Acasă Actualitate Folosiţi panouri solare sau panouri fotovoltaice, puteţi scăpa de plata impozitului

Folosiţi panouri solare sau panouri fotovoltaice, puteţi scăpa de plata impozitului

575
DISTRIBUIȚI
Reprezentanţii Primăriei Timişoara reamintesc faptul că timişorenii care folosesc surse alternative de energie pot fi scutiţi în proporţie de 100% la plata impozitului pentru locuinţă. Municipalitatea timişoreană păstrează această facilitate şi pentru anul în curs, astfel că timişorenii persoane fizice care montează şi pun în funcţiune instalaţii panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor sau panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice pot scăpa de plata impozitului. 

“Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.171/25.05.2010, pentru anul 2011 s-au menţinut facilităţile fiscale stabilite prin H.C.L. nr. 196/26.05.2009, cum ar fi spre exemplu  facilităţile acordate persoanelor fizice pentru locuinţa de domiciliu în anul 2011 pentru  montarea şi punerea în funcţiune de panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere şi/sau încălzirii locuinţelor, respectiv  panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuinţa de domiciliu, dovedită prin  cartea de identitate/buletinului de identitate a solicitantului. Prin locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă se înţelege locuinţa situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei”, spune viceprimarul Timişoarei, Adrian Orza. Nu se acordă această facilitate beneficiarilor Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală sau alte sisteme, finanţate de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin AFM. 
 
Documente necesare
 
Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului, doritorii trebuie să depună, la Serviciul Avize Mediu Urban, din cadrul Direcţiei de Mediu a Primăriei Timişoara, următoarele documente: copiile de pe facturi şi chitanţele fiscale; copiile actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu; copia Autorizaţiei de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 zile; fotografii realizate înainte şi după finalizarea lucrărilor. “Consilierii Serviciului Avize Mediu Urban –  Direcţia de Mediu  vor verifica la faţa locului realizarea  investiţiei şi funcţionarea acesteia, după care se vor încheia un document de constatare la faţa locului  şi un referat de specialitate. Contribuabilii beneficiază de această facilitate în cazul în care, la data depunerii dosarului, nu figurează în evidenţele fiscale cu rămăşite. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii se va realiza de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Scutirea de la plata impozitului pe clădire se acordă pentru întreg anul 2011, de către serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timisoara, pe baza referatului întocmit de Serviciul Avize Mediu Urban din cadrul Direcţiei de Mediu”, spune Vasile Ciupa, directorul Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Timişoara. 
 

Comentarii

comentarii