Acasă Actualitate Prevenţie, management performant în medicina dentară, în Timişoara

Prevenţie, management performant în medicina dentară, în Timişoara

371
DISTRIBUIȚI

Societatea Română de Ergonomie Dentară (SRED) a lansat, împreună cu instituţii de învăţământ medical din Bucureşti, Constanţa, Iaşi şi Timişoara, Proiectul „Ergonomie, prevenţie, management performant în medicina dentară prin aliniere la standarde europene”, care este cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni”. Proiectul, care se va derula pe o perioadă de trei ani, urmăreşte, aşa cum declară dl. dr. Cristian Comeş, preşedintele SRED, „alinierea practicilor din România, conform normelor Uniunii Europene adoptate la nivel naţional, care implică echipa dentară (medic stomatolog, asistent, tehnician dentar) şi ţin de asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă prin utilizarea de tehnologii moderne de informatică medicală, prin crearea unor programe coerente şi eficiente de formare profesională. O consecinţă importantă va fi şi conformitatea actului medical, apreciată prin indici ai societăţilor de asigurare europene, ceea ce va permite libera circulaţie a pacienţilor români cu asigurare în spaţiul Uniunii Europene”. „Ergonomia dentară s-a dezvoltat odată cu diversificarea instrumentelor şi echipamentelor dentare în acelaşi timp cu creşterea gradului de complexitate al tehnicilor curente de lucru şi a posibilităţilor de evaluare, ceea ce conduce la eficientizarea activităţii, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi prevenirea factorilor ocupaţionali, atât în beneficiul echipei dentare cât şi a pacientului. Ea stabileşte reguli şi standarde care trebuiesc asimilate, aplicate şi individualizate de fiecare medic stomalog, care sunt valabile pentru toate specialităţile dentare, bineînţeles cu particularităţi pentru fiecare în parte”, a precizat preşedintele SRED. În cadrul Proiectului au fost identificate trei faze de acţiune: a) un proces de cercetare, pentru a identifica statusul curent al modalităţilor de lucru în medicina dentară din punct de vedere ergonomic şi managerial, ţinând cont de prevenirea transmiterii infecţiilor în cadrul fluxurilor de lucru precum şi compararea nivelului practicii actuale la nivel naţional cu modalităţile curente de lucru în ţările europene. Pe baza acestor studii, experţii vor crea metodologii de formare şi perfecţionare a personalului medical dentar; b) formarea unei echipe de 100 de formatori naţionali în domeniile de interes ale proiectului, o platforma e-learning adresat grupului ţintă şi 5 centre experimentale de training adresate perfecţionării profesionale a categoriilor de specialişti din domeniul medical dentar cuprins în grupul ţintă; c) programe de training adresate personalului medical dentar cuprins în grupul ţintă al proiectului. La proiect participă, pe lângă SRED, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi şi Aleron Training SRL. Societatea Română de Ergonomie Dentară este o asociaţie nonguvernamentală care îşi propune promovarea cunoaşterii criteriilor de organizare a muncii în domeniul medicinei dentare, design-ul ergonomic pe criterii uman-centrate, informare şi cercetare. Direcţiile de cercetare sunt multiple: epidemiologia bolilor profesionale, explorarea mecanismelor fiziopatologice asociate acestora, dezvoltarea de criterii ergonomice care stau la baza realizării aparaturii medicale, perfecţionarea de politici de sănătate publică în vederea optimizării actelor medicale dentare.

Comentarii

comentarii