Acasă Actualitate Agitaţie în Consiliul Local Săcălaz! Trei consilieri, rămaşi fără sprijin politic, „convocaţi...

Agitaţie în Consiliul Local Săcălaz! Trei consilieri, rămaşi fără sprijin politic, „convocaţi în continuare la şedinţe”. Secretara acuză presiuni

DISTRIBUIȚI

553414 398610513500603 1602970107 n

La Săcălaz, în consiliul local, apele sunt agitate. În continuare…

Trei consilieri locali din această localitate au rămas fără sprijin politic în luna iulie a anului 2014, partidul le-a retras acest sprijin (PNL). Secretara primăriei declară că, conform legii, o dată cu retragerea sprijinului politic, consilierii ar trebui înlocuiţi cu alţi aleşi, următorii de pe listă. La Săcălaz nu e aşa… Consilierii participă în continuare la şedinţe, din ce spun reprezentaţii consiliului local, deşi Partidul Naţional Liberal, gruparea politică pe lista căreia consilierii au fost aleşi, le-a retras sprijinul politic. În plus, secretara Primăriei din Săcălaz spune că unul dintre aceşti consilieri – Liviu Vasiu, pune presiune pe ea cu tot felul de sesizări şi plângeri. Practic, Simona Mărioara Vlad, secretara primăriei, spune că, conform legii, nu a contrasemnat hotărârile de consiliu local adoptate după ce celor trei consilieri le-a fost retras sprijinul politic. Consiliul Local Săcălaz a luat act de încetarea mandatului celor trei consilieri, dar nu a făcut şi cel de-al doilea pas – vacantarea posturilor de consilieri. Prin urmare, consiliul merge în continuare cu trei consilieri cărora li s-a retras sprijinul politic şi cu o secretară care spune că se fac presiuni asupra sa. În luna iulie, PNL le-a retras sprijinul celor trei consilieri locali – Vasiu Liviu, Acatincăi Ioan şi Tulcan Ioan. Conform legii, trebuia emis un proiect de hotărâre prin care să se ia act de încetarea mandatului şi să se vacanteze locurile. S-a luat act, dar posturile nu s-au vacantat. Secretara primăriei nu a constrasemnat hotărârile de consiliu local, considerând că cei trei nu au mai au dreptul la vot, conform legii şi a unei adrese venite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor. Există şi un proces pe rol, termenul este astăzi, 11 februarie, unde cei trei consilieri atacă hotărârea partidului de a le retrage sprijinul politic şi faptul că hotărârea de consiliu prin care s-a luat act de retragerea sprijinului politic nu s-a supus la vot.

“Mâine (n.r. astăzi) este proces, consilierii contestă excluderea din partid şi faptul că nu s-a supus la vot această hotărâre. Nu s-a supus la vot, secretara a spus că trebuie doar luat la cunoştinţă. Nu există hotărâre de consiliu fără vot. Indiferent dacă era o informare a consiliului, trebuia emisă o hotărâre. Dacă nu, atunci era specificat prin lege că nu trebuia să mai emită o hotărâre. Când s-a emis acea hotărâre ei nu au au mai fost primiţi în consiliu. Au mai venit, dar domnişoara secretară a socotit ilegală prezenţa lor”, spune Ilie Todaşcă, primarul comunei Săcălaz.

„Cei trei consilieri au fost convocaţi, contrar prevederilor legii, de către primar, la şedinţă. Legea prevede că această convocare se face prin intermediul secretarului, în scris, art 39, alineatul 3. Eu mi-am rezervat dreptul de a nu contrasemna hotărârile consiliului local cu votul celor trei până nu am avut răspunsul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Ei, cei trei consilieri, în şedinţa din 5.08, nu mai aveau calitatea de consilier local. În adresa primită de l aMinisterul Administraţiei şi Internelor, ministerul afirmă că la şedinţa din 5.08 cei trei nu mai aveau calitatea de consilieri locali, fapt pentru care eu nu am mai contrasemnat hotărârile de consiliu local. Mai mult, prefectura le spune că ar fi bine să se abţină până la clarificarea situaţiei de la vot. După data de 21 octombrie, după proces, atunci i-a convocat primarul de două ori şi de câte ori au venit domnul Vasiu a făcut presiuni asupra mea: să-i dau condica de prezenţă să o semneze şi mă hărţuia cu sesizări, plângeri penale. Replica mea a fost că eu respect legea şi până nu au sentinţă definitivă şi irevocabilă eu nu pot să-i consider consilieri locali, legea este cea care se aplică”, spune Simona Mărioara Vlad.

