Acasă Actualitate Se intenţionează înfiinţarea unui nou centru de integrare prin terapie ocupaţională la...

Se intenţionează înfiinţarea unui nou centru de integrare prin terapie ocupaţională la Găvojdia

366
DISTRIBUIȚI

Pe masa consilierilor judeţeni se va afla un proiect privind propunerea de aprobare  a proiectului de investiţie “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia”. “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş are ca obiectiv general în Strategia Judeţeană 2008-2013 – Restructurarea instituţiilor clasice  rezidenţiale de capacitate mare, respectiv a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, cu un număr de 321 de beneficiari”, se arată în raportul proiectului de hotărâre. În anul 2008 s-a depus şi câştigat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse,  un proiect cu finanţare nerambursabilă Banca Mondială (BIRD), pentru construirea unui “Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică nr.2 Lugoj”, pentru un număr de 48 de beneficiari proveniţi din centrul Găvojdia, proiect care se află în implementare.

50 de beneficiari
Pentru alţi 50 de beneficiari proveniţi din Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia se intenţionează infiinţarea unui nou centru: “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia”, prin reabilitarea şi extinderea unui corp vechi de clădire al  Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia prin amenajare, construcţie, instalaţii şi dotare cu echipamentele necesare funcţionării. În anul 2009 s-a realizat Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia”, în conformitate cu H.G. nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice. «În vederea accesării fondurilor pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2: Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” se impune aprobarea promovării şi implementării de către D.G.A.S.P.C.Timiş a proiectului, respectiv adoptarea unei hotărâri a Consiliului Judeţean Timiş de aprobare a proiectului de investiţie “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia” şi a cheltuielilor pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului», se arată în raportul proiectului de hotărâre ce va fi prezentat consilierilor judeţeni. Li se cere consilierilor judeţeni aprobarea proiectului de investiţie şi aprobarea alocării resurselor financiare necesare asigurării cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului şi a resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Comentarii

comentarii