Acasă Actualitate Şcoala din Dudeştii Noi va deveni una dintre cele mai moderne din...

Şcoala din Dudeştii Noi va deveni una dintre cele mai moderne din judeţul Timiş

DISTRIBUIȚI

Proiectul de modernizare şi extindere a Şcolii Gimnaziale din Dudeştii Noi avansează. „Deja a fost construită structura pe partea de extindere a laturii de nord a şcolii. Urmează demolarea acoperişului de pe clădirea veche şi unirea noii structuri cu cea existentă. Planul este ca până la sfârşitul acestui an să se finalizeze partea de structură şi de închidere a întregii clădiri, inclusiv partea de acoperiş, astfel încât anul viitor să se lucreze la finisaje, în perspectiva încercării dării în folosinţă până la finele anului viitor. Trebuie spus faptul că noua clădire va avea 18 săli de clasă, va avea laboratoare de specialitate, spaţii de depozitare, sală de mese şi de festivităţi, respectiv dotări corespunzătoare unei şcoli moderne. De altfel, Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi va fi practic una dintre cele mai bine dotate instituţii de învăţământ din judeţul Timiş, iar elevii comunei noastre vor avea cele mai bune condiţii de studiu şi de a face performanţă”, spune Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

În completare, Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi, a declarat: „Suntem cu lucrările undeva la 30%. La clădirea veche se lucrează la cămăşuirea pereţilor existenţi, astfel încât aceştia să poată susţine etajul care urmează să fie construit”.

Scoala gimnazială din Dudeştii Noi a fost construită în jurul anului 1921.

În acest moment activitatea şcolii se desfăşoară în două corpuri de clădire. Clădirea ciclului primar, inaugurată în mai 2004, adăposteşte cele şase clase ale ciclului primar, biroul contabilitate şi cancelaria, în timp ce clădirea ciclului gimnazial adăposteşte şapte săli de curs, o sală de sport, o sală profesorală, o bibliotecă, un laborator de informatică, biroul secretariat, biroul directorial şi toaletele pentru copii şi cadre didactice.

Corpul principal al şcolii gimnaziale din comuna Dudeştii Noi este o construcţie pe un singur nivel, dezvoltat de-a lungul limitei sudice, şi alte trei corpuri secundare amplasate perpendicular pe acesta. Suprafaţa construită a şcolii, în proiecţie la sol, este de 917 mp.

Starea actuală a construcţiei necesită consolidări ale pereţilor structurali şi reparaţii atât la nivelul faţadelor cât şi la nivelul învelitorii. Pe lângă acestea, suprafaţa şcolii nu mai corespunde nevoilor spaţiale ale elevilor ca număr de clase pentru numarul de elevi existenţi şi preconizaţi, nu există laboratoare dotate modern, nu există cabinet medical, cantină sau bibliotecă modernă.

Prin acest proiect se propune extinderea corpului principal prin realizarea unui corp de legătură, care va conecta corpul principal cu corpul median rezultând o curte interioară închisă.

După realizarea extinderii, se propune realizarea unei supraetajări pe amprenta rezultată a întregului parter. În acest fel, suprafaţa construită a şcolii va fi de 1.454 mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.908 mp.

În urma extinderii, şcoala va avea 15 săli de clasă şi trei laboratoare (informatică, fizică-chimie, biologie-geografie), o bibliotecă, o cantină, spaţii administrative, un cabinet medical cu dependinţele necesare şi grupuri sanitare dimensionate pentru capacitatea şcolii.

În plus, se vor crea condiţii optime de învăţare şi confort prin dotarea tuturor spaţiilor şcolii cu mobilier nou şi aparatură modernă, astfel: mobilier pentru fiecare clasă, mobilier şi dotări specifice pentru laboratoare, pentru cabinetul medical, bibliotecă şi cantină. De asemenea, vor fi achiziţionate echipamente pentru desfăşurarea unui proces educaţional modern: calculatoare cu softurile aferente, imprimante multifuncţionale, table interactive, precum şi un soft dedicat comunicării dintre părinţi şi şcoală.

Din punct de vedere constructiv, accesul principal în clădirea şcolii va fi păstrat, iar accesul către etaj se va realiza prin intermediul a trei scări: accesul principal, pe latura nordică şi pe latura estică. Accesul persoanelor cu dizabilităţi se va asigura prin intermediul rampelor exterioare şi a două lifturi pentru scară, iar la scări se vor monta covoare tactile pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Pereţii şi tavanele se vor finisa cu zugrăveală de culoare albă, pardoseala va avea un finisaj din parchet laminat rezistent la trafic intens şi din gresie antiderapantă şi rezistentă la trafic intens, iar tâmplăria uşilor şi ferestrelor va fi schimbată, pentru a oferi un confort termic interior mai ridicat. Doar uşa accesului principal va fi păstrată şi restaurată.

Pentru iluminatul spaţiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu consum redus de energie şi randament ridicat, tip LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare şi a spaţiilor convenţional umede se vor folosi corpuri de iluminat etanşe. Comanda funcţionării iluminatului se va realiza prin intermediul unor senzori de mişcare.

În ceea ce priveste sistemul de securitate, clădirea va fi prevăzută cu centrală şi instalaţie de avertizare la incendiu, cu avertizare acustică pentru interior şi avertizare opto-acustică pentru exterior.

Instalaţia de detecţie şi alarmare la efracţie şi instalaţia de supraveghere video vor avea rolul de a supraveghea zona perimetrală a obiectivului precum şi de a supraveghea zonele de intrare, stocând informaţiile pe o perioadă de 20 zile minimum.

Prepararea apei calde menajere se va face cu boilere electrice instant, amplasate în grupurile sanitare, şi boiler termoelectric, amplasat în spaţiul tehnic.

Asigurarea agentului termic atât pentru încălzire cât şi pentru climatizarea spaţiului se va face cu ventilo-convectoare de parapet racordate la reţeaua termică existentă.

Clădirea va fi izolată termic prin aplicarea unei termoizolaţii de 10 cm din vată minerală bazaltică.

Lucrările propuse prin proiect au ca scop asigurarea menţinerii rezistenţei elementelor structurale actuale, îmbunătăţirea protecţiei seismice, îmbunătăţirea funcţională a construcţiei şi reducerea consumurilor energetice.

Perioada de implementarea aproiectului este de 24 de luni.

Proiectul a fost selectat pentru finanţare din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare şi va beneficia de o finantare de aproximativ 7.000.0000 de euro, nerambursabili din fonduri europene, beneficiarul, comuna Dudeştii Noi, având o cofinanţare de aproximativ 4.000.000 de lei.

Comentarii

comentarii