Acasă Actualitate Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a găzduit lansarea de carte: „Căsoaia şi...

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a găzduit lansarea de carte: „Căsoaia şi împrejurimile – însemnări monografice”. Autori H. Truţă, A. Ardelean, I. Don

485
DISTRIBUIȚI

lansa-uvvg-albuUniversitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat, joi 19 iunie 2014, în Aula „Ştefan Cicio-Pop”, lansarea de carte: „Căsoaia şi împrejurimile – însemnări monografice”, rod al cercetării desfăşurate pe durata câtorva ani de profesorii Horia Truţă, Aurel Ardelean şi Ioan Don.

La evenimentul de o importanță științifică deosebit de valoroasă au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Horia Truță și Ioan Don, alături de care s-au aflat în prezidiu – CSI dr. Octavian Mândruţ, dr. Doru Sinaci, director adjunct al Centrul Cultural Județean Arad, prozatorul Horia Ungureanu, Adrian Țolea, vicepreședinte al CJA, scriitori și artiști plastici, profesori și intelectuali din diferite domenii, precum Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț Arad, deputatul PDL Claudia Boghicevici, conf. univ. dr. Adrian Nițu, studenți, masteranzi, absolvenți ALUMNI-UVVG.  
Prezentarea cărţii, a fost realizată de către CSI dr. Octavian Mândruţ care a subliniat că „autorii dau o atenţie însemnată descrierii spaţiului geografic văzut în calitate de suport al comunităţilor umane; din acest punct de vedere, sunt prezentate elementele de individualizare geomorfologică, hidrografică, climatică, biogeografică şi antropică ale acestui spaţiu, construit pe un bazin hidrografic organizat în partea de nord a Munţilor Zarandului”.
Volumul „Căsoaia şi împrejurimile – însemnări monografice”, tipărit  la editura Vasile Goldiş University Press, cuprinde peste 500 de pagini, care sunt bogat ilustrate de pictorul Mihai Takacs, Florin Hornoiu şi Gheorghe Şofrag și prezintă, în premieră, acest spaţiu din Ţara Zărandului, unde se află valori culturale uluitoare, de mare diversitate, care, redescoperite, au fost incluse într-un alt sistem de referinţe, unitar şi adecvat. Prezentarea cărţii, la care sunt invitaţi toţi cei interesaţi de acest spaţiu propice turismului, culturii şi recreerii, a fost realizată de către CSI dr. Octavian Mândruţ din Bucureşti.

„Căsoaia şi împrejurimile – însemnări monografice”, Autori H. Truţă, A. Ardelean, I. Don

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a declarat: „De la început trebuie să precizăm că ne aflăm în faţa unei lucrări ştiinţifice de o deosebită valoare, sub multiple aspecte. Are un caracter echilibrat, cuprinzând în paginile sale elemente de geografie, floră şi faună, istorie, activităţi economice, cultură, viaţă religioasă, învăţământ, folclor, turism, fiind în acest fel, o adevărată monografie regională a spaţiului cercetat. Acest spaţiu are forma unui triunghi, cu un vârf situat în apropiere de Căsoaia, cu două laturi pe marginile amfiteatrului generat de relief, iar cealaltă latură, reprezentând deschiderea spre valea Crişului Alb. Cuprinde în interior localităţile Măderat, Agriş, Arneag şi Drauţ, care gravitează spre Târnova”.

