Acasă Actualitate Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a înființat Muzeul de Antropologie...

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a înființat Muzeul de Antropologie „Dimitrie Rişcuţia” privind evoluţia umană în Munţii Zărandului, primul de acest gen din vestul țării

DISTRIBUIȚI

În cadrul Congresului de Antropologie organizat zilele trecute de cele două universităţi arădene, cu participarea mai multor cercetători din cadrul Institutului Naţional de Antropologie, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad s-a deschis primul Muzeu de Antropologie din vestul ţării, unic în România, prin exponatele şi documentele originale donate UVVG.

Cercetările evidenţiază, prin studii antropometrice realizate în peste 50 de localităţi din zona Munţilor Zărandului, continuitatea poporului român, încă de pe vremea dacilor. La lucrările științifice din Sala Senatului a UVVG au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. Alexandru T. Ispas, director al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” – Academia Română, prof. univ. dr. Cristiana Glavce, cercetător ştiinţific gr. 1 la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, prof. univ. dr. Ioan Gherghina, Şcoala Doctorală a Universităţii de Medicină „Carol Davila” Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate a Mamei şi Copilului „Alessandrescu – Rusescu” Bucureşti, acad. Andrei Kozma, președinte fondator al Societății Române de Antropologie, prof. univ. dr. Branko Banovic, doctor în antropologie socială, rector la Universitatea din Podgorica, Muntenegru, cadre didactice, studenți și antreprenori.

În numele Senatului Universitar, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, a acordat d-lui prof. univ. Alexandru T. Ispas, director al Institutului de Antropologie „Francisc I. Rainer” și d-nei prof. univ. dr. Cristiana Glavce, cercetător ştiinţific gr. 1 la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Brevetul și Medalia Jubiliară de Aur – 100 de ani de la Marea Unire. Cercetătorii au depus o jerbă de flori la Monumentul lui Vasile Goldiș și au vizitat Muzeul Universitar, Institutul de Științe ale Vieții din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldiș”, laboratoare de cercetare științifică, săli de curs și Muzeul de Antropologie „Dimitrie Rişcuţia” al UVVG. 

„Sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, am inaugurat Muzeul Arădean de Antropologie „Dimitrie Rişcuţia”, după numele cercetătorului Dimitrie Cantemir Rişcuţia, care este fiul lui Moise Cantemir, cel care a fost comandantul Gărzilor Naţionale din judeţul Arad în anul 1918. Acest muzeu are o importanţă deosebită atât pe plan naţional, cât şi internaţional, fiindcă exponatele prezentate constituie munca de câteva decenii a profesorului Rişcuţia, care a predat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” cursul de Antropologie medicală. Reputatul profesor a făcut cercetări şi studii antropometrice în zona Munţilor Zărandului, în peste 50 de localităţi. Una dintre concluziile la care s-a ajuns este continuitatea poporului român pe aceste meleaguri, din vremea dacilor, până în epoca actuală. Munca depusă de profesorul Dimitrie Cantemir Rişcuţia, care a fost ajutat de soţia sa, Irina, precum şi de studenţi de la Facultatea de Medicină a Universităţii noastre, a fost concretizată prin dovezile care atestă continuitatea poporului român în piemonturile Ţării Zărandului. În acest prim muzeu arădean de antropologie se expun multe aspecte didactice privind evoluţia umană, începând cu perioada paleoliticului şi până în prezent, precum şi o serie de documente şi manuscrise care atestă munca prodigioasă a profesorului Rişcuţia şi a colectivului de studenţi care l-a ajutat. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” va aduna, în continuare, documente care să îmbogăţească patrimoniul acestui muzeu, vom introduce un curs facultativ de antropologie biomedicală în curricula academică a facultăţilor de învăţământ medical iar în localităţile unde aceşti cercetători şi-au desfăşurat activitatea, în urmă cu aproximativ 30 de ani, vom continua şi noi munca de cercetare”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Mai mul’i participanţi ;i-au exprimat opiniile cu privire la subiectele discutate, atât despre congresul de antropologie, cât şi despre vizita efectuată la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad – Institutul de Ştiinţe ale Vieţii şi inaugurarea Muzeului de Antropologie „Dimitrie Rişcuţia” din cadrul UVVG.

„Cu toate că nu am mai fost la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad de 25 de ani, am rămas impresionat de felul cum a evoluat în cercetarea ştiinţifică. Cred că fără un om ca dl. prof. univ. dr. Aurel Ardelean nu se putea face aşa ceva, fiind absolut remarcabil, ceea ce s-a înfiinţat şi dezvoltat aici şi mă refer la numărul de institute, clinici, săli de cursuri şi la Centrul de cercetări – Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, care pe plan naţional, consider că este un unicat. Este un început şi pentru Muzeul de Antropologie care, sunt convins, că, pe viitor se va dezvolta ajungând, un Centru de studiu antropologic şi un pedagogic pentru studenţi”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru T. Ispas, director al Institutului de Antropologie „Francisc I.Rainer” – Academia Română.

