Acasă Economic Interes pentru finanţările europene prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest

Interes pentru finanţările europene prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Vest

DISTRIBUIȚI

regiunea vestNumărul proiectelor depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013) este în permanentă creştere – până în prezent au fost depuse 351 proiecte. Până la ora actuală, valoarea totală a proiectelor contractate este de aproximativ 150 milioane de euro (dintre care aproximativ 116 milioane de euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile), iar valoarea proiectelor care se află în diferite faze de evaluare şi selecţie sau precontractare este de aproximativ 710 milioane euro, dintre care aproximativ 562 milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 416,52 milioane euro.
Pentru Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere – alocare financiară 40,97 milioane euro: 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”- subdomeniul „Centre urbane” – Alocare financiară: 42,29 milioane euro, au fost depuse 10 planuri integrate, însumând 24 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 73,27 milioane euro şi nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare. În stadiul de evaluare/precontractare se află 9 planuri integrate, însumând 22 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 65,76 milioane euro, iar 1 plan integrat, însumând 2 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 7,51 milioane euro, a fost respins. Alocarea financiară a fost depăşită cu 55,5%. Termenul limită de depunere a fost 31 martie 2009.
Pentru subdomeniul 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană” – subdomeniul „Poli de dezvoltare urbană” – Alocare financiară: 28,19 milioane euro, subdomeniu de intervenţie ce poate fi accesat exclusiv de municipiile Arad şi Deva, desemnate poli de dezvoltare urbană pentru Regiunea Vest prin HG nr.998/2008, a fost depus, în data de 11 ianuarie 2010, „Planul integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad”, de către Municipiul Arad. Planul integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad conţine 7 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabilă de 14,09 milioane euro.
Pentru subdomeniul 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană” – subdomeniul „Poli de creştere” – Alocare financiară: 70,49 milioane euro, subdomeniu de intervenţie ce poate fi accesat exclusiv de municipiul Timişoara, desemnat pol de creştere în Regiunea Vest, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 998/2008, în data de 9 decembrie 2009, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, alcătuită prin asocierea Municipiului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi a 14 comune timişene a depus la AM POR Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Timişoara. În prezent, Planul se află în etapa de verificare a admisibilităţii în cadrul Comitetului de Monitorizare şi Coordonare, alcătuit din reprezentanţii tuturor Autorităţilor de Management.
Pentru Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, alocare financiară de 88,84 milioane euro, subdomeniul 2.1: „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia /reabilitarea şoselelor de centură” au fost depuse 52 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 332,88 milioane euro. Până acum au fost contractate 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 92,42 milioane euro, iar în evaluare/precontractare/rezervă se află 31 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 186,49 milioane euro. De asemenea, au fost respinse 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 53,97 milioane de euro. Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 31.08.2009, întrucât finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse a depăşit cu 213,95% alocarea regională.
Pentru Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, alocare financiară 66,62 milioane euro, subdomeniul 3.1: „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” – alocare financiară: 17,59 milioane euro, au fost depuse 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,63 milioane euro. Dintre acestea a fost contractat un singur proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,01 milioane euro, iar în evaluare/precontractare se află 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,21 milioane euro. De asemenea, au fost respinse 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,41 milioane euro. Suma rămasă disponibilă este de 10,37 milioane euro.
Pentru subdomeniul 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” – alocare financiară 10,08 milioane de euro, au fost depuse 24 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,03 milioane de euro. Dintre aceste au fost contractate 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,93 milioane euro, iar în evaluare/precontractare se află 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,65 milioane de euro. 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,45 milioane de euro, au fost respinse, suma rămasă disponibilă fiind de 0,5 milioane euro.
Pentru subdomeniul 3.3: „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” – alocarea financiară: 10,08 milioane de euro, a fost depus un singur proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,39 milioane euro. În precontractare se găseşte de asemenea un singur proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,39 milioane euro. Suma rămasă disponibilă este de 0,69 milioane euro. Pentru subdomeniul 3.4: „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” – alocare financiară: 28,87 milioane euro,au fost depuse 71 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 147,28 milioane de euro. Dintre acestea au fost contractate 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,29 milioane euro, iar în evaluare/precontractare sunt 58 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 120,65 milioane euro. De asemenea, au fost respinse 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 24,34 milioane de euro. Domeniul de intervenţie a fost închis în data de 26.11.2009, întrucât finanţarea nerambursabilă solicitată prin proiectele depuse a depăşit cu 325,84 % alocarea regională.
Pentru Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, alocare financiară: 72,35 milioane euro, subdomeniul 4.1: „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” – alocare financiară: 27,81 milioane euro, au fost depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,10 milioane euro. Până acum nu a fost semnat încă niciun contractat de finanţare, în evaluare/precontractare se află 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,76 milioane euro, ia 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,34 milioane euro, au fost respinse. Suma rămasă disponibilă este de 19,05 milioane de euro.
Pentru subdomeniul 4.2: „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” – alocarea financiară: 23,85 milioane de euro, nu a fost depus niciun proiect în Regiunea Vest.
Pentru subdomeniul 4.3: „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” – alocarea financiară pentru primul apel de proiecte cu termen limită 16 iunie 2008, a fost de 4,08 milioane de euro. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 79 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,63 milioane euro, din care au fost contractate 39 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,35 milioane euro. În data de 23 noiembrie 2009 a fost lansată, de către AMPOR, o nouă cerere de proiecte cu depunere continuă pe acest domeniu de intervenţie. Suma rămasă disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 17,37 milioane de euro. Până acum au fost depuse 45 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,80 milioane euro, în evaluare sunt 42 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,46 milioane euro, iar 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,34 milioane euro, au fost respinse. Suma rămasă disponibilă este de 12,91 milioane euro
Pentru Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului – alocare financiară: 47,74 milioane euro, subdomeniu 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea /modernizarea infrastructurilor conexe” – alocare financiară: 23,85 milioane euro, au fost depuse 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 58,37 milioane euro. Dintre aceste a fost contractat un singur proiect, cu o valoare nerambursabilă de 10,46 milioane euro, în evaluare/precontractare sunt 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 35,88 milioane euro, iar 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 12,03 milioane euro, au fost respinse. Alocarea financiară a fost depăşită cu 94,3%.
Pentru subdomeniul 5.2: „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice” – alocare financiară: 23,89 milioane euro, în data de 19 decembrie 2008, a fost suspendată de către AM POR, depunerea de proiecte pentru acest domeniu de intervenţie. În data de 23 noiembrie 2009 a fost lansat noul apel de proiecte pe acest domeniu de intervenţie şi un nou Ghid al Solicitantului. Până acum au fost depuse 19 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 62,99 milioane euro, contractate 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,18 milioane euro, iar în evaluare/precontractare sunt 7 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 31,62 milioane de euro. 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 26,19 milioane euro, au fost respinse, iar alocarea financiară a fost depăşită cu 54,04%.

Comentarii

comentarii