Acasă Actualitate 2022 – cel mai bogat în bune făptuiri din ultimii 20 de...

2022 – cel mai bogat în bune făptuiri din ultimii 20 de ani, pentru Mitropolia Banatului

DISTRIBUIȚI

Sub coordonarea ÎPS Ioan, la sediul Mitropoliei Banatului din Timișoara, a avut loc, sâmbătă, 21 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timişoarei.

Evenimentul a debutat în biserica cu hramul „Învierea Domnului“ și „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” din incinta reşedinţei mitropolitane, cu oficierea slujbei Te Deum-ului, în cadrul căreia au fost înălțate rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Arhiepiscopiei Timișoarei în anul 2022 și s-au invocat binecuvântarea și ajutorul divin pentru noul an.

În prima parte a lucrărilor, membrii Adunării eparhiale s-au reunit în şedinţe formate pe comisiile permanente (administrative-bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică; organizatorică, juridică și de validare), unde, pe de-o parte, au fost analizate rapoartele de activitate, iar, pe de altă parte, au fost discutate şi propuse spre aprobare proiecte de hotărâri, care se doresc a fi realizate în acest an.

De asemenea, sub președenția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan a avut loc și o sinaxă a stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, în cadrul căreia s-a prezentat raportul de activitate pe anul 2022 al Sectorului Exarhat, privind problemele mănăstirești, constatându-se, că, în anul ce a trecut, activitatea din mănăstiri s-a desfășurat în conformitate cu normele statutare și regulamentare, urmărind îndeaproape toate hotărârile aduse de forurile superioare bisericești de conducere ale eparhiei și de Sfântul Sinod, acestea având ca țel asigurarea desfășurării normale a întregii vieți bisericești și mănăstirești din eparhie.

Părintele Mitropolit a adus la cunoștință stareților că, după aprobarea Adunării Eparhiale, vom avea un nou schit în parohia Sânandrei Colonie. Totodată a fost evidențiat faptul că, cinul monahal din Eparhia Timisoarei a fost reprezentat la diferite manifestări comemorative, teologice sau istorice, în cadrul cărora s-au întocmit prezentări, articole sau conferințe ce au descris viața monahală ori biografii ale viețuitorilor mănăstirilor românești, precum și studii ce au tratat diverse teme despre spiritualitatea creștină și viețuirea monahală.

Având în vedere că 2022 a fost proclamat, în Patriarhia Română, drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și al creștinului” și „Anul comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, s-au desfășurat multiple activități specifice care au promovat, în conștiința credincioșilor, rugăciunea – ca element constitutiv al vieții și credinței creștine.

În acest context, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a oferit un Ceaslov fiecărui preot din eparhie. De asemenea, Chiriarhul Banatului a dăruit 35.000 cărți de rugăciuni elevilor din învățământul preuniversitar.

În partea a doua a întâlnirii, în Sala festivă a Centrului eparhial, după prezentarea Raportului general de activitate al tuturor sectoarelor, au avut loc lucrările în plen ale Adunării Eparhiale, unde au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2022 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei. După citirea rapoartelor de activitate a tuturor sectoarelor eparhiei au fost prezentate procesele verbale cu propuneri pentru anul în curs a comisiilor Adunării eparhiale.

De exemplu, anul trecut au fost sfințite și târnosite multe biserici, paraclise, capele, preoții au participat la cercurile misionare și la conferințele anului omagial. Pentru prima dată împreună cu credincioșii, profesorii de la Liceul Teologic au avut în grijă peste 600 de elevi, profesorii de la Facultatea de Teologie au organizat simpozioane internaționale, cu participarea unor specialiști de pe toate continentele, preoții din parohiile cu puțini credincioși și izolate au primit peste 500 000 lei ajutor la salarizare, 163 de parohii au avut lucrări de construire, renovare, pictură, pentru activitățile social-filantropice fiind cheltuită de către unitățile bisericești eparhiale (Centrul eparhial, parohii, mănăstiri, fundații și asociații) suma de aproximativ 6 500 000 lei.

Prin urmare, slujitorii Bisericii bănățene, împreună cu monahii și credincioșii, cu sponsorii și donatorii, nu au îngropat talanții dăruiți de Dumnezeu, ci i-au înmulțit spre slava Preasfintei Treimi și spre mai binele oamenilor din aceste locuri binecuvântate.

În urma rapoartelor de activitate prezentate de părintele vicar și de părinții protopopi, s-a subliniat că, deși anul 2022 nu a fost ușor, fiind marcat de probleme economice și de inflație, prin împreună lucrarea ierarhilor, a clericilor din administrația eparhială, protopopească și a monahilor cu credincioșii, a fost anul cel mai bogat în bune făptuiri din ultimii 20 de ani.

Cuvântul de încheiere a aparţinut Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, care a exprimat cuvinte de mulțumire, atât membrilor Adunării eparhiale, cât și principalelor instituţii locale şi judeţene pentru implicarea în viaţa Bisericii bănăţene, dorind ca această colaborare între Biserică şi instituţiile Statului să continue şi pe viitor pentru binele semenilor.  Înaltpreasfinția Sa a prezentat și proiectul de icoană a Protosinghelului Calistrat Bobu, fost viețuitor la mănăstiriile Timișeni, Săraca și Vasiova  propus de Sfântul Sinod pentru canonizare.

 

Comentarii

comentarii