Acasă Actualitate UVVG a organizat sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectului POS Mediu, Axa...

UVVG a organizat sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectului POS Mediu, Axa 4 „Elaborarea Strategiilor de Conservare, a Planurilor de Monitorizare şi Dezvoltare Durabilă pentru SCI Defileul Mureşului Inferior”

350
DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a organizat, vineri 27.01.2012, în Aula „Nicolae Titulescu”, din Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, sesiunea de comunicare a rezultatelor proiectului POS Mediu, Axa 4 „Elaborarea Strategiilor de Conservare, a Planurilor de Monitorizare şi Dezvoltare Durabilă pentru SCI Defileul Mureşului Inferior”, contract nr. 79805 / 23.03.2009. La conferinţa de închidere a proiectului au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – manager proiect şi reprezentat legal al Universităţii, conf. univ. dr. Violeta Turcuş – manager UIP, cadre didactice universitare, elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi, cercetători, specialişti în domeniul protecţiei naturii, administratori de arii protejate. Dintre autorităţile prezente îi amintim pe deputatul Marius Gondor, suprefectul Levente Horvath şi Cristian Drăgan, vicepreşedinte CJA. 
Valoarea proiectului se ridică la suma de 993.316 lei, iar printre obiective s-au numărat creşterea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior; creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale cu privire la necesitatea acţiunilor de protecţie a naturii şi conservare a speciilor şi habitatelor; participarea la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale prin asigurarea unui suport informaţional privind resursele naturale, obiectivele de conservare a biodiversităţii şi prin intervenţii în managementul durabil a resurselor naturale.
Prin realizarea planului de management se vor reglementa măsurile de conservare a speciilor şi habitatelor de interes, ceea ce va duce la un bun statut de conservare a acestora. Cele 100 de activităţi de inventariere şi monitorizare vor duce la o mai bună cunoaştere a speciilor şi habitatelor de interes comunitar, iar prin activităţile de conştientizare ecologică, publicul şi factorii interesaţi din regiune vor cunoaşte mai bine condiţiile impuse de crearea sitului Natura 2000. 
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „Am asistat la bilanţul unui proiect POS Mediu din Axa prioritară 4, care a fost coordonat de Universitatea noastră în Defileul Mureşului Inferior începând de la Zam până la Lipova. Printre problemele ridicate în proiect sunt situaţiile de mediu şi strategiile care trebuie aprobate pentru carierele şi balastierele care s-au creat în această zonă, şoseaua Lugoj-Deva şi calea ferată de mare viteză Arad-Deva-Simeria. În toate situaţiile, Universitatea a fost implicată cu strategii de analiză a mediului înconjurător, eliberarea autorizaţiilor de mediu şi coordonarea impactului dintre lucrările existente şi mediul înconjurător. Am colaborat foarte bine cu Prefectura Arad, Consiliul Judeţean şi cu cele 11 primării angajate în acest proiect aprobat de Ministerul Mediului. Realizarea proiectului este o dovadă a potenţialului pe care Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” îl are în coordonarea unor activităţi practice şi implicarea activă în problematica mediului înconjurător”.
Participanţii la sesiune au vizitat, sâmbătă, câteva obiective mai importante de pe suprafaţa sitului Natura 2000, care reprezintă zona ţintă a proiectului, respectiv Rezervaţia Naturală Pădurea Pojoga şi Rezervaţia de Calcare de la Boiu de Sus etc.

    

 

Comentarii

comentarii