1110 specii, din care 620 reprezentative pentru județul Arad

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Am trecut în revistă aproximativ 1110 specii, din care am ales 620 ca fiind reprezentative pentru județul Arad, folosindu-mă și de o altă lucrare „Flora și vegetația județului Arad”, care este de fapt un tratat apărut în editura Academiei. Analizând alături de colegii mei toate aceste materiale, am ajuns la concluzia că putem să introducem aspecte din floră cu unele nuanțări din vegetație. Bibliografia de specialitate, nume celebre care au studiat această zonă, cercetările care s-au făcut aici, plantele din țara noastră, toate acestea sunt grupate în monografia, „Flora României” care cuprinde 13 volume, unde au cooperat cei mai buni și iluștri botaniști din România pe parcursul a peste 30 de ani. Flora din județul nostru are o caracteristică specială, este foarte bogată și se găsește la interferența unor zone geografice și areale foarte importante, iar câteva plante, cum este genul rubus, murul, sunt bine reprezentate în toate lucrările. S-au realizat cercetări multe și în zilele noastre am ajuns la următoarea concluzie: în această zonă, care cuprinde satele Munţilor Zărand în apropiere de Căsoaia, este centrul epigenetic al acestei specii. Am ajuns la această concluzie în momentul în care Institutul de Științe ale Vieții din cadrul UVVG, a adus aparatură specială pentru posibilitate de determinare a ADN-ului. Iată deci o plantă foarte importantă, care datorită caracteristicilor specifice, crește în această zonă”.

Caracteristici deosebite

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a menţionat principalele caracteristici ale cărții: „Căsoaia şi împrejurimile – însemnări monografice”:
•    „Deşi se numeşte „însemnări”, reprezintă în realitate o adevărată monografie regională, de o deosebită complexitate, în care coexistă toate elementele interioare redate în lucrare, într-o formă echilibrată şi proporţionată;
•    Un element original şi extrem de important îl reprezintă revalorizarea obiectivului turistic Căsoaia şi a parcului de monumente de sculptură din apropierea acestuia (realizate, în mare măsură, sub iniţiativa primilor doi autori);
•    Inventarul floristic este aproape exhaustiv, cuprinzând descrierea tuturor plantelor semnificative (inventar care porneşte şi de la monografia vegetaţiei văii Crişului Alb, realizată de prof. Univ. dr. A. Ardelean, „Vasile Goldiş” University Press, 1999);
•    Este, totodată, o monografie a fiecăreia dintre localităţile componente, regăsindu-se elementele principale ale situaţiei actuale şi ale evoluţiei acestora;
•    Menţionăm ca un fapt pozitiv, prezentarea obiectivă şi constructivă, în acelaşi timp, a evoluţiei acestui spaţiu geografic între 1945 şi 2012, prin reliefarea unor contribuţii predominant pozitive ale diferiţilor actori sociali şi a populaţiei din zonă;
•    Menţionăm, de asemenea, analiza unor activităţi economice tradiţionale (minerit, arderea varului, viticultură, exploatarea lemnului, evoluţia fondului funciar), care conturează un spaţiu de ingeniozitate tehnică pe care l-au dezvoltat locuitorii din zona respectivă;
•    Referirile frecvente la nume de persoane facilitează o comparaţie între acestea şi numele actuale, care permite evidenţierea unor anumite mutaţii în structura demografică a localităţilor;
•    Lucrarea cuprinde fotografii, schiţe, documente, hărţi semnificative, care ilustrează aspectele analizate; pe baza acestora, poate fi realizată o constatare generală foarte interesantă: spaţiul studiat (cu aşezările rurale componente) şi-a păstrat caracteristici istorice semnificative, fără a fi „alterat” în aceeaşi măsură în care globalizarea şi economia de piaţă au transformat alte spaţii din judeţul Arad (cartierul Gai, cartierul Micălaca, comuna Vladimirescu, Grădişte, Aradul Nou etc.) Acest fapt denotă o anumită adaptare la fenomenele contemporane, realizată de o societate rurală cu tradiţii legitimate;
•    Menţionăm, ca un fapt deosebit, încercarea de redefinire turistică a zonei Căsoaia, în contextul în care activitatea de turism are tradiţii importante (menţionate în lucrare), ceea ce arată că fenomenul turistic are origini mai vechi şi o anumită tradiţie în zonă;
•    Lucrarea se bazează pe o bibliografie foarte bogată, cuprinzând titluri vechi, documente, greu accesibile, realizate de-a lungul timpului în diferite limbi, ceea ce creează teoretic o dificultate a nespecialistului din domeniu, rezolvată prin aducerea la zi a acestora;

