Acasă Actualitate Începe Postul Crăciunului 2023. ÎPS Ioan: ”Să străbatem această cale cu pace...

Începe Postul Crăciunului 2023. ÎPS Ioan: ”Să străbatem această cale cu pace și bucurie. Să ne curățim sufletele…!”

DISTRIBUIȚI

Credincioșii ortodocși încep pregătirea duhovnicească pentru Nașterea Domnului, 25 decembrie 2023. Postul Crăciunului începe, miercuri 15 noiembrie 2023, și se încheie pe data de 24 decembrie, ține 40 de zile și amintește de postul de 40 de zile al profetului Moise pe Muntele Sinai, înainte de primirea Tablelor Legii.

Ca orice post, în primul rând el trebuie să reprezinte o abținere de la toate lucrurile rele, care ne îndepărtează de Dumnezeu și de oameni. Însă, odată cu gândurile noastre, în post ne angajăm și la o disciplină în ceea ce privește hrană.

ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului: ”Vă îndemn, așadar, iubiții mei fii duhovnicești, să străbatem împreună această cale a postului Nașterii Domnului cu pace și bucurie. Să ne curățim sufletele prin post, rugăciune și prin Tainele Spovedaniei și Împărtășaniei.

Să nu uităm, mai ales în aceste zile de încercare, fapta cea bună și să ne îngrijim, cu dragoste frățească de cei aflați în suferințe, de cei singuri, bolnavi și neajutorați, și mai ales de frații și surorile noastre din spitale.

Vă îndemn, de asemenea, să ne rugăm pentru cadrele medicale care, cu multă dragoste și jertfelnicie, îngrijesc pe cei aflați pe patul de suferință.

În acest fel urmăm cuvântul lui Dumnezeu care, prin cuvintele proorocului Isaia, „evanghelistul” Vechiului Testament, ne spune că postul bineplăcut lui Dumnezeu presupune, pe lângă rugăciune și nevoință personală, lepădarea de egoism și aplecarea spre confrații care se confruntă cu multe lipsuri materiale: „Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine.” (Isaia 58, 7).

Urmând acestor îndemnuri creștinești, avem nădejdea că Pruncul Hristos se va sălășlui și în Betleemul inimii noastre, în casa sufletului nostru pe care am pregătit-o prin rugăciune, post, iertare și milostenie”, este mesajul arhiepiscopului Timișoarei și mitropolitul Banatului ÎPS Ioan.

Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului a fost instituit în sec. IV-V, deci mai târziu decât Postul Sfintelor Paști. Este un post al pocăinței, dar nu cu aceeași intensitate ca Postul Sfintelor Paști. Nu există în el slujbe speciale cu metanii, nu există un canon de pocăință precum Canonul Sfântului Andrei Criteanul pe care îl citim în Postul Sfintelor Paști.

Biserica Ortodoxă Română atenționează că, desigur, orice post ne cheamă la pocăință, însă Postul Crăciunului îmbină pocăința cu milostenia și fapta bună, la care ne îndeamnă Evangheliile dinaintea și din timpul acestui Post. Este un post de pregătire duhovnicească, de curățire duhovnicească, ca să primim în noi, în peștera trupului nostru și în ieslea sufletului nostru, pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care vine în lume și Se face om, pentru ca pe oameni să-i ridice la viața duhovnicească și dumnezeiască.

De aceea, în Catavasii se spune: ‘Hristos Se naște, slăviți-L! Hristos din Ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă!’ 

Programul acestui post este concentrat în cuvintele citate acum, care provin dintr-o predică a Sfântului