Acasă Administraţie Finanțări nerambursabile de 2,8 milioane de lei, de la Casa de Cultură...

Finanțări nerambursabile de 2,8 milioane de lei, de la Casa de Cultură Timişoara

738
DISTRIBUIȚI

bani realitatea 87693400Casa de Cultură a Municipiului Timişoara invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile legale, să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile cultură şi tineret.

Potrivit Casei de Cultură a Municipiului Timişoara Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru activităţi nonprofit, se face pentru domeniile: cultură şi tineret – pentru anul 2017, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în suma de 3.500 000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:

CULTURĂ: 2 800 000 LEI
TINERET: 700 000 LEI.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură şi tineret pe anul 2017 este prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi de Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local conform HCL 41-02.02.2016.

Sursa de finanţare a contractului: bugetul local al municipiului Timişoara.

Nicio finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total al proiectului.

Finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 30% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa de 20% putând fi acoperită din alte surse atrase.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect este în conformitate cu art. 19 din Regulamentul privind regimul finanaţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local.

Având în vedere că în anii anteriori au fost proiecte care s-au desfăşurat în prima parte a anului şi nu au putut fi finanţate şi pentru a accelera procedura de obţinere a finanţărilor nerambursabile, propunerile de proiecte se vor depune în perioada 8 – 25 mai 2017. Data limită de depunere a propunerilor este 25 mai 2017, ora 16,00.

Proiectele se depun într-un exemplar la sediul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2 şi vor avea menţiunea pe plic “pentru Comisia de Cultură” sau “pentru Comisia de Tineret” şi un exemplar în format electronic pe CD/DVD/stick.

Informaţii si clarificări cu privire la documente se pot obţine de la secretariatul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.

Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de cultură şi Comisia de tineret, constituite prin dispoziţia primarului municipiului Timişoara, în perioada 26 mai – 2 iunie 2017.

Comentarii

comentarii