Acasă Actualitate Aquatim: 155 localități – 61 unități administrativ-teritoriale! Povestea merge mai departe!

Aquatim: 155 localități – 61 unități administrativ-teritoriale! Povestea merge mai departe!

DISTRIBUIȚI

Viziunea managerială pentru dezvoltarea strategică a Aquatim a ținut și ţine cont de contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel naţional şi internaţional şi de prognozele şi perspectivele ce pot fi anticipate, astfel încât să asigure menţinerea unei companii de utilităţi moderne, viabilă financiar, sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate clienţilor, să fie responsabilă faţă de societate, faţă de toţi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea serviciului şi faţă de mediu, în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Aquatim se asigură că furnizarea serviciilor de apă şi canalizare de înaltă calitate este atinsă la nivel regional, prin colaborarea cu membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș. De ani, sentimentul de responsabilitate există în toată compania, respectul pentru consumatori şi părţile implicate e o constantă. Pe parcursul dezvoltării, Aquatim va lucra cu multe consilii locale, reprezentate prin intermediul ADI Apă-Canal Timiș.

Conform contractului de delegare a gestiunii obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare sunt următoarele: prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu profesionalism și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu cele mai bune practice aplicabile în domeniu; orientarea către utilizatori; asigurarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare; protecția mediului; respectarea condițiilor impuse prin autorizațiile de mediu sau orice autorizație, aviz, acord, permis sau orice alt act, de orice fel, care le prelungește sau înlocuiește pe cele enumerate mai sus; asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare utilizator; menținerea în stare optima de funcționare și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. Ne asumăm să fim parteneri profesioniști și pe viitor! – este mesajul specialiștilor de la Aquatim.

 

Comentarii

comentarii