Acasă Economic Universitatea de Vest din Timişoara a ales IBM Blue Gene/P, ca infrastructură...

Universitatea de Vest din Timişoara a ales IBM Blue Gene/P, ca infrastructură în cercetarea strategică

438
DISTRIBUIȚI

IBM România şi Universitatea de Vest din Timişoara au implementat soluţia IBM Blue Gene/P – primul supercomputer din România accesibil proiectelor complexe de cercetare academică interdisciplinară. Supercomputer-ul IBM BlueGene/P reprezintă platforma ideală pentru dezvoltarea unui centru de cercetări avansate bazat pe calcul de înaltă performanţă.

Supercalculatorul IBM va fi utilizat de specialiştii UVT în cadrul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM), în principal pentru cercetări avansate în probleme de mediu. ICAM va fi concretizarea unui proiect POSCCE (Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”) câştigat de UVT în anul 2010, finanţat de Uniunea Europeană, Guvernul României şi Universitatea de Vest din Timişoara. Soluţia IBM Blue Gene/P oferă ultra-scalabilitate, performanţe de neegalat, economie la spaţiul ocupat de supercomputer, consum foarte scăzut de energie, disponibilitate crescută, administrare uşoară, uşurinţă în programare şi compatibilitate cu standarde deschise. Din punct de vedere al performanţelor, această soluţie IBM Blue Gene/P este de două ori mai performantă faţă de o soluţie de calcul de înaltă performanţă tradiţională şi ocupă un spaţiu de trei ori mai mic. Costurile totale de licenţiere sunt cele mai mici pentru cerinţele impuse. Soluţia oferă capabilităţi superioare printr-un grad înalt de integrare, având rezultate confirmate în cadrul institutelor de cercetare la nivel global, fiind o soluţie testată şi implementată cu succes în cadrul diverselor modele de cercetare. Această soluţie oferă o mulţime de oportunităţi pentru ca Universitatea de Vest din Timişoara să participe la proiecte de nivel european şi mondial.
Soluţia este dezvoltată de IBM cu ajutorul Eta2U Timişoara, partenerul de afaceri ce a asigurat  facilităţile necesare pentru a răspunde cerinţelor tehnice corespunzătoare. Supercalculatorul IBM Blue Gene/P este interconectat cu întreaga infrastructură de cercetare a universităţii, şi reprezintă o platformă pentru dezvoltarea unui centru de cercetare performant în Timişoara – accesibil proiectelor de cercetare strategică. În plus, infrastructura IBM Blue Gene/P va permite cercetări în parteneriat în domenii precum: simulări complexe în chimie, fizică, biologie, biotehnologii necesitând calcul intensiv, de înaltă performanţă; metode matematice şi noi algoritmi de calcul pentru modelarea computaţională a sistemelor şi proceselor complexe; calcul numeric complex în ştiinţa materialelor, astrofizică, biotehnologii, dinamică moleculară; cercetări în domeniul energiei sustenabile (regenerare, eficienţă, economie); studiul hazardului: meteo, fizica pământului, monitorizarea apelor, inundaţii; suport ştiinţific pentru infrastructura de monitorizare a situaţiilor de urgenţă.
„În cadrul colaborării multiple cu partenerul IBM România, un element important este cooperarea în domeniul cercetării avansate şi inovării. Astfel, pentru cercetări în domeniul calculului paralel, distribuit, bazat pe tehnologii Grid şi Cloud, dispunem de echipamente IBM de calcul de înaltă performanţă, conectate la reţelele de Grid naţională şi europeană. Dotarea Laboratorului de Calcul de Înaltă Performanţă din cadrul Universităţii cu un supercalculator IBM BlueGene/P constituie un moment de vârf al colaborării cu IBM. Achiziţia BlueGene/P va permite rezolvarea problemelor complexe, deschizând noi oportunităţi pentru realizarea unor cercetări de excelenţă şi  pentru creşterea nivelului de pregătire al viitorilor absolvenţi”, declară Prof. univ. dr. Viorel Negru, decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Universitatea de Vest din Timişoara.
„Dotarea institutului ICAM cu un supercalculator IBM BlueGene/P, cel mai puternic sistem de calcul din România, în momentul de faţă, marchează recunoaşterea unui parteneriat strategic, cu rezultate deosebite în planul cercetării ştiinţifice dar şi al pregătirii studenţilor, încheiat între Universitatea de Vest din Timişoara şi IBM România. Universitatea de Vest devine astfel unul dintre principalii furnizori de putere de calcul şi de specialişti în Calculul de Înaltă Performanţă (HPC) din România şi zona central sud-est europeană. Universitatea va continua procesul de modernizare şi eficientizare a cercetării şi a programelor academice, IBM România reprezentând un partener de excelenţă în inovare şi tehnologie”, a menţionat Prof.univ. dr. Ioan Talpoş, Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara. 
„Schimbările substanţiale în economie şi în alte sectoare ale societăţii impun sisteme extensibile, flexibile, adaptabile. Devin necesare interconectarea colaborativă şi socială, creşterea responsabilităţilor sociale instituţionale, cu impact pozitiv asupra organizării sectorului de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică prin Tehnologii Informaţionale Green şi Calcul de Înaltă Performanţă. Rolul universităţilor este unul major în procesul de inovare colaborativă şi cercetare pentru soluţionarea problemelor majore de mediu, sustenabilitate a resurselor şi de eficienţă economică. De aceea, IBM va continua să fie un partener activ al mediului academic pentru construirea unei planete mai inteligente”, a menţionat Bogdan Balaci, CGM, IBM România.
IBM România a iniţiat şi consolidează relaţii de parteneriat cu universităţile importante din România cu profil de ştiinţe fundamentale, ingineresc, medical şi economic. Universitatea de Vest din Timişoara este unul dintre partenerii strategici ai IBM în cadrul relaţiilor academice. Astfel, parteneriatul semnat în 2009 între IBM România şi UVT a vizat construirea pe mai mulţi ani a unei relaţii în educaţie şi cercetare cu facultăţi şi departamente din domeniile tehnologiei informaţiei, analizei şi prelucrării datelor şi al calculului de înaltă performanţă, informaticii economice. IBM oferă infrastructura şi suportul de dezvoltare a aplicaţiilor de calcul ştiinţific, calcul distribuit şi de tip Cloud. În septembrie 2009, IBM a sprijinit lansarea proiectului de creare a unei reţele de competenţe în programarea supercalculatoarelor de tip Blue Gene în cadrul programului IBM OCR (Open Collaboration Research), proiect de nivel mondial cu participarea inclusiv a UVT. În noiembrie 2009, IBM România a inaugurat laboratorul de dezvoltare software bazat pe tehnologia IBM Rational în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Laboratorul de dezvoltare software funcţionează în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică şi este utilizat în procesul de învăţământ pentru specializările de informatică, informatică aplicată şi inginerie software.

Comentarii

comentarii