Acasă Actualitate Unele taxe ar putea crește, altele s-ar putea elimina, iar două ar...

Unele taxe ar putea crește, altele s-ar putea elimina, iar două ar putea fi reintroduse în 2022, la Timișoara. Ce propune actuala administrație

DISTRIBUIȚI
ședință a Consiliului Local Timișoara

Marți, 12 august, a fost întocmit proiectul de hotărâre de consiliu local pentru aprobarea taxelor locale în Timișoara pe anul 2022. La o săptămână după elaborarea proiectului de hotărâre, primăria prezintă și explicații pentru modificări, înainte ca propunerea executivului să ajungă în Consiliul Local Timișoara.

Conform proiectului, unele taxe ar urma să se majoreze, în timp ce altele ar urma să se elimine complet, iar două taxe mai vechi vor fi reintroduse. Majorările vor afecta, în principal, impozitele pe clădiri, dar și taxele pentru eliberarea anumitor documente. Dările care se elimină sunt cele pentru care oricum nu s-au realizat încasări, iar reintroducerea a două noi taxe este motivată de contextul în care se găsește acum Timișoara.

În cazul impozitului pe clădiri, de majorări sunt afectate atât persoanele fizice, cât și cele juridice. Atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, vor crește, în primul rând, cu 20% taxele pentru clădiri rezidențiale și anexe. De la 0,08% din valoarea impozabilă, acestea ajung la 0,10%. Stric în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile nerezidențiale, adică cele care se folosesc în scopuri economice, persoanele fizice vor achita cu 50% mai mult la impozit. Aceeași majorare a fost deja aprobată pentru persoanele juridice încă din 2021.

„În 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii clădirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 1,3%. În 2021, consiliul local a stabilit majorarea, în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, a impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice cu o cotă adițională de 50% din cota de impozit stabilită. Pentru anul 2022, aceasta se propune și în cazul impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Modificarea are ca scop aplicarea aceluiași tratament fiscal privind destinația clădirii (rezidențială/nerezidențială/mixtă) pentru persoanele fizice și pentru cele juridice”, explică reprezentanții primăriei.

În 2022, conform propunerii, ar apărea modificări și în cazul bonificației de 10% acordate pentru plata cu anticipație, până la 31 martie, a impozitului pe clădiri, pe teren sau asupra mijloacelor de transport. Concret, anul viitor doar contribuabilii persoane fizice vor putea beneficia de aceasta, spre deosebire de anul 2021, în care bonificația se acordă și persoanelor juridice. În ceea ce privește cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 2022 se propune menținerea acelorași scutiri acordate și în 2021.

Pentru anul 2022, ca urmare a indexării aplicate conform Hotărării Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.133/22.04.2021, crește cuantumul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de la 15,40 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp la 16 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp. Pentru 2022, ca urmare a indexării aplicate conform aceleiași hotărâri, crește cuantumul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă de la 550 la 564 lei.

Pentru anul 2022, se mai propune majorarea cuantumului pentru comerţul în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice și rulote. În 2021, aceste taxe au fost de 0,10 lei/mp/zi în zona, indiferent de zonă, măsură luată pentru ajutoarea agenților economici în contextul pandemiei de COVID-19. În 2022, această taxă va reveni la 3 lei/mp/zi în zona A și la a 2 lei/mp/zi în celelalte zone, cum era și în anii precedenți.

În cazul teraselor, care beneficiau și ele de tarifele speciale de 0,10 lei/mp/zi, taxele vor crește la 2 lei/mp/zi pentru lunile mai – august, la 1 leu mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie și octombrie și la 0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie și decembrie. Pentru „terase sezoniere neutilizate”, tarifele vor fi de 0,25 lei/mp/zi.

Pe de altă parte, eliminările de taxe vor fi făcute în cazul celor care, între 1 ianuarie și 31 mai 2021, nu au adus încasări. Un caz aparte este cel al taxei pentru cazare la Vila Bistra, serviciu care nu va mai fi prestat în 2022, din cauza „condițiilor precare de cazare”. Per total, se propune eliminarea pentru anul 2022 a 12 taxe speciale:        

Nr.crt. în Anexa 5 la HCL487/ 2020

 

Denumire taxă în Anexa 5 la HCL487/2020

 

Nivelul pt.anul 2021 cf. Anexei 5 la HCL 487/2020

 

Direcția/Serviciul/ Compartim.de specialitate care prestează serviciul cf. Anexei 5 la HCL 487/2020
1 Taxa pentru cazare la Vila Bistra 16 lei/noapte + TVA  pentru angajați Direcția Cladiri, Terenuri și Dotări Diverse 1 EST
21 lei/noapte + TVA – pentru consilierii locali
21 lei/noapte + TVA pentru persoanele invitate
11 Taxa pentru eliberarea Hărții Municipiului Timișoara ori a PUG-ului  – in regim Normal sc.1:10000 în format A0 – 200 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
12 Taxa pentru eliberarea Hărții Municipiului Timisoara ori a PUG-ului- în regim de Urgență sc.1:10000 în format A0 – 300 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
13 Taxa pentru eliberarea PAT format A1 – în regim Normal 100 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
14 Taxa pentru eliberarea PAT format A1 – țn regim de Urgență 200 lei Direcția Generală de Urbanism Biroul Banca de Date Urbane
15 Taxa pentru eliberarea Procesului-Verbal de Vecinătăți până la 1000 mp inclusiv – 100 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
peste 1000 mp – 100 lei + 1leu/mp pentru fiecare mp ce depășește 1000 mp.
17 Taxa pentru eliberarea Adeverintei de Teren intravilan și Adeverinței Teritoriu Administrativ -în regim de Urgență 100 lei Direcția Generala de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
50 Taxa pentru Reglementarea Regimului de Înălțime al construcțiilor – în regim de Urgență 2000 lei Direcția Generală de Urbanism, Biroul Banca de Date Urbane
25 Taxa pentru eliberarea copiei conforme a Autorizației de Transport 244 lei Direcția Generală D.P.P.R.U
28 Taxa pentru eliberarea unui duplicat al Autorizației de Dispecerat Taxi 250 lei Direcția Generală D.P.P.R.U
30 Taxa pentru eliberarea Avizului pentru Aplicarea de Inscrisuri si Simboluri care reprezinta publicitate pt terti pe autovehicule ce efectueaza serviciul de transport public de pers in regim de taxi/inchiriere 50 lei/autovehicul/an Direcția Generală D.P.P.R.U
31

 

        

Taxa pentru eliberarea copiei conforme cu Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului, pt transport public de persoane in regim de inchiriere (serviciul de inchiriere) 244 lei Direcția Generală D.P.P.R.U

Vor fi și două noi taxe. De fapt, acestea se reintroduc după o perioadă în care nu au mai existat. Este vorba, în primul rând, despre „Taxa pentru Promovarea Turistică a Municipiului Timișoara”, reintrodusă pentru evenimentul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.5.5. A doua taxă care va fi reintrodusă nici nu se regăsește pe actualul proiect de hotărâre. „Taxa specială pentru salubrizare”, prevăzută pentru anul 2022 „nu este inclusă în proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2022, urmând a face obiectul unui proiect de hotărâre distinct, care va fi promovat de Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubritate”, explică reprezentanții primăriei.

 

Comentarii

comentarii