Acasă Sănătate În 2019, CJAS Timiș a înregistrat 2.520 cereri pentru cardul european de...

În 2019, CJAS Timiș a înregistrat 2.520 cereri pentru cardul european de asigurat

2165
DISTRIBUIȚI

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș precizeză faptul că s-a modificat valabilitatea cardului european de asigurat. Astfel, prin modificarea și completarea  Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, se precizează că „Perioada de valabilitate a cardului european este de 2 ani de la data emiterii“.

Până la această modificare, valabilitatea instrumentului respectiv era de un an de la emitere.

Cardul European se eliberează la solicitarea asiguraților și este gratuit.

“Pentru ca o persoană să beneficieze de cardul european de asigurat este nevoie, în primul rând ca persoană care solicită acest document, să aibă calitatea de asigurat. Dacă această condiție este îndeplinită, se completează o cerere tip, cu datele de identificare ale asiguratului, la care se anexează o  copie după buletin/cartea de identitate. În cazul copiilor care nu au 14 ani, părinții trebuie să atașeze și  o copie după certifcatul de naștere”, a declarat președintele-director general CJAS Timiș, Victor Dumitrașcu.

De la începutul anului au fost înregistrare la CJAS Timiș un număr de  2520 de astfel de cereri.

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte în afară granițelor României și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia. Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecțiuni preexistente deplasării.

 

Comentarii

comentarii