„„În şedinţă sunt consemnate întrebările mele, în care eu o întreb pe secretară: dacă e un abuz şi se va constata că e un abuz cine răspunde? Secretara a spus – dacă consideraţi că am greşit, atunci vă adresaţi organelor de control. Ceea ce eu am şi făcut. Acum avem proces, ne-am îndreptat şi ne îndreptăm împotriva deciziei partidului de a trimite către primărie şi consiliul local o adresă prin care ne transmite că noi suntem excluşi şi cere înlocuirea noastră. Ori acest lucru, conform regulamentului de aplicare a statutului şi conform statutului nu se putea face decât în momentul în care excluderea noastră rămânea definitivă. Ori excluderea noastră nu a fost definitivă, nefiind definitivă nu trebuiau să transmită către primărie. Secretara, nefiind o hotărâre în instanţă definitivă, trebuia să supună hotărârea la vot. Ori ea nu a supus la vot, a spus consilierilor că nu trebuie supus la vot, trebuie doar să se ia act, ori asta se face atunci când este o sentinţă definitivă a instanţei, nu când consideră secretara. Conform legii, orice hotărâre se ia prin vot.  Este o adresă de la prefectură în care se spune foarte clar că hotărârea trebuie supusă la vot. Până în momentul în care a venit adresa de la prefectură noi nu ne-am mai prezentat la şedinţele consiliului, după ce a venit adresa de la prefectură ne-am prezentat la şedinţe, secretara nu a dorit să ne considere prezenţi, nu ne-a dat nici condica să o semnăm. La fel a procedat la şedinţa ordinară din decembrie şi în cea din ianuarie, în care ne-a ignorat complet. Partidul, pe de-o parte, nu a avut cvorum în şedinţa în care ne-a exclus, pe de altă parte excluderea nu produce efecte decât în momentul rămânerii ei definitive. Noi, după două contestaţii, nu am fost chemaţi la judecată, ca urmare excluderea nu a fost definitivă. Între timp am beneficiat de prevederile ordonanţei 55 şi am trecut unul dintre colegi independent, iar un alt coleg şi cu mine la PLR. Nu ar mai fi o cale de întoarcere. Doar să se constate că la momentul la care noi am trecut la un alt partid eram membri PNL şi puteam beneficia de prevederile ordonanţei. Tot ceea ce spun pot proba cu documente”, spune Liviu Vasiu.