Personalitate aparte ale zestrei naturale a locului

Horia Truţă, unul din autorii proiectului iniţiat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ne-a declarat că, „varietatea şi importanţa ştiinţifică a peisajului organic, dinamica şi coloritul anotimpural, formaţiunile geomorfologice și reţeaua de ape, sunt elemente, care dau personalitate aparte zestrei naturale a locului. Alte valori culturale din zonă, de la Măderat până la Drauţ, cu un real potenţial turistic, aşteaptă să fie reconsiderate. Viaţa spirituală bogată cu vechi tradiţii religioase, obiceiuri silvane şi agrare, bătrânele galerii de exploatare minieră, cuptoarele pentru ars varul, relicvele cetăţii din Agriş, ori întinsele livezi şi viile presărate pitoresc, cu crame şi colne, sunt, de asemenea, în măsură să stârnească interesul. Este principalul motiv, pentru care aceste localităţi, deşi fac parte din spaţii administrative diferite, au fost tratate totuşi împreună. Din punct de vedere geografic, istoric şi cultural ele au o identitate comună, iar drumul spre Căsoaia, le uneşte şi mai mult”.

„Meserii tradiționale, istorie, aspecte fizico-geografice”

„Lucrarea are trei autori și o contribuție extraordinară a avut d-lui. prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” și Ioan Don, un foarte bun specialist în dendrologie, directorul Grădinii Botanice din Macea. Cartea este rodul cercetării efectuate pe teren pe parcursul a câțiva ani și s-au folosit materiale edite și inedite. Dintre cele edite aș aminti marele fond care există la arhivele naționale, dar și o oarecare bibliografie. Cercetarea s-a realizat pe teren și ea cuprinde atât meserii tradiționale, istorie, aspecte fizico-geografice, sau bogata activitate spirituală în domeniul laic, cât și în domeniul religios. Să nu uităm că acest loc, numit Căsoaia, este un centru de vizitare deosebit de frecventat de arădeni, mai ales că, în anul 1936, s-a constituit și o societate cu acest nume și a avut un rol extraordinar de mare. În momentul de față, activitatea este reabilitată prin preluarea locului de către Consiliul Județean Arad”, a precizat Horia Truţă, unul dintre autorii proiectului iniţiat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

„Felicitări pentru munca susținută”

Adrian Țolea, vicepreședintele CJA, ne-a declarat: „Vreau să îi felicit pe cei trei autori pentru realizarea acestei frumoase și importante monografii, care vizează o zonă foarte frumoasă din centrul județului Arad. Felicitări pentru munca susținută care a durat câțiva ani, dar iată că a ieșit o carte frumoasă, o monografie importantă care ne arată o zonă foarte bogată din punct de vedere cultural și cu un potențial turistic foarte mare. În zona Căsoaia, Consiliul Județean Arad investește deja la modul concret în tabăra de elevi pe care am preluat-o de la Ministerul Educației, iar pe viitor ne dorim să investim și într-un parc foarte frumos, care să fie realizat în zona sculpturilor din această frumoasă localitate, Căsoaia”.

„O monografie locală de mare importanță pentru județul nostru”

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG: „O monografie locală de mare importanță pentru județul nostru, a fost lansată joi, 19 iunie, în Aula Ștefan Cicio Pop. O sală arhiplină a apreciat această monografie inedită care face referire la un loc pitoresc din județul nostru, este vorba e zona Căsoaia și parcul de Sculptură Căsoaia. Cei prezenți au apreciat eforturile celor trei autori de a prezenta, într-o formă cât mai autentică și atrăgătoare, proiectul acestei cărți. Monografia a necesitat o muncă de teren desfășurată într-un timp record, întrucât în majoritatea punctelor din proiect aveam pregătite datele, dar a fost necesară actualizarea lor la anii prezenţi, iar noutățile vin să completeze o frescă monografică a judeţului nostru. Apreciez că astfel de lucrări sunt necesare pentru informarea publicului arădean și a populației României în ceea ce privește evoluția fenomenelor naturale, a celor economice și sociale din diferite zone ale județelor țării noastre”.

Lansare în județul Arad

La invitaţia primarului Florin Farcaşiu din Târnova, cartea a fost prezentată, alături de autori, sâmbătă, 21 iunie, în localităţile Agrişu Mare, Arăneag şi Drauţ.

Comentarii

comentarii