Acasă Actualitate Primarul Fritz și-a plătit amenzile din banii publici. Prejudiciu de 134.422,80 lei...

Primarul Fritz și-a plătit amenzile din banii publici. Prejudiciu de 134.422,80 lei la Primăria Timișoara

DISTRIBUIȚI

Ultimul Raport de audit financiar realizat de Curtea de Conturi Timiș, în urma unui control efectuat în anul 2022 la Primăria Timișoara, a descoperit prejudicierea bugetului local cu suma de 134.422,80 lei, cu influență directă asupra rezultatelor financiare ale entității în anul 2021 și 2022.

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că au fost efectuate plăți din bugetul local de amenzi pentru fapte sancționabile unei persoane fizice. Amenzile primite de primar și angajații primăriei de la Garda Națională de Mediu sau stabilite prin hotărâri judecătorești, precum și cheltuielile de judecată și daunele morale, stabilite tot prin hotărâri judecătorești, au fost plătite din bugetul Timișoarei, iar banii nu au fost recuperați de la persoanele vinovate.

”Din auditarea categoriei de operațiuni “Cheltuieli cu bunuri și servicii”, utilizând și eșantioanele de plăți primite în etapa de instruire de la Trezoreria Timișoara pentru anul 2021, urmare testelor de detaliu asupra elementelor de plăți evidențiate în eșantioanele selectate pentru auditare, s-a constatat o serie de plăți de la Cap. 51.01 Administrație executive pentru achitarea din bugetul local a amenzilor aplicate de diferite organe de control, pentru care nu au fost efectuate demersuri de stabilire a persoanelor responsabile, precum i de recuperare a acestora, din care exemplificăm:

  1. a) Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Timiș prin Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria GNM nr. 09097/23.09.2021 în valoare de 50.000 lei, achitat cu OP 2382/05.10.2021;
  2. b) Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Timiș prin Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria GNM nr. 09095/16.02.2022 în valoare de 15.000 lei, achitat cu OP 304/01.03.2022;
  3. c) Amendă primar – 27.230 lei, pentru nepunerea în executare a sentinței civile nr. 216/2021 pronunțată de Tribunalul Timiș în Dosarul nr. 4279/30/2020;
  4. d) Cheltuieli de judecată și daune morale Dosar 3481/30/2019 VARSANDAN LUCIAN MANUEL, în baza sentinței civile nr. 1022/26.11.2020 a Tribunalului Timiș, în valoare de 42.192,80 lei”, se precizează în raport.

Echipa de auditori publici externi a solicitat verbal secretarului comisiei de disciplină o situație privind sesizările adresate acesteia de la data înființării, respectiv 03.12.2021, până la data prezentei acțiuni.

Din răspunsul primit rezultă că pentru aceste plăți reprezentând sancțiuni contravenționale, amendă primar, cheltuieli de judecată, daune morale, prezentate mai sus nu au fost efectuate cercetări disciplinare de către comisia de disciplină.

Conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, primarul are atribuții privind serviciile publice de interes local asigurate cetățenilor, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

De asemenea primarul numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local.

”În exemplele prezentate în această abatere, sunt constatate abateri de la diverse acte normative și care incumbă responsabilitatea unității administrativ – teritoriale, această responsabilitate este transferată, prin efectul legii, primarului sau persoanei care, prin acțiune și/sau inacțiune nu și-a îndeplinit atribuțiile stabilite conform fișei postului și pentru care este remunerat de unitatea administrativ – teritorială.

Ori prin dispunerea efectuării plăților amenzilor contravenționale fără efectuarea unor cercetări administrative în vederea stabilirii unor eventuale persoane responsabile și/sau recuperarea prejudiciului creat bugetului local, a fost afectată buna gestiune economico – financiară a bugetului și a patrimoniului Municipiului Timișoara, prin nerespectarea principiilor economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice ale bugetului local”, se precizează în raportul Curții de Conturi Timiș.

Auditori publici externi au constatat că plățile efectuate din bugetul local de Primăria Timișoara pentru achitarea mai multor amenzii contravenționale, amendă primar (dispusă prin sentință), cheltuieli de judecată, precum și daune morale, ”nu reprezintă plați legale, nu au fost efectuate în interesul comunității, întrucât pentru faptele săvârșite nu au fost dispuse cercetări administrative, disciplinare, etc., nu au fost stabilite după caz, persoanele responsabile și nu au fost dispuse măsuri de recuperare a acestor sume”.

Cauzele și împrejurările care au condus la abaterea descrisă mai sus, sunt determinate de nedispunerea măsurilor de demarare a cercetărilor administrative/disciplinare în vederea stabilirii după caz, a persoanelor responsabile și recuperarea sumelor de la aceștia.

Valoarea estimativă a erorii/abaterii constatate: este de 134.422,80 lei reprezentând plăți efectuate pentru achitarea mai multor amenzi contravenționale, amendă primar (dispusă prin sentință), cheltuieli de judecată și daune morale, pentru care entitatea nu a dispus efectuarea cercetărilor administrative/disciplinare în vederea stabilirii după caz, a persoanelor responsabile și recuperarea sumelor de la aceștia.

Echipa de audit a constatat că: ”plățile efectuate din bugetul local de entitatea auditată pentru achitarea mai multor amenzii contravenționale, amendă primar (dispusă prin sentință), cheltuieli de judecată, precum și daune morale, nu reprezintă plați legale, nu au fost efectuate în interesul comunității, întrucât pentru faptele săvârșite nu au fost dispuse cercetări administrative, disciplinare, etc., nu au fost stabilite după caz, persoanele responsabile și nu au fost dispuse măsuri de recuperare a acestor sume”.

Comentarii

comentarii