Acasă Actualitate Ziua Europei 2020 sau 70 de ani de pace și bunăstare în...

Ziua Europei 2020 sau 70 de ani de pace și bunăstare în Uniunea Europeană

731
DISTRIBUIȚI

În 2020, sâmbătă 9 mai de Ziua Europei, aniversăm 70 de ani de la Declaraţia Schuman care a pus bazele Uniunii Europene şi a creat premisele unei păci durabile pe bătrânul continent.

Astfel, în această lungă perioadă, menținerea păcii a contribuit la dezvoltarea cooperării între toate statele membre ale UE în efortul comun de a crea un spaţiu în care cetăţenii europeni să se simtă acasă, siguri că viaţa, drepturile, valorile şi principiile democratice sunt garantate şi respectate, atât în vremuri paşnice, cât şi în situaţii de criză.

Aceste valori ne permit să trăim împreună, să devenim și mai puternici și mai uniți, contrar diferențelor de limbă, cultură, religie și obiceiuri. Solidaritatea este pilonul pe care se bazează funcționarea Uniunii Europene.

În fiecare an, de Ziua Europei, statele UE sărbătoresc pacea și unitatea în Europa. Data marchează ziua istorică în care a fost pronunțată Declarația Schuman.

În cadrul unui discurs ținut la Paris, în 1950, ministrul francez al Afacerilor Externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei.

Viziunea sa era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu, a fost semnat tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism. Propunerea lui Robert Schuman este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

Pentru a marca Ziua Europei, instituțiile UE își deschid porțile pentru public la începutul lunii mai, la Bruxelles și la Strasbourg. Birourile locale ale UE din Europa și din întreaga lume organizează diverse activități și evenimente, pentru toate vârstele.

În fiecare an, mii de cetățeni participă la vizite, dezbateri, concerte și alte evenimente, pentru a sărbători Ziua Europei și pentru a sensibiliza opinia publică în legătură cu UE.

Declararea Pandemiei de COVID-19 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în 2020, a pus UE şi statele membre în faţa unei situaţii de criză fără precedent care necesită măsuri şi acţiuni îndrăzneţe proporţionale cu pericolul răspândirii rapide a acestuia în rândul populaţiei, dar şi cu impactul asupra vieţii sociale şi economice a societăţii în ansamblul ei.

Astfel că, începând cu luna decembrie 2019 şi lunile ce au urmat până în prezent, răspunsul de urgenţă al Uniunii Europene la această situaţie dinamică s-a axat pe patru priorităţi: limitarea răspândirii virusului; asigurarea furnizării de echipamente medicale; promovarea cercetării pentru tratamente și vaccinuri; sprijinirea locurilor de muncă, a întreprinderilor și a economiei.

De asemenea pentru a susţine punerea în practică a acţiunilor şi măsurilor aferente celor patru priorităţi, dar şi pentru a reduce la minimum impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra economiei UE şi a statelor membre, liderii UE au aprobat un pachet financiar în valoare de 540 de miliarde euro compus din trei plase de siguranță pentru angajaţi, companii și statele membre, convenind totodată să acționeze şi în vederea instituirii unui fond de redresare.

În acelaşi timp, au fost  mobilizate peste 380 de milioane euro  destinate promovării cercetării pentru dezvoltarea de tratamente, vaccinuri şi a unor soluții inovatoare de combatere a pandemiei de COVID-19.

În vederea ajutorării statelor membre să faţă crizei provocate de COVID-19, Uniunea Europeană a adoptat măsuri menite să ofere flexibilitate suplimentară în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale şi a redirecţionat rapid fonduri în valoare de 37 de miliarde euro de la bugetul UE pentru sprijinirea sistemelor de sănătate a acestora, a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și a piețelor forței de muncă prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus, de până la 28 de miliarde euro sub formă de fonduri structurale din pachetele financiare naționale pentru 2014-2020 încă nealocate unor proiecte, devenind  eligibile pentru răspunsul la criză, şi de până la 800 de milioane euro din Fondul de solidaritate al UE pentru țările cel mai puternic afectate.

De unitatea, solidaritatea şi responsabilitatea acţiunilor şi măsurilor Uniunii Europene pentru perioada ce va urma va depinde bunăstarea şi pacea economică şi socială a statelor membre şi a cetăţenilor ei.

Comentarii

comentarii