UVVG are o durată de 4 ani şi un număr de 240 credite, limba de predare fiind română. Licenţa de Asistenţă medicală generală asigură absolventului o calificare profesională care facilitează acțiunile de protejare a sănătății la nivelul grupurilor considerate cu risc și nu numai, furnizează servicii de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza competențelor și abilităților dobândite, oferă în mod independent indicații și sprijin persoanelor care necesită îngrijiri. Programul de studiu, va permite, de asemenea, elaborarea de strategii și desfășurarea de activități de educație pentru sănătate, va oferi, prin absolvenții săi, informații care să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate în general.

Pregătirea teoretică și practică din cadrul programului are în vedere definirea rolului pe care asistentul medical generalist îl are ca promotor al stării de sănătate a populaţiei, prin înţelegerea influenţelor pe care modul de viaţă îl are asupra necesităţilor de îngrijire, precum și deprinderea respectului faţă de pacient prin adoptarea unor standarde corespunzătoare din punct de vedere cultural, etic şi professional.

„Ne bucurăm că am diversificat paleta educaţională din cadrul Facultăţii noastre, prin programul de studii universitare de licenţă Asistenţă medicală generală. Împreună cu colectivul de profesori asigurăm un sistem educaţional coerent, diversificat ca și ofertă academică, având toate ciclurile educaţionale: licență, masterat și doctorat, inclusiv rezidenţiat și școală postdoctorală. Cadrul educaţional este diversificat în educaţie teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi, realizându-se prin programe de pregătire postuniversitară şi de educaţie biomedicală continuă” – spune conf. univ. dr. Casiana Boru, decanul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Comentarii

comentarii