Acasă Anunturi CONVOCATOR S.C. WITEXT S.A. Lugoj

CONVOCATOR S.C. WITEXT S.A. Lugoj

1087
DISTRIBUIȚI

CONVOCARE

Ing. Ambruș Ioan  în calitate de Administrator special al S.C. WITEXT S.A. Lugoj, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement, CUI RO 1844296, Nr. ORC J35/52/1991, prin prezenta convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 28.08.2019, ora 12.00 la sediul societății situat în Lugoj, str. N. Titulescu, nr. 78, jud. Timiș.

    ORDINEA DE ZI

1.      Modificarea organigramei si aprobarea acesteia

2.      Analiza bilanț

3.      Diverse

La adunare sunt îndreptățiți să participe direct sau prin reprezentanți, conf. L31/1990, toți acționarii înscriși în regimul acționarilor la data de 13.12.2016, socotită ca dată de referință.

În caz de neîntrunire a cvorumului, a doua adunare va avea loc în data de 29.08.2019, ora 11.00 la sediul societății.

Administrator special

Ing. Ambruș Ioan

Comentarii

comentarii