Acasă Actualitate Îmbătrânirea populaţiei a pus pe jar Uniunea Europeană

Îmbătrânirea populaţiei a pus pe jar Uniunea Europeană

405
DISTRIBUIȚI
Conform ultimului raport al Comisiei Europene, populaţia Uniunii Europei (cu 27 de state membre, inclusiv cu România) se află într-un proces primejdios şi continuu de îmbătrânire. De aceea, Comisia Europeană a lansat, la data de 7 iulie 2010, o dezbatere publică privind modul în care Uniunea Europeană poate asigura pensii adecvate, viabile şi sigure, în următorii ani. În ţara noastră, numărul pensionarilor se ridică la 5.495.000 de persoane, cu o pensie medie de 682 de lei.

 
Raportul este de 4 la 1
 
În 2008, raportul dintre persoanele în vârstă activă (15-64 de ani) şi cetăţenii U.E. în etate de peste 65 de ani era de patru la unu, preconizându-se că acest raport va scade la 2, până în 2060. Totodată, criza economică recentă a relevat o necesitate sporită de îmbunătăţire a eficienţei şi siguranţei sistemelor de pensii. Documentul consultativ – Carta verde – ridică o serie de întrebări, invitând toate părţile interesate să contribuie cu puncte de vedere, opinii şi idei cu privire la abordarea problemei pensiilor – una dintre cele mai grele cu care se confruntă Europa şi cea mai mare parte a lumii astăzi – şi cu privire la modul în care UE poate contribui la găsirea de soluţii. Carta Verde conţine 14 întrebări adresate celor 27 de state membre, iar structurarea dezbaterii are la bază asigurarea durabilităţii şi adecvării sistemelor de pensii în contextul îmbătrânirii populaţiei, a schemelor de mobilitate în Europa şi a funcţionării pieţelor financiare. În prezentarea documentului de consultare şi cu sprijinul deplin al comisarilor Olli Rehn (Afaceri Economice şi Monetare) şi Michel Barnier (Piaţa Internă şi Servicii), László Andor – comisar UE pentru Ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune a declarat: „Numărul persoanelor ieşite la pensie în Europa în comparaţie cu cele care le finanţează pensiile este prevăzut să se dubleze până în 2060 – situaţia actuală pur şi simplu nu este viabilă. Pentru a răspunde acestei provocări, echilibrul între perioada de timp petrecută în activitate şi cea de pensie trebuie să fie examinat cu atenţie".
 
Dezbaterea se va încheia în 15 noiembrie
 
Temele principale avute în vedere sunt: modul în care UE poate sprijinii statele membre în ceea ce priveşte echilibrarea perioadelor active cu perioadele de pensionare, ţinând cont de modificările structurale petrecute în societate şi în pieţele de munca, precum şi de creşterea speranţei de viaţă; eliminarea obstacolelor în calea mobilităţii lucrătorilor, precum şi a capitalului care rezultă din sistemele de pensii, inclusiv a regimurilor de pensie suplimentară; asigurarea siguranţei pensiilor în prezent şi în viitor. Carta Verde urmăreşte evaluarea cadrului european privind pensiile avându-se în vedere obiective prioritare precum: asigurarea unui venit adecvat şi durabil la pensie şi asigurarea că sistemele de pensie sunt durabile pe termen lung; realizarea unui echilibru între muncă şi pensie şi facilitarea unei vieţi active, cât mai îndelungate; îndepărtarea obstacolelor din cale mobilităţii în U.E. şi din calea pieţei interne pentru produse de pensie; realizarea unor pensii mai sigure atât în prezent cât şi pe termen lung; existenţa unor sisteme de pensii transparente, astfel încât persoanele să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză privind propriul venit la pensie. Dezbatere are în vedere cooperarea statelor membre pentru punerea în aplicare a soluţiilor viabile în vederea asigurării unei participări depline a tinerilor în ocuparea forţei de muncă. Perioada de consultare va dura patru luni (se va încheia în 15 noiembrie 2010), timp în care oricine este interesat de subiect îşi poate exprima punctul de vedere prin intermediul unui site internet prevăzut în acest scop:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=pensions. Comisia Europeană va analiza apoi toate răspunsurile şi va lua în considerare cel mai bun curs pentru acţiuni viitoare de abordare a acestor aspecte la nivel U.E.
În funcţie de rezultatele consultării publice, abordările posibile ar putea implica o Cartă albă şi iniţiative separate.
 

Comentarii

comentarii