Acasă Eveniment Ajutoare pentru încălzirea locuinţei, la Lugoj

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei, la Lugoj

DISTRIBUIȚI

Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, care şi-au depus dosarele la Primăria Lugoj în vederea acordării subvenţiei pentru perioada de iarnă 2011-2012, se pot prezenta la casieria Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară pentru a-şi ridica drepturile băneşti aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2011. Aceste drepturi se pot ridica doar de către titularii ajutoarelor, în baza actului de identitate în original, între orele 8,30 şi 15. De acest ajutor beneficiază 213 lugojeni, care vor primi, în total, 13.657 de lei. Facilităţile băneşti diferă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie. Subvenţiile de la bugetul de stat se acordă consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, cu venituri de până la 615 lei/membru de familie. Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei. Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se realizează prin dispoziţia primarului, care se emite o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului individual, pentru fiecare solicitant în parte. Dispoziţiile se comunică titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct, prin intermediul furnizorilor sau prin asociaţiile de proprietari/locatari. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar ce se acorda elevilor în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

Comentarii

comentarii