Acasă Actualitate Prefectura cere revocarea HCL-urilor care l-ar fi obligat pe Fritz să-și publice...

Prefectura cere revocarea HCL-urilor care l-ar fi obligat pe Fritz să-și publice diplomele și dovada domiciliului

DISTRIBUIȚI

Marți, 10 august, Instituția Prefectului Județului Timiș s-a pronunțat în privința hotărârilor de consiliu local al municipiului Timișoara, luate pe 13 iulie, prin care primarul, viceprimarii, consilierii personali și șefii din primărie ar fi obligați să-și publice dovada domiciliului și diplomele de studii. Prefectura, condusă de Zoltan Nemeth (USR PLUS), cere revocarea acestor HCL-uri, pentru că ar fi fost depășite prerogativele Consiliului Local, iar actele normative aprobate ar fi contrare unor legi deja existente.

Concret, prefectura reclamă faptul că HCL-urile încalcă Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, Legea nr. 115/2015 privind alegerea administrației publice locale, Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, dar și Codul Administrativ. Problema ar fi că HCL-urile cer publicarea unor acte suplimentare care nu sunt menționate ca fiind publice în actele normative amintite.

Instituția Prefectului a trimis o adresă Consiliului Local Timișoara prin care cere revocarea celor două HCL-uri. În plus, se așteaptă și un răspuns din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Odată venit acest răspuns, dacă cei 27 de consilieri locali din Timișoara nu vor cădea de acord pentru revocarea HCL-urilor, prefectura amenință cu atacarea în instanță a acestora.

Vă reamintim că, pe 13 iulie, în ședința în care au fost adoptate cele două HCL-uri înaintate de Marius Craina (PRO România), au fost discuții aprinse între consilierii locali USR PLUS și primarul Dominic Fritz, pe de o parte, și consilierii locali ai celorlalte partide, pe de altă parte. Edilul-șef a avut și o ieșire nervoasă, în timp ce fiecare tabără o acuza pe cealaltă de „ipocrizie”. Cei din USR PLUS spuneau că dacă politicienii din „vechea clasă politică” doreau transparență, o puteau face în inițiative mai importante în trecut. Ceilalți, în contradictoriu, reclamau faptul că „noua clasă politică” ar putea avea ceva de ascuns. Atunci, a fost depus un amendament ca și consilierii locali să fie afectați de această „transparență”, însă votul s-a dat doar pe HCL-ul care privește diplomele.

Recent, prefectura a respins o cerere a unui timișorean care cerea încetarea înainte de termen a mandatului primarului Dominic Fritz, pe motiv că acesta nu ar avea domiciliu în Timișoara. Citând deciziile instanței de la validarea candidaturii, prefectul a decis că ar putea dispunea măsura cerută doar în cazul în care Fritz și-ar fi schimbat domiciliul într-o altă localitate după ce a fost ales, lucru care nu s-a întâmplat.

Iată cum justifică prefectura poziția în legătură cu cele două HCL-uri care privesc „transparența instituțională”:

„În exercitarea atribuțiilor de verificare a legalității cu privire la:

  1. Hotărârea nr. 268 privind promovarea transparenței instituționale în Primăria Municipiului Timișoara prin publicarea actelor de studii ale primarului, viceprimarilor, consilierilor locali, consilierilor personali ai primarului și viceprimarilor precum și a angajaților care dețin funcții de conducere, adoptată de către Consiliul local al Municipiului Timișoara în ședința din 13.07.2021

și

  1. Hotărârea nr. 269 privind promovarea transparenței instituționale prin publicarea dovezii domiciliului aleșilor locali ai Unității Administrativ Teritoriale Timișoara, adoptată de către Consiliul local al Municipiului Timișoara în ședința din 13.07.2021,

efectuate în conformitate cu prevederile art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Județul Timiș a transmis Consiliului Local al Municipiului Timișoara un recurs grațios, solicitând consiliului local revocarea hotărârilor, opinând că:

– Măsurile au fost adoptate cu depășirea competenței materiale a consiliului local prevăzută expres și limitativ de art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

– Măsurile adoptate tind să legifereze într-un domeniu reglementat printr-un act normativ ierarhic superior, respectiv Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, contrar prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

– Măsurile adoptate prin HCL nr. 268/13.07.2021 în privința funcționarilor publici nominalizați în HCL contravin prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.

– Prin reglementarea obligației de publicare a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de licență la aleșii locali (primar, viceprimar, consilieri locali) și la consilierii personali, fără excepție, indiferent dacă acestea există sau nu, se încalcă prevederile Legii nr. 115/2015 privind alegerea administrației publice locale.

– Prin reglementarea obligației de a publica diplomele de studii de către aleșii locali, se încalcă prevederile art. 4 din Legea nr. 115/2015, solicitându-se aleșilor locali documente suplimentare față de cele solicitate pentru ocuparea poziției prin depunerea candidaturii.

– Prin reglementarea obligației de a publica diplomele de studii de către consilierii personali, se încalcă prevederile Codului administrativ, deoarece pentru aceștia legea nu solicită condiții minime de studii.

– Măsurile adoptate contravin dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în măsura în care vizează date cu caracter personal, iar art. 12 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 544/2001 prevede că se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale. Conform art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2001: (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public NUMAI în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.

Totodată, cele 2 hotărâri prevăd publicarea unor date suplimentare față de cele expres prevăzute de art. 5 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2001.

Menționăm că, în paralel, s-a solicitat și opinia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv dacă cele 2 hotărâri ale Consiliului Local al Mun. Timișoara respectă reglementările legale privind protecția persoanelor fizice vizate de aceste două hotărâri în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și în ceea ce privește libera circulație a acestor date.

 Adresa transmisă va fi prezentată în ședința consiliul local. În situația în care consiliul local nu va revoca hotărârile în cauză, după primirea punctului de vedere al consiliului local cu privire la aspectele sesizate și respectiv după primirea punctului de vedere al ANSPDCP, se va analiza dacă se impune introducerea unei acțiuni la instanța competentă pentru anularea acestora”.

Comentarii

comentarii