Acasă Anunturi ANUNȚ PUBLIC COMUNA NITCHIDORF – Canalizare menajera și stație de epurare

ANUNȚ PUBLIC COMUNA NITCHIDORF – Canalizare menajera și stație de epurare

DISTRIBUIȚI

COMUNA NITCHIDORF, titular al proiectului Canalizare menajera si statie de epurare Comuna Nitchidorf, județul Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Canalizare menajera și stație de epurare Comuna Nitchidorf, județul Timiș, propus a fi amplasat in judetul Timiș, Comuna Nitchidorf, pe terenul identificat prin inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Nitchidorf- Anexa nr.56 a HG nr.977/2022.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș, din municipiul Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timișoara de luni-joi intre orele 08.00-16.30, vinery intre orele 8.00-14.00, precum și la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-Sectiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet aautorității competente pentru protectia mediului.

 

Comentarii

comentarii