Consiliul Local Săcălaz a făcut o întâmpinare şi către Tribunaul Timiş, în această cauză: “La şedinţa Consiliului Local Săcălaz din 21.10.2014 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al fiecăruia dintre cei trei reclamanţi, prin HCL 62,63 şi 64 din 21.10.2014. Având în vedere adresa nr.063/28.07.2014 a Partidului Naţional Liberal Filiala Timiş prin care ne comunica hotărârea partidului de excludere şi încetarea calităţii de membru al PNL a reclamanţilor Vasiu Liviu Ioan, Acatincai Ioan şi Tulcan Ioan, la acea dată consilieri locali în cadrul Consiliului Local Săcălaz, s-a procedat la întocmirea unui referat înaintat consiliului local în vederea constatării situaţiei de fapt şi de drept. Era singura cale legală pe care o puteam urma în speţa dată. De asemenea, ne-am adresat şi Instituţiei Prefectului Timiş pentru a solicita o opinie privind statutul juridic al celor trei foşti consilieri. Instituţia Prefectului Timiş a solicitat un punct de vedere Direcţiei Generale Juridice a Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată sub nr.8841; 9023/S3 din 13.08.2014, mai ales în ce priveşte valabilitatea voturilor exprimate de către consilierii locali care şi-au pierdut calitatea de membri ai partidului politic pe a cărui listă au fost aleşi. Acest aspect este extrem de important având în vedere atribuţiile Consiliului Local şi adoptarea actelor administrative, cvorumul necesar şi valabilitatea votului afectând însăşi esenţă actului adminstrativ adoptat. Nu puteam expune instituţia la riscul de a adopta hotărâri anulabile de către instanţa de contencios administrativ, cu consecinţe considerabile pentru persoanele în cauză. Potrivit opiniei Direcţiei Generale Juridice a Ministerului Afacerilor Interne în interpretarea Legii nr. 393/2004 art.9 alin.2 lit.h^1 şi art.12 aplicabile, la care ne raliem, „încetarea de drept a calităţii de consilier local, în temeiul art. 9 alin.2 lit.h^1 din Legea nr.393/2004, reprezintă o încetare prin efectul legii, independent de voinţa vreunei părţi (alesul local sau autoritatea administraţiei publice locale) care are loc în urmă producerii unui act sau fapt juridic, reprezentat în cazul de faţă de pierderea calităţii de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales.” Având în vedere că încetarea mandatului de consilier local are loc ope legis, subscrisul nu puteam emite acte de dispoziţie cu privire la situaţia existentă, singura posibilitate legală fiind aceea de a o constata sau de a lua act de faptul juridic generator – excluderea din partidul pe a cărui listă au fost aleşi. Toate demersurile noastre au fost în acest sens, de a proceda potrivit prevederilor legale antemenţionate. (…) A vota o hotărâre de consiliu local prin care să admitem sau să respingem consecinţa excluderii din partid a reclamanţilor – încetarea de drept a mandatului de consilier – ar însemna să ne atribuim competenţe pe care nu le avem. Nu avem dreptul de a admite sau a respinge prin vot atunci când legea prevede că avem dreptul şi obligaţia doar de a constată, nu şi de a dispune. Subscrisul Consiliu Local aveam obligaţia de a lua act de pierderea calităţii de membru a celor trei reclamanţi pentru a evita adoptarea unor hotărâri nevalabile, prin votul unor persoane care nu mai aveau calitatea de consilier local. A accepta prezenţa reclamanţilor în consiliu, ulterior încetării calităţii lor de consilier ar fi însemnat să comitem o ilegalitate, noi neavând capabilitatea juridică de a cenzura actele emise de un partid politic. Reclamanţii critică cele trei hotărâri (nr. 62,63,64 din 21.10.2014) pentru nelegalitate argumentând că nu s-a supus la vot aprobarea hotărârilor prin care se constată încetarea mandatului lor de consilieri locali. Potrivit prevederilor legale, art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali: încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local…, prin hotărâre. Legea nu prevede obligativitatea adoptării unei hotărâri prin vot cu privire la această situaţie. Legea nu prevede posibilitatea respingerii constatării încetării mandatului de consilier şi consecinţele unui astfel de refuz. De asemenea, nu este stabilit un cvorum pentru adoptarea acestor hotărâri de constatare (reclamanţii nu indică un temei de drept în acest sens!), ci doar obligaţia constatării. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier pentru cei trei reclamanţi s-a realizat prin aducerea la cunoştinţă Consiliului Local Săcălaz a adresei PNL filiala Timiş privind excluderea din partid. S-a constatat situaţia generatoare a încetării mandatului de consilier pentru cei trei reclamanţi şi au fost emise hotărârile care să certifice această stare de fapt şi de drept. Acest fapt rezultă şi din procesul-verbal al şedinţei”, susţine Consiliul Local Săcălaz prin întâmpinarea depusă la Tribunalul Timiş în 5 decembrie 2014.

 

Comentarii

comentarii