Acasă Actualitate Cei 100 de tineri care așteaptă de trei ani un teren gratuit...

Cei 100 de tineri care așteaptă de trei ani un teren gratuit acuză Primăria Timișoara de incompetență. Ce îi cer public primarului Nicolae Robu

757
DISTRIBUIȚI

Cei 100 de tineri din Timișoara, care așteaptă de trei ani să primească teren de la primărie pentru a-și construi o casă, au ajuns la limita răbdării. Ei i-au transmis o scrisoare deschisă primarului Nicolae Robu în care cer ca parcelele de teren să fie atribuite cât mai repede. Scrisoarea, semnată de Iuliana Cristina Borsa, în numele beneficiarilor teren atribuit de Consiliul Local al Municipiul Timișoara în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pornește de la faptul că atribuirea trenează deja de aproape 3 ani fiind cu mult depășit termenul rezonabil de soluționare a cererilor depuse.

”În data de 15.11.2016 Consiliul Local al Municipiului Timișoara a adoptat prin HCL 193/2016 Regulamentul pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 şi a criteriilor suplimentare de selecţie si departajare a solicitanţilor de loturi de teren pentru construirea de locuinţe.

În urma adoptării acestui Regulament, Comisia de punere în aplicare a Legii 15/2003 a stabilit termenul limită de depunere a documentelor de către persoanele interesate, respectiv 15 ianuarie 2017 inclusiv.

În luna martie 2017 Comisia a publicat tabelul nominal ierarhizat cu persoanele propuse în vederea atribuirii de terenuri pentru construirea de locuințe conform Legii 15/2003. Cu toate că Tabelul Nominal a fost publicat încă din martie 2017, acesta a fost introdus pe lista ședinței ordinare a Consiliului Local abia la data de 27.03.2019. Motivele acestei amânări nejustificat de lungi au fost pe de o parte nelămurirea autorității locale privind posibilitatea de participare la atribuire și a persoanelor care activează în cadrul instituției locale și pe de altă parte, existența pe rolul Tribunalului Timiș a două litigii formulate împotriva Tabelului Nominal, fapt care a determinat Comisia și implicit Primăria Timișoara să suspende procedura de atribuire.

În luna octombrie 2018, litigiile au fost finalizate și autoritatea locală a fost lămurită de Agenția Națională de Integritate (în continuare ANI), nemaiexistând niciun impediment în continuarea procedurii. După diverse formalități ale Comisiei în vederea recalculării și repartizării locurilor de pe Tabelul Nominal, autoritatea locală a reușit, într-un final, să includă pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local, propunerea motivată de aprobare a Tabelului Nominal în vederea atribuirii terenurilor disponibile în baza Legii 15/2003. Drept urmare, Consiliul Local a adoptat HCL nr. 127/27.03.2019 de aprobare a Tabelului Nominal”, se precizează în scrisoare.

În considerarea acestei hotărâri favorabile tinerii au fost convocați în cursul lunii mai 2019 pentru a alege una din parcelele disponibile pentru a fi repartizate. Lista cuprinzând opțiunile beneficiarilor Legii 15/2003 și implicit opțiunea lor a fost aprobată prin HCL 301/14.06.2019.

”Având in vedere că fiecare dintre noi am contactat de nenumărate ori Comisia și Primăria Timișoara, ni s-au comunicat de fiecare data diverse motive superficiale de amânare, fără informații suplimentare referitoare la situația concretă a procedurii. Mai mult decât atât, singura noastră sursă de informaţii mai concrete a fost presa locală, lucru care denotă nepăsarea și indolența autorității locale vis a vi de situația noastră”, susțin semnatarii scrisorii.

Ei solicită primarului Nicolae Robu să le răspundă printr-un comunicat cum va soluționarea situația şi o explicație referitoare la următoarele:

 ”Vă învederăm faptul că autoritatea locală are obligaţia soluţionării cu celeritate a problemelor sesizate de Curtea de Conturi din moment ce aceste probleme ţin de procedura elaborată şi implementată de autoritatea locală. Toate posibilele nereguli sunt rezultatul direct al acţiunilor îndeplinite de Primăria Timişoara şi a administraţiei acesteia.  

În măsura în care problemele sesizate privesc dosarele doar a anumitor persoane, solicităm încheierea proceselor verbale de atribuire a terenurilor precum şi a contractelor aferente cu persoanele care nu sunt vizate de aceste probleme.

În calitate de persoane direct interesate de aceste chestiuni, solicităm comunicarea problemelor sesizate, propunerea autorității locale de remediere a neregulilor precum şi termenul în care vor fi soluţionate;

Conform art. 5 aliniat 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, „(2) Punerea în aplicare a hotărârii consiliului local de atribuire în folosință gratuită a terenului pentru construirea unei locuințe se face de către primar, în termen de 15 zile de la data aprobării de către consiliul local, pe bază de proces-verbal.”

Observăm că acest termen nu a fost respectat nici raportat la HCL de adoptare a Tabelului Nominal și nici raportat la HCL de aprobare a opțiunilor beneficiarilor, autoritatea locală invocând diverse motive de tergiversare a procedurii;

Conform art. 154 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, primarul este obligat să pună în aplicare hotărârile consiliului local. Astfel, în virtutea competențelor deținute, Primarul este obligat să pună în executare HCL 301/14.06.2019”.

Dorim să menţionăm faptul că iniţiativa atribuirii acestor terenuri a aparținut Primăriei, subsemnaţii fiind doar persoane care au depus documentele solicitate de autoritatea locală. Faptul că procedura se tergiversează deja de aproape 3 ani (!) denotă incompetenţa persoanelor care au implementat această atribuire.

În concluzie, solicitam un răspuns la cele indicate anterior precum și stabilirea unui termen de semnare a documentelor de atribuire până cel târziu la data de 01 Decembrie 2019.

Vă rugăm să ne comunicați informațiile destinate beneficiarilor Legii 15/2003 prin publicarea pe site-ul Primăriei a unui comunicat corespunzător”, mai spun semnatarii scrisorii.

Comentarii

comentarii