Acasă Actualitate UVT. Acces și succes la educație și formare pentru tineri proveniți din...

UVT. Acces și succes la educație și formare pentru tineri proveniți din grupuri sociale vulnerabile

DISTRIBUIȚI

Universitatea de Vest din Timișoara a organizat în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș conferința internațională „Acces și succes la educație și formare pentru tineri proveniți din grupuri sociale vulnerabile”, la sfârșitul săptămânii.

Scopul manifestării a fost de a asigura participanților oportunitatea de a se implica într-un schimb de informații, experiențe, idei inovatoare, rezultate ale cercetării, precum și modele de intervenție în promovarea accesului la educație și formare pentru copiii și tinerii proveniți din categorii vulnerabile.

În cadrul conferinței au fost prezentate 40 de lucrări în limbile română și engleză în cadrul a trei secțiuni ce s-au desfășurat în paralel, în format online: secțiunea 1 (în limba română) – Accesul la educație pentru copiii și tinerii proveniți din categorii dezavantajate, secțiunea 2 – Măsuri pentru facilitarea accesului la educație pentru copiii și tineri proveniți din categorii vulnerabile (în limba română) și secțiunea 3 – Challenges and opportunities in promoting access and succes to quality education for all (în limba engleză).

La evenimentul științific au participat peste 250 de persoane, cercetători și cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenți (de la nivelurile licență, masterat și doctorat), practicieni și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor de asistență socială și educație, precum și practicieni și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ.

Lector universitar dr. Loredana Trancă, coordonatorul evenimentului a declarat că „această conferință a fost un prilej de dialog deschis care a reunit participanți cu interese comune ce au prezentat și/sau audiat lucrări despre situația actuală și perspective privind educația și formarea copiilor și tinerilor proveniți din categorii sociale vulnerabile; provocări și oportunități pentru actorii implicați în educația grupurilor vulnerabile; nevoile tinerilor din grupuri vulnerabile privind accesul la educație și formare profesională; rolul instituțiilor de învățământ privind incluziunea socială a acestora și un număr consistent de lucrări au prezentat modele de bune practici pentru accesul la educație al copiilor și tinerilor din grupuri sociale vulnerabile.”

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0345: „UVT – Suport pentru acces și succes în învățământul universitar”, finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – CNFIS-FDI-2022 Lector univ. dr. Loredana Trancă, coordonatoarea evenimente.

 

 

Comentarii

comentarii