Acasă Economic În primele 9 luni, inspectorii fiscali au verificat peste 900 de firme

În primele 9 luni, inspectorii fiscali au verificat peste 900 de firme

DISTRIBUIȚI

În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări la 904 contribuabili persoane juridice. Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale. În urma controalelor efectuate, au fost atrase la bugetul general consolidat al statului sume suplimentare în valoare de 312.894 de mii de lei, din care, diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii au fost în valoare de 177.243 de mii de lei, iar accesoriile aferente acestora au însumat 106.714 mii de lei. Sumele suplimentare atrase la bugetul statului, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009, sunt mai mari cu 37,52%. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 591 de amenzi contravenţionale (în sumă de 3.467 de mii de lei), 184 dintre acestea, cu un total de 313 mii de lei, au fost încasate în timpul controalelor. De asemenea, au fost efectuate confiscări de bunuri şi de sume, în valoare totală de 12.579 de mii de lei, şi a fost respinsă la rambursare TVA suma de 12.890 de mii de lei. 75 de sesizări penale, pentru un prejudiciu estimat de 163.917 mii de lei, au fost transmise organelor abilitate, în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, acolo unde au existat riscuri ca agenţii economici să-şi risipească sau să înstrăineze patrimoniul, inspectorii fiscali au emis un număr de 50 de decizii de instituire a măsurilor asiguratorii, pentru o valoare totală de 244.395 de mii de lei.
Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat, cu precădere, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum intermedierile în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; transporturile urbane, suburbane şi metropolitane de călători; transporturile rutiere de mărfuri; comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor, precum şi al legumelor şi fructelor; intermedierile în comerţul cu produse diverse. De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005–2008, conducerea ANAF dispunând verificări la aceşti contribuabili. În urma inspecţiilor fiscale efectuate a fost diminuată pierderea fiscală cu suma de 55.961 de mii de lei. Principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare, la aplicarea de amenzi contravenţionale şi, în unele cazuri, la întocmirea de sesizări penale, au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi ”fantomă”, efectuarea de tranzacţii fictive. În perioada primele trei trimestre ale anului 2010, organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş au efectuat verificări şi la 120 de contribuabili persoane fizice. Inspecţiile fiscale au vizat, în primul rând, tranzacţiile imobiliare efectuate de unele persoane fizice, pentru care acestea datoreaza bugetului de stat taxă pe valoarea adăugată. Astfel, au fost stabilite sume suplimentare din impozite, taxe şi contribuţii pentru bugetul statului de 14.303 mii de lei (din care, diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii, în valoare de 8.987 de mii de lei, precum şi accesorii aferente acestora, în valoare de 5.272 de mii de lei). De menţionat faptul că sumele suplimentare atrase au crescut de 2,88 de ori faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009.
Referitor la activitatea de control financiar, în lunile ianuarie-septembrie 2010, urmare celor 167 de acte de control încheiate, au fost stabilite diferenţe totale de natură bugetară, financiară şi fiscală în sumă de 86.978 de mii de lei. Din controalele efectuate, menţionăm inspecţiile fiscale la 23 de primării din judeţul Timiş. Urmare verificărilor efectuate s-a constatat că autorităţile locale nu au calculat, nu au reţinut şi nu au virat la bugetul statului obligaţiile fiscale aferente indemnizaţiilor consilierilor locali şi a unor drepturi salariale acordate salariaţilor în baza contractului individual de muncă. Astfel, urmare inspecţiilor fiscale efectuate, au fost stabilite obligaţii suplimentare pentru bugetul consolidat al statului în sumă de 7.608 mii de lei, au fost calculate accesorii de 3.538 de mii de lei şi au fost aplicate amenzi contravenţionale în sumă totală de 277 de mii de lei.  În primele nouă luni din anul curent, au mai fost efectuate 51 de avizări de subvenţii şi transferuri de la bugetul de stat, pentru suma totală de 22.127 de mii de lei, şi a fost respinsă suma de 1.062 de mii de lei. Controlorii financiari au mai aplicat, pentru deficienţele constatate, 64 de amenzi contravenţionale, în sumă totală de 365 de mii de lei. În perioada ianuarie-septembrie 2010, din cei 904 contribuabili – persoane juridice – verificaţi, la un număr de 38 de contribuabili au fost constatate condiţii pentru declararea acestora ca inactivi. În primele trei trimestre din 2010, Compartimentul schimb internaţional de informaţii din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală a primit de la autorităţile fiscale ale altor state membre UE un număr de 66 de solicitări internaţionale de informaţii. De asemenea, Compartimentul schimb internaţional de informaţii a transmis un număr de 34 de solicitări de informaţii către alte state membre ale UE, ce au vizat tranzacţiile intracomunitare ale unor operatori intracomunitari.
 

Comentarii

comentarii