Acasă Actualitate Admiterea 2023 la Facultatea de Teologie din Timișoara

Admiterea 2023 la Facultatea de Teologie din Timișoara

DISTRIBUIȚI

Mitropolia Banatului Timișoara atenționează că pentru concursul pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licență și masterat, domeniul Teologie, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie se organizează două sesiuni, în condiții identice.

Sesiunea a doua va fi organizată doar pentru acele programe de studii pentru care, după prima sesiune, vor rămâne locuri neocupate. 

Binecuvântarea (acordul scris) din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan al Banatului pentru înscrierea la ciclul de studii universitare de licență (Teologie Ortodoxă Pastorală) și masterat (Teologie Ortodoxă și Misiune Creștină) se eliberează personal, pe bază de dosar (cf. Anexa – dosarul de acordare a binecuvântării) în fiecare zi între orele 9.00-13.00, la Centrul Eparhial situat pe bv. C.D. Loga nr. 7 Timișoara.

La  LICENȚĂ sunt 40 de locuri.

Încheierea procesului de înscriere online: pentru sesiunea I, din luna iulie 2023: până la 12.07.2023, ora 8.00. Pentru sesiunea a II-a, din luna septembrie 2023: până la 07.09.2023, ora 23.59.

Concursul/probele de admitere LICENȚĂ – Teologie ortodoxă pastorală

Probă scrisă va fi test grilă, disciplina Dogmatică ortodoxă. Probă orală de verificare a aptitudinilor muzicale.

Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă: Teologie:  50% nota de la testul grilă, disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă

 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale;

 40% media generală de la examenul de bacalaureat

La MASTERAT sunt 30 de locuri.

Comentarii

comentarii