Acasă Actualitate Incubator Tehnologic şi de Afaceri la UVVG

Incubator Tehnologic şi de Afaceri la UVVG

455
DISTRIBUIȚI

„ITA GOLDTECH ARAD”, în sprijinul mediului de afaceri
Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri, „ITA GOLDTECH Arad” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este o entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Decizia nr. 9703/22.07.2009, a Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică. Incubatorul „ITA GOLDTECH Arad” este destinat domeniilor de activitate privind tehnologiile informaţiei şi comunicării, Eco şi biotehnologii – ştiinţelor vieţii şi laboratorului ADN; Centrului Internaţional de Microscopie Electronică; turism şi agroturism; produse industriale; electrotehnică. Incubatorul de afaceri se adresează creatorilor de întreprinderi tehnologice şi servicii inovative, întreprinderilor existente, în special IMM-urilor şi microintreprinderilor, în procesul dezvoltării lor şi are misiunea de a primi în locaţiile sale, pentru o perioadă de 1,5 – 2 ani, proiectele de întreprinderi rezultate din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi institutelor de cercetare ale Universităţii, ideile inovative din întreprinderi existente, pentru transformarea lor în valoare economică. „ITA GOLDTECH Arad” este un centru de valorizare a cercetării pentru crearea de întreprinderi şi formarea de întreprinzători, identificarea proiectelor de materializare a ideilor inovative, evaluarea şi expertizarea acestora, studii de fezabilitate pentru proiecte, studii de piaţă, strategii de marketing şi dezvoltare, elaborarea şi urmărirea planurilor de afaceri, dar şi oferirea de îndrumare personalizată, bazată pe un program de prestaţii variate, ce răspunde tuturor aspectelor cererii efective a întreprinderii inovative. Prof. univ. dr.  Cornel Someşan, director al „ITA GOLDTECH ARAD”, ne-a declarat că începând cu anul 2008 când Incubatorul a fost autorizat de către ANCS, colectivul de experţi care derulează activităţile specifice, au operaţionalizat o serie de granturi cu finanţare UE, sprijinind dezvoltarea antreprenorială a zonelor în care se implementează proiectele aferente.  „Dintre numeroasele proiecte abordate de către experţii Incubatorului, în acelaşi timp cadre didactice ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” evidenţiem proiecte în valoare de peste 1,5 milioane euro: Grantul CBC RO-HU „Networking pentru dezvoltarea economică durabilă”; Grantul PHARE „Resurse umane competente – baza economiei locale”; Grantul POSDRU „Promovarea culturii antreprenoriale şi formarea antreprenorială”; Grantul transfrontalier privind eficientizarea energetică în mediul şcolar”.
 

Comentarii

comentarii