Acasă Actualitate Universitatea Politehnica Timișoara – un centru de excelență național în servicii și...

Universitatea Politehnica Timișoara – un centru de excelență național în servicii și soluții digitale

DISTRIBUIȚI

Senatul Universității Politehnica Timișoara UPT a aprobat recent strategia de transformare digitală a Universității Politehnica Timișoara (2022-2026).

Rectorul UPT, Florin Drăgan, a explicat că, astfel, prin acest document  își propune integrarea tehnologiilor informaţionale în educaţie şi introducerea unui sistem de educaţie de tip blended learning, continuarea tradiției de dezvoltare a soluțiilor moderne pentru uz academic și pentru transfer către mediul socio-economic, toate acestea fiind integrate, printre altele, în obiectivul instituției privind intrarea în Top 500 World Universities.

În cadrul schemei de granturi pentru digitalizarea universităților, finanțată prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență, ale cărei rezultate ale evaluării au fost recent publicate, Universitatea Politehnica Timișoara ocupă locul 1, cu cel mai mare punctaj (97 de puncte) dintre proiectele celor 63 de instituții participante, rezultat ce va accelera semnificativ procesul de transformare digitală și va poziționa UPT solid pe traiectoria de adoptare a tehnologiilor digitale emergente.

Așteptările studenților de azi sunt în creștere cu privire la mediul digital de predare, față de generațiile anterioare, pe de o parte datorită contactului mai timpuriu cu tehnologia și anii de predare online din timpul pandemiei, pe de altă parte datorită experimentării impactului pozitiv al tehnologiei asupra calității vieții proprii.

Abilitățile și cunoștințele de inginerie sunt fundamentale pentru inovarea și dezvoltarea tehnologică, stimulând creșterea economică pe termen lung și rezolvarea provocărilor societale. Prin urmare, pentru a asigura competitivitatea și calitatea vieții, este important să înțelegem, să adaptăm și să îmbunătățim continuu parcursurile educaționale și de carieră ale inginerilor. Tehnologiile emergente în domeniul digital joacă un rol important în această ecuație. Conceptul de Industry 4.0, avansul accelerat al automatizărilor, inteligența artificială, realitatea augmentată și virtuală, IoT, tehnologiile cloud, blockchain sunt tehnologii și concepte care vor fi parte din realitatea de zi cu zi a viitorilor ingineri si importante resurse pentru dezvoltarea și perfecționarea proceselor educaționale.

Abordarea securității cibernetice prin servicii digitale la nivel de întreagă comunitate academică trebuie să se transforme într-un element crucial pentru a face față amenințărilor cibernetice. Investițiile în tehnologie, evaluări, instruire și instrumente trebuie să devină o constantă pentru a recunoaște amenințarea și a pregăti răspunsul necesar pentru a atenua atacurile, asigurând în același timp planificarea, monitorizarea și procesele necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență și recuperarea în caz de dezastru.

În aceste condiții, Universitatea Politehnica Timișoara își propune să devină un centru de excelență național în servicii și soluții digitale care transferă cunoaștere către societate prin valorificarea potențialului tehnologiilor inteligente în transformarea proceselor de predare, cercetare, dezvoltare și inovare.

Dintre prioritățile strategiei de transformare digitală a UPT menționăm: dezvoltarea competențelor digitale, excelență digitală în procesul educațional (învățare, predare și experiență), suport digital pentru cercetare și inovare, modernizarea proceselor administrative, ecosistem digital de înaltă performanță, tehnologie pentru provocările societale, instituții suport. Pentru fiecare dintre aceste obiective au fost definite și măsuri de implementare.

Astfel, pentru dezvoltarea abilităților și competențelor digitale, au fost gândite o serie de măsuri și programe de formare adresate, distinct, studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ, precum și de formare a competențelor digitale pentru profesii emergente, inclusiv prin dezvoltarea unor noi programe de studiu.

În ceea ce privește obiectivul de obținere a excelenței în domeniul digitalizării procesului educațional, sunt prevăzute măsuri care să ducă la modernizarea și actualizarea facilităților oferite de Campus Virtual UPT, modernizarea și dotarea amfiteatrelor și laboratoarelor din facultățile UPT cu acces la ecrane digitale interactive, sisteme de videoconferință, aplicații educaționale avansate cu funcționare online și hibridă etc. De asemenea, se impun dezvoltarea de noi metodologii de evaluare pentru a îmbunătăți interacțiunea pentru studenți și rezultatele învățării, precum și dezvoltarea și valorificarea resurselor educaționale deschise la nivelul universității.

Pe zona de cercetare și inovare, strategiile de digitalizare prevăd dezvoltarea unei platforme digitale de management și valorizare a rezultatelor cercetării în UPT, modernizarea infrastructurii digitale din Centrul Digital al UPT (Data Center), dezvoltarea de infrastructuri digitale de cercetare în domeniile tehnologiilor emergente (Internet of Things, Inteligența artificială și sistemele cognitive, Realitatea augmentată și realitatea virtuală, Robotica, Imprimarea 3D, Blockchain, Robotic process automation), dezvoltarea unei implementări HPC (High Performance Computing) hibride, crearea unui ecosistem digitl de cercetare și inovare care să atragă talente de top în domeniul cercetării.

În ceea ce privește modernizarea proceselor administrative, UPT a dezvoltat deja primele module de digitalizare prin utilizarea aplicațiilor și platformelor capabile să reducă la minimum numărul de documente necesare oricărui mecanism tranzacțional, favorizând și încurajând folosirii versiunii digitale a documentelor de orice tip, noi module urmând să fie implementate pentru interacțiunea cu sistemul ERP și eliminarea redundanțelor.

Crearea unui ecosistem digital de înltă performanță în UPT presupune dezvoltarea unei infrastructuri care sprijină adoptarea anticipată a unui număr mare de obiecte conectate la internet (IoT devices) care vor deveni parte integrantă a modului de predare și învățare, cercetare și viață a studenților, măsurile prevăzute în acest sens urmărind: extinderea/înlocuirea unor porțiuni ale rețelei de fibră optică a campusului UPT pentru a evita limitările în instruirea academică, implementarea unei infrastructuri moderne de rețea Wi-Fi în întreg campusul UPT, înlocuirea sistemului de comunicații voce pe rețea fixă cu un sistem de generație actuală VoIP, modernizarea sistemului de control acces în campusul UPT, modernizarea sistemelor de securitate cibernetică, modernizarea și integrarea aplicațiilor și platformelor de gestiune a școlarității etc.

Universitatea Politehnica Timișoara e conștientă și de rolul pe care îl joacă în societate, astfel încât vine cu o serie de soluții pe componenta de digitalizare a orașului și a regiunii, printre care: introducerea și dezvoltarea tehnologiilor inteligente și sustenabile, construcția de proiecte digitale inteligente pilot și parteneriate ca răspuns la povocările societale, construcția unui cadru de parteneriat și colaborare pentru furnizarea de soluții de tip oraș inteligent.

Ca instituții suport, UPT își propune crearea unui institut de cercetare pentru transformare digitală, crearea și dezvoltarea Centrului de cercetare în ingineria datelor, inteligență artificială și sisteme inteligente, precum și îmbunătățirea facilităților Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic – a încheiat rectorul UPT, Florin Drăgan, vineri 8 iulie 2022.

Comentarii

comentarii