Acasă Actualitate Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad va şcolariza absolvenţi de liceu...

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad va şcolariza absolvenţi de liceu fără diplomă de bacalaureat prin colegii universitare

500
DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad va pregăti, prin colegiile universitare, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial din 486/30.06.2014, privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, absolvenţi de liceu cu, sau fără diplomă de bacalaureat.

Profilul colegiilor va fi dat de programele acreditate, din facultăţile organizatoare. Curricula colegiilor va asigura calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din România şi va conţine cel puţin 50% din disciplinele anului I de studii universitare de licenţă.
Admiterea se va face după criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi în baza unei metodologii proprii. Învăţământul postliceal are o durată de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite pentru educaţie şi formare profesională. În cadrul colegiilor se vor organiza programe de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat, pentru absolvenţii care nu au promovat acest examen. Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de către universităţi pentru nivel licenţă.
    Organizarea acestor colegii în cadrul universităţilor precum şi noile măsuri instituite în domeniul educaţiei prin actul normativ amintit au fost dezbătute joi 03.07.2014 la Conferinţa extraordinară a universităţilor particulare din România în prezenţa domnului ministru Mihnea Costoiu, a membrilor Comisiei de învăţământ din Senatul României, precum şi în prezenţa rectorilor şi preşedinţilor universităţilor private din România şi a preşedintelui Consiliului Naţional al Rectorilor, prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu.

Comentarii

comentarii