„Am participat la o sesiune de manifestări foarte interesantă şi mă bucur că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad îşi deschide porţile pentru antropologie care devine o ştiinţă absolut necesară pentru etapa noastră culturală. În toate ţările există antropologie, dar în România această ştiinţă este foarte puţin cunoscută, deşi există un Institut înfiinţat în anul 1940, care şi-a continuat cercetările până astăzi. Există şcoli de antropologie şi o să enumăr doar două dintre ele: Şcoala «Olga Necrasov» din Iaşi şi Şcoala «Francisc Rainer». Ne bucură faptul că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad consideră antropologia un domeniu interesant de studiu pe viitor şi apreciez mult coordonarea şi susţinerea simpozionului care a avut loc. Am vizitat şi Universitatea şi am rămas impresionaţi de organizarea şi dotarea pe care am găsit-o în laboratoare, de legătura dintre facultăţile existente, de nivelul ridicat atât ştiinţific, cât şi academic al corpului profesoral şi al studenţilor. Materialul existent în Muzeul de Antropologie poate constitui o adevărată monografie a populaţiei din Ţara Zărandului, a perioadei de dinainte de industrializare, de migrare a populaţie dinspre rural spre urban şi cred că pe viitor va exista o dezvoltare a cercetărilor în acest domeniu şi a muzeului, în general. Ar fi deosebit de interesantă reconstituirea trăsăturilor acestei populaţii precum şi continuarea muncii de cercetare făcută de către profesorul Dimitrie Cantemir Rişcuţia, regăsită în fişele pe care acestea le-a lăsat muzeului”, a declarat prof. univ. dr. Cristiana Glavce, cercetător ştiinţific gr. 1 la Institutul de Antropologie “Francisc Rainer”.

„Am fost bucuros să particip la această manifestare medicală deosebit de importantă pentru că am întâlnit un colectiv foarte bine închegat la Universitatea de Vest «Vasile Goldiş», o Universitate care deja a depăşit un sfert de secol de existenţă. Am găsit o Universitate foarte bine organizată, foarte bine dotată, şi mă refer la laboratoare, amfiteatre, bibliotecă iar acestea constituie o garanţie pentru un învăţământ foarte bun, la exigenţele actuale ale învăţământului superior naţional şi internaţional. O impresie deosebită mi-a făcut-o dl. președinte, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, care este un manager de excepţie, atât din punct de vedere administrativ cât mai ales ştiinţific şi academic, imprimând aceste atribute Universităţii pe care a fondat-o. Făcând parte din Institutul Naţional de Pediatrie cred că pe viitor vom avea o colaborare foarte bună cu Universitatea de Vest «Vasile Goldiş», o colaborare care va fi extinsă şi cu participarea Institutului Naţional de Antropologie”, a declarat prof. univ. dr. Ioan Gherghina, Şcoala Doctorală a Universităţii de Medicină „Carol Davila” Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate a Mamei şi Copilului “Alessandrescu – Rusescu” Bucureşti.

„În primul rând vreau să spun că sunt foarte fericit să fiu la Arad, mă aflu aici pentru a doua oară, şi am rămas impresionat de Universitatea de Vest «Vasile Goldiş». Ştiu că este o Universitate extrem de apreciată în România prin conducerea ei, prin cadrele didactice şi studenţii care învaţă aici, prin laboratoarele şi centrele de studii extrem de bine dotate, prin facultăţile de medicină, biologie, Centrul de studii ale vieţii şi ştiinţe sociale. Ştiu că patronul spiritual al Universităţii de Vest, Vasile Goldiş, a fost unul dintre făuritorii statului naţional unitar român şi este important să-i fie păstrată memoria şi cariera depusă în slujba ţării d-voastră, chiar şi prin denumirea aleasă de universitate. De dl. rector fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, mă leagă o frumoasă prietenie. Am fost încântat de prezentarea pe care ne-a făcut-o la Centrul de cercetare şi la Institutul de Ştiinţe ale Vieţii. Pentru mine, vizita la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a reprezentat o frumoasă experienţă, unde m-am bucurat să cunosc cercetători de seamă ai antropologiei româneşti, dorind pe această cale să avem un schimb de experienţă şi de cercetări comune în viitor”, a declarat prof. univ. dr. Branko Banovic, doctor în antropologie socială, rector la Universitatea din Podgorica, Muntenegru.

„Sunt mândru că, în urmă cu 10 ani, alături de nişte personalităţi pe tărâm ştiinţific, am înfiinţat Societatea Română de Antropologie al cărei preşedinte fondator sunt. Colegii cu care am pornit, respectiv prof. Bălăceanu Stolnici, d-na Cristiana Glavce, prof. Ispas, d-na. Emilia Iancu, toţi academicieni, profesori, cercetători ştiinţifici de gradul 1, au stat alături de mine în aceşti ani şi am reuşit să dezvoltăm această societate, care a devenit naţională. De aproximativ 5 ani, simpozioanele noastre sunt cu participare internaţională, conturându-se deschiderea unei filiale şi în străinătate”, a declarat dr. Andrei Kozma, președinte fondator al Societății Române de Antropologie.

„Vreau să mulţumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a fi prezent la această manifestare de un înalt nivel academic şi este o bucurie pentru mine faptul că încet-încet şi cu eforturi direcţionate reuşim să redăm măreţia alocată antropologiei. Sper că acest eveniment nu va fi unul singular, iar de acum Aradul va intra şi el pe harta antropologiei, nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel regional. Sunt conştient de faptul că Aradul, prin poziţia lui şi prin calitatea oamenilor care sunt aici va reuşi să aducă o notă distinctă în acest peisaj regional. Mi-a părut bine să văd potenţialul pe care îl are Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad”, a declarat dr. Florin Groza, preşedinte al unei ONG care încurajează cooperarea în plan regional, din punct de vedere academic şi cultural.

 

Comentarii

comentarii