Acasă Actualitate Uniunea Europeană vrea să învăţăm tot timpul vieţii

Uniunea Europeană vrea să învăţăm tot timpul vieţii

402
DISTRIBUIȚI

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) beneficiază, pentru perioada 2007 – 2013, de 4,253 de miliarde de euro, dintre care 3,476 de miliarde de euro reprezintă finanţare de la Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, iar restul este contribuţia bugetului de stat. Obiectivul principal al POSDRU este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin corelarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţa a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. Amintim alte obiective ale POSDRU: promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării; facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii; dezvoltarea unei pieţe a  muncii moderne, flexibile şi incluzive; reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale şi facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

Comentarii

comentarii