Acasă Actualitate UVVG a participat la „Sărbătoarea de suflet” destinată cadrelor didactice din Şiria

UVVG a participat la „Sărbătoarea de suflet” destinată cadrelor didactice din Şiria

327
DISTRIBUIȚI

O delegaţie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, condusă de prof. univ. dr. Marţian Iovan, prorector al UVVG, a participat, duminică 19.02.2012, la „Sărbătoarea de suflet” destinată cadrelor didactice, care în ultima jumătate de veac au slujit în învăţământul din comuna Şiria. Evenimentul s-a desfăşurat la Şcoala Generală „Ioan Slavici” din Şiria, în prezenţa unui număr foarte mare de actuale şi foste cadre didactice în comuna Şiria şi a reprezentanţilor administraţiei publice locale, prin Valentin Bot, primar al comunei Şiria şi viceprimarul Viorel Buzdugan. Prof. univ. dr. Marţian Iovan a transmis mesajul Rectorului Universităţii – prof. univ. dr. Aurel Ardelean. În cuvântul rostit, a fost apreciată iniţiativa autorităţilor locale, care împreună cu conducerea Şcolii Generale „Ioan Slavici” din Şiria şi cu prof. Marcel Priescu, au reuşit să creeze un excepţional cadru cultural didactic şi spiritual pentru comunicarea interpersonală a participanţilor. A impresionat, înainte de toate, prezenţa într-un număr foarte mare a cadrelor didactice de toate vârstele şi atmosfera sărbătorească în cadrul căreia participanţii au putut să depene amintiri din cariera de dascăl şi să vină cu propuneri către primărie, conducerea şcolii şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, care să conducă la optimizarea procesului de învăţământ, a formării elevilor pentru viaţă, carieră şi din punct de vedere uman. Prof. Marcel Priescu a apreciat activitatea  distinsului prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul UVVG, care „în intervalul celor 50 de ani, în calitate de inspector şcolar a îndrumat şi controlat învăţământul şirian aducându-şi aportul la aşezarea lui pe piloni de frunte printre şcolile judeţului Arad. Domnia sa a rămas ancorat în problemele vieţii şiriene şi după trecerea în fruntea mediului academic. Astfel, UVVG, reprezentată prin rectorul Aurel Ardelean, a semnat în toamna anului 2011 un acord de parteneriat cu Primăria Şiria şi Centrul de Permanenţă Medicală ,,DR.I.T. MERA” Şiria, destinat activităţilor în plan didactic şi cercetărilor ştiinţifice în domeniul medical. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” asigură, prin intermediul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, instruirea şi perfecţionarea personalului medical care activează în acest centru, folosindu-l totodată ca bază de practică de vară pentru studenţii medicinişti. I-am propus domniei sale să extindă ideea de parteneriat şi spre învăţământul de masă din Şiria, care posedă o bază didactico-materială de excepţie, ce poate răspunde exigenţelor de a fi cotată ca şcoală de practică pentru studenţii diferitelor profile pedagogice. Apreciem că bazele sportive ale acestei unităţi de învăţământ şi ale comunei corespund exigenţelor înfiinţării, în şcoala din Şiria, a unor clase cu profil sportiv, spre a se putea trece, apoi, la înfiinţarea în Şiria a primului liceu sportiv din mediul rural din judeţul Arad”, a subliniat prof. Marcel Priescu. La propunerea d-lui prof. Marcel Priescu, adresată Rectorului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, de a realiza, un parteneriat între Universitate şi Consiliul Local Şiria, pe de o parte, şi un altul între Universitate şi Şcoala Generală „Ioan Slavici”, în domeniul pregătirii metodice a cadrelor didactice, sportului şi practicii studenţilor, pe de altă parte, prorectorul UVVG, prof. univ. dr. Marţian Iovan, a asigurat asistenţa că nu există nici un impediment în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acestor propuneri. Dimpotrivă, fiecare instituţie parteneră ar avea numai de câştigat. În semn de bună colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Şiria, prof. univ. dr. Marţian Iovan, a acordat, în numele rectorului UVVG, prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi a Senatului universitar, Diploma de Excelenţă şi Placheta de Aur a UVVG, d-lui primar Valentin Bot şi d-nei prof. Corina Jurgiu, directorul Şcolii Generale din Şiria „Ioan Slavici”. O atenţie specială a fost acordată de Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” profesorului Marcel Priescu, organizatorul evenimentului, un cadru didactic cu o carieră strălucită, căruia i-a fost acordată Medalia de Aur a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, pentru performanţele de excepţie în cariera de cadru didactic (director de şcoală, inspector şcolar metodist, puternic implicat în viaţa comunităţii, dascăl de vocaţie). În partea a doua a întâlnirii, dascălii şi oficialităţile prezente au participat, în Biserica Ortodoxă din Şiria, la o slujbă religioasă şi un parastas, oficiat de un sobor de preoţi condus de Arhiepiscopul Timotei Seviciu, închinat cinstirii memoriei dascălilor care au activat în ultimii 50 de ani în învăţământul din comuna Şiria şi au trecut în veşnicie.  

 

Comentarii

comentarii