Acasă Administraţie Curtea de Conturi a trecut pe la Asociația TM2023. Raportul auditorilor dă...

Curtea de Conturi a trecut pe la Asociația TM2023. Raportul auditorilor dă mai multe lovituri administrației Fritz

DISTRIBUIȚI

La finalul anului 2021, între 2 și 17 decembrie, Curtea de Conturi a trimis auditorii publici externi ai Camerei de Conturi a județului Timiș în control la Asociația Timișoara 2021 (2023) – Capitală Europeană a Culturii, pentru a verifica modul în care au fost cheltuite fondurile alocate din bugetele locale în perioada 2018 – 2020. Recent a fost și publicat raportul, iar surse noastre ( ce rămân anonime)  l-au pus și la dispoziția noastră. Au existat câteva deficiențe contabile în trecut, însă se și atrage atenția asupra activității din prezent.

Pentru perioada 2018-2020, au fost depistate anumite deficiențe în modul de alcătuire al evidențelor contabile, însă acestea au fost remediate. Ceea ce este mai interesant, însă, este că până și auditorii externi au constatat că există mai multe nereguli, fie mai vechi și nerezolvate, fie mai noi și generate de Consiliul Director, cel al cărui președinte este, din iunie 2021, primarul Dominic Fritz. În primul rând, se notează că, în 2021, întrunirile consiliului au fost prea puține și, în cadrul celor care totuși au avut loc, nu au fost rezolvate problemele manageriale. În plus, se comunică și faptul că asociația este organizația care ar trebui să implementeze proiectul de „Capitală Europeană a Culturii”.

Aceste constatări sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât primarul Dominic Fritz a insistat, în ultimele luni, cu schimbarea directoarei executive a asociației, Simona Neumann, pe motiv că asociația nu mai prezintă încredere. Până la urmă, pe 27 decembrie, Neumann a cedat presiunilor și și-a anunțat demisia. Raportul Curții de Conturi spune că, cel puțin din punct de vedere managerial și financiar, Consiliul Director și Primăria – deci administrațiile Fritz și, parțial, Robu – ar fi mai degrabă de vină pentru neajunsurile din prezent și cele care ar putea veni pe viitor.

Situația financiară a asociației, notează auditorii, este bună, nu există credite și datorii majore, iar situația activelor este promițătoare. În 2020, un factor important a fost pandemia de COVID-19, fiind reduse activitatea culturală și, astfel, cheltuielile asociației. În 2020, a fost înregistrat un profit de 1,4 milioane de lei, după ce în 2019 a fost înregistrat un câștig net de numai puțin peste 4.000 de lei, iar în 2018, o pierdere de 947.000 de lei. Numărul mediu de salariați ai organizației a variat, dar nu foarte mult: opt în 2018, nouă în 2019, șapte în 2020.

Pe scurt, în urma controlului, au fost găsite trei ”deficiențe” în contabilitatea asociației din perioada 2018-2020, referitoare la: „conducerea evidenței tehnico-operative/ evidenței analitice în cazul unor elemente de activ”, „determinarea și înregistrarea eronată a cheltuielilor cu amortizarea” și „utilizarea unor liste de inventariere neconforme”. Toate aceste trei deficiențe au fost, în general, discutate și rezolvate în timpul controlului. De vină erau programele depășite, anumite confuzii privind categoriile de active, dar și lipsa personalului. Directoarea executivă, Simona Neumann, și directorul economic, Constatin Popescu-Gal, au discutat cu auditorii și au remediat aceste probleme. Adică, probleme false!

Partea de vină a Consiliului Director și a Primăriei Timișoara apare în subcapitolul „Neconformități privind implementarea sistemului de control intern/managerial” din raportul Curții de Conturi. Pe scurt, între 2018 și 2020, nu au fost cerute suficiente detalii privind modul în care sunt utilizate fondurile publice. Asociația, totuși, și-a detaliat aceste cheltuieli, în baza „ghidului de finanțare” propus de primărie pentru fiecare subproiect.

„Deficienţele referitoare la această detaliere se datorează în principal consiliului director al Asociaţiei dar mai ales finanţatorului care nu a stabilit și nu a solicitat o structură clară de detaliere și nivelul până la care să fie detaliate cheltuielile în etapa de aprobare a bugetului, cu menţiunea că a existat câte un ghid de finanţare pentru fiecare subproiect. Totuși, conducerea executivă a Asociaţiei a realizat justificarea cheltuielilor efectuate pe fiecare proiect cu documente justificative (contracte, facturi, recepţii, alte probe justificative: filmări, înregistrări, fotografii etc) conformându-se ghidului de finanţare propus de către finanţator”, se arată în raport.

