Acasă Actualitate Admiterea 2021 în învățământul liceal de stat. În Timiș, 744 locuri. Ce...

Admiterea 2021 în învățământul liceal de stat. În Timiș, 744 locuri. Ce trebuie să facă absolvenții?

269
DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Școlar Județean Timiș atenționează că a început înscrierea pentru învățământul profesional de stat și dual care se desfășoară până în 14 iulie.

”Suntem în etapa de admitere pentru cele 744 de locuri pe diverse calificări profesionale și domenii: mecanică, electronică, automatizări, construcții sau industrie alimentară etc. Suntem, într-o perioadă în care toată lumea se gândește la liceele bune!”, a spus prof. Marin Popescu, inspectorul șef al ISJ Timiș, miercuri 7 iulie.

În această perioadă secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat cu informaţiile privind datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată. Eliberarea, de către unităţile de învăţământ gimnazial, a fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual de stat, pentru candidaţii care solicită aceasta La solicitarea candidaţilor care au susţinut şi promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, unităţile de învăţământ gimnazial eliberează, împreună cu fişa de înscriere, şi anexa fişei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. Se va elibera o singură fişă de înscriere. Nu se eliberează fişe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

În 14 iulie, va avea loc afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, a listei candidaţilor înscrişi în învăţământul profesional La unităţile de învăţământ şi calificările la care nu se organizează preselecţie, iar numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afişează şi precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice). Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări. Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a situaţiei cu numărul de candidaţi înscrişi pentru admiterea în învăţământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unităţile de învăţământ care organizează preselecţie afişează lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecţie, precum şi procedura de preselecţie.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Pe locurile din unitățile de învățământ special nu pot fi repartizați absolvenți care nu dețin un certificat de orientare școlară și profesională cu recomandare pentru învățământul liceal special sau profesional special. Repartizarea elevilor în învățământul special se face în funcție de tipul de deficiență stabilit prin certificatele de orientare școlară și profesională, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere( învățământ liceal special) sau de absolvire(pentru învățământ profesional special), după caz, și în funcție de opțiuni. În data de 19.07.2021 se derulează etapa de repartizare a candidaților pentru învățământul special. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană, publicată pe site-ul inspectoratului școlar județean și comunicată unităților de învățământ.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați, dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, completează opțiunile în perioada 20 – 22 iulie 2021. Detalii la : https://www.isj.tm.edu.ro/public/data_files/media/Examene/Admitere-2021/Brosura-2021/202105121257-15_Calendar-admitere-inv-prof.pdf

 

Comentarii

comentarii