Acasă Anunturi ANUNŢ CONCURS

ANUNŢ CONCURS

975
DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Școlar Județean Timiș organizează, în temeiul dispozițiilor HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice, cu modificările si completările ulterioare, concurs pentru ocuparea a 0,50 post contractual vacant de consilier I A cu studii superioare (auditor public intern) la Compartimentul Audit din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, pe perioadă nedeterminată.

Cerinte specifice de participare la concurs:

1. studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea finante contabilitate/contabilitate si informatica de gestiune/finante publice;

2.  vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 5 ani, din care cel puțin 5 ani în instituții bugetare;

3.  cursuri de specializare/perfectionare în domeniul bugetar;

4.  cunoasterea legislației din domeniul auditului public intern și controlului financiar preventiv propriu;

5.  cunoasterea legislației din domeniul învățământului;

6.  cunoştinţe de operare PC. 

7. aviz prealabil al șefului compartimentului de audit public intern al I.S.J. Timiș în confomitete cu O.M.E.N. 5509/2017, Cap. II, pct. 2.3.5. 1.1. pct. (b) și pct. 2.3.5.1.2.

     Pentru obținerea avizului candidații pentru funcția de auditor intern depun în dosarul de înscriere la concurs și următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) o declarație privind respectarea preverilor art. 22 din Legea 672/2002, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni;

c) o lucrare în domeniul auditului public intern;

d) două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul public intern.

     Concursul constă într-o probă scrisă şi interviuşi se va organiza la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, localitatea Timişoara B-dul C.D.Loga nr. 3, judeţul Timiş, după cum urmează:

-proba scrisă: 19 iulie 2019, ora 9,00.                

– proba de interviu: 19 iulie 2019, ora 13,00.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă.

În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune dosarele de înscriere în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 10.07.2019, inclusiv, la sediul I.Ș.J. Timiș din mun. Timişoara, B-dul C. D. Loga nr. 3, cod poștal 300022, judeţul Timiş, camera 18, în intervalul 08:30 – 14:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la avizierul instituţiei, pe site-ul: www.isj.tm.edu.ro, şi la tel.: 0751171130.

INSPECTOR ŞCOLAR  GENERAL,

Prof. Aura Codruţa Danielescu

Comentarii

comentarii