Acasă Actualitate FALT solicită Primăriei Timișoara respectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, în...

FALT solicită Primăriei Timișoara respectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, în ceea ce privește noul sistem de parcare

237
DISTRIBUIȚI

Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT), care reprezintă interesele a peste 3.547 de asociații de locatari-proprietari din Timișoara, solicită Primăriei Timișoara respectarea întocmai a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

În acest sens, în documentul semnat de Petru Olariu, împuternicit, enumeră câteva articole din lege, despre cum prevede aceasta și cum se aplică în realitate.

La art. 7 alin. (2) se prevede existența unui studiu de impact, ori la Regulamentul de Funcționare a Sistemului de Parcare a Autovehiculelor în Municipiul Timișoara, nici aici nu am văzut existența unui studiu de impact prin care să se arate cum vor fi afectați cetățenii posesori de autovehicule.

La art. 7 alin. (4) se prevăd următoarele: „(4) La publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice”. Ori, în realitate de cele mai multe ori termenele sunt mai scurte. De exemplu, dezbaterea privind Studiul de fundamentare privind înființarea serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor din Municipiul Timișoara, a fost fixată în data de 1 octombrie, anunțul s-a făcut în data de 27 septembrie, iar propunerile trebuiau trimise până la data de 29 septembrie ora 12.00, deci în termen de două zile în loc de 10 zile.

La art. 7 alin. (10) lit. d se prevede „în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul și la sediul autorității publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ”, ori nici minutele (procesele verbale) ale ședințelor de Consiliului Local nu se publică decât cu întârziere, de exemplu la data de 4 octombrie este pe site procesul verbal al ședinței din 7 septembrie.

Art. 11 prevede „Minuta ședinței publice, incluzând și votul fiecărui membru, cu excepția cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afișată la sediul autorității publice în cauză și publicată în site-ul propriu”, ori în minutele/ procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local nu se mai precizează votul fiecărui consilier.

Petru Olariu mai atenționează că referitor la modul de desfășurare a dezbaterilor publice, FALT consideră că se impune o mai bună organizare, în sensul că fiecare participant să spună pe cine reprezintă, de exemplu simplu cetățean, consilier local (unii cetățeni nu cunosc consilierii locali), reprezentanți ai unor ONG-uri, ai unor partide politice (chiar s-au prezentat la dezbaterile referitoare la impozite și taxe).

În plus, FALT mai solicită în scrisoare să se dea un timp mai mare pentru discuții și să se permită și posibilitatea unor participanți de a exprima o părere despre propunerea altor participanți.

La dezbaterile din data de 1 octombrie un participat a spus, spre exemplu, să se facă licitație pe locul de parcare, ceea ce poate Primăriei Timișoara i-ar conveni, că aduce bani în plus la buget iar asta ar afecta pe cei care nu dispun de venituri mari și, ca atare, și ei pot să își spună părerea despre o astfel de propunere.

”Impunerea de către Primărie ca cel care a luat cuvântul să nu mai revină nu e productivă”, atenționează FALT.

Un alt cetățean a fost nemulțumit pentru că pe arterele care fac legătura cu comunele periurbane s-au interzis parcările, poate că pentru cetățenii care ies sau intră în oraș nu e benefică și atunci trebuie să se acorde dreptul la cuvânt indiferent dacă au mai vorbit o dată.

”Este necesar să se țină  cont și de gradul de reprezentativitate între un cetățean care se reprezintă pe el și o entitate care reprezintă un număr mult mai mare de cetățeni. O dezbatere interactivă poate îmbunătății substanțial proiectele supuse dezbaterii. În țări din UE sunt proiecte care se dezbate luni de zile, doar așa acele proiecte votate vor fi benefice pentru cetățeni si vor fi mai ușor de implementat.

Amintim aici de o dezbatere publică care a avut loc în ultimele luni, organizată de Ministerul Justiției referitoare la modificarea Ordonanței de urgență nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, care s-a organizat pe parcursul mai multor zile cu durată mai mare de timp, de exemplu în intervalul orar 14.30- 17.30 și s-a dat posibilitatea pentru dezbateri interactive. Dacă cineva a avut ceva de spus, a putut să intervină ori de câte ori a ridicat mâna.

Solicităm aceste minime cerințe pentru a asigura o transparență cât mai bună și adoptarea unor proiecte care să fie benefice pentru cetățeni”, se arată în scrisoarea deschisă, de luni 4 octombrie 2021, semnată Petru Olariu, împuternicit al Comitetului Director FAL Timișoara.

Comentarii

comentarii