Pe de altă parte, auditorii au rezumat și activitatea din 2021. Aici, problemele par și mai grave. Nu au fost întâlniri ale Consiliului Director în a doua parte a anului și există motive serioase de îngrijorare privind continuitatea asociației în aceste condiții. Astfel, principalele neajunsuri create au legătură cu activitățile de cenzorat și de audit public intern în cadrul asociației, ambele trebuind a fi puse în acord cu unele modificări legislative apărute încă din 2020. Lipsa întâlnirilor din a doua parte a anului este cu atât mai mult de neînțeles cu cât, în prima parte a anului, primarul Dominic Fritz se interesase de durata de valabilitate a comisiei de cenzori.

 „Din păcate, noul Consiliu director, în plan organizațional conform prevederilor statutului nu a întreprins nici o măsură în plus faţă de vechiul Consiliu director, timp de jumătate de an. Asociaţia supravieţuind în virtutea managementului asigurat doar de către directorul executiv și managerul operațional de proiecte. Aceste împrejurări datorate neîntrunirii Consiliului director nou, în a doua parte a anului 2021 pentru aprobarea modificărilor intervenite în primul rând în structura acestuia dar și în plan funcţional al asociaţiei, pun în discuţie însăși continuitatea activităţii entităţii «Asociația Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii» în foma ei legală și pentru îndeplinirea scopului și obiectului ei de activitate statutar. (…)

La unele din puţinele întruniri ale noului consiliu director din anul 2021, domnul primar actual al Municipiului Timișoara membru al consiliului director s-a interesat despre durata de valabilitate a comisiei de cenzori, conform procesului verbal de ședinţă al Adunării Generale a Asociaţilor și propune retragerea acestui punct de pe ordinea de zi, această activitate rămânând în prezent, la sfârșitul anului, nereglementată, la fel cum a rămas și activitatea de audit public intern, în condiţiile în care nu este organizată nici activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv-propriu”, se mai arată în raport.

Este cunoscut faptul că primarul Dominic Fritz a oprit finanțarea asociației și a optat pentru gestionarea proiectelor culturale prin Centrul de Proiecte. Spre finalul raportului Curții de Conturi, însă, edilului i se dă o lovitură: auditorii spun că, în baza legislației existente, se recomandă continuarea activității specifice prin asociație, iar o altă strategie ar putea duce la încălcarea actelor normative aflate în vigoare! ”Marii  consultanți”  ai primarului Dominic Fritz l-au învățat prea multe aiureli, el le-a luat în seamă ca pe niște mărgăritare, iar cum s-ar putea să dea seama…

„Menţionăm că orice transformare/tranzitare sau preluare a obiectului de activitate a Asociației Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii sunt acţiuni efectuate împotriva unor acte normative (H.G. nr. 330/23.05.2019) acţiuni care au început să pună în pericol continuitatea activităţii entităţii verificate, o entitate gata pregătită să implementeze Proiectul «Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii»”, spun, mai precis, auditorii.

Iată care au fost concluziile generale ale controlului: „Concluzia generală a auditorului public extern constă în faptul că modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor, pe anul 2020 la nivelul Asociaţiei Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii este în concordanță cu reglementările în domeniu și statutul Asociaţiei, cu excepția unor abateri cu caracter de evidență și raportare remediate, dar și cele managerial-direcţionale, aflate în sarcina Consiliului Director, referitoare la realizarea obiectivelor care pot avea influențe semnificative asupra respectării principiilor legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității utilizării finanţărilor de exploatare din fonduri publice și chiar asupra continuităţii activităţii entităţii în forma și pentru scopul pentru care a fost înfiinţată. Gradul de răspândire, în activitatea entității verificate a cazurilor de neconformitate a obiectivelor specifice cu criteriile de control, este scăzut și deficienţele constatate, au fost remediate în timpul misiunii de control”.

Deficiențele nu sunt ale Simonei Neumann,  rezultă clar din raport. Imixtiunea extrem de penibilă a primarului Dominic Fritz, ispitit  la acte ce lovesc caracterul legalității, va fi  o pată pe obrazul mult prea pătat deja al Timișoarei, orașul fiind expus prea mult oprobiului public.

Raportul  este limpede, doar un novice sau un infantil, cu putere de pricepere redusă, ar putea să nu  priceapă. 

Primăria Timișoara este vinovată de nesusținerea  Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021 (2023),  este vinovată de imixtiunea în acțiuni de profil ale asociației, dar interesele pentru implicarea multelor ONG-uri anonime,  ”ridicate” după alegerile din 2020,  sunt prea mari.

Raportul Curții de Conturi  este clar, limpede, transparent, indubitabil corect, urmează  decontarea ”specialiștilor din Primăria Timișoara”!

Comentarii

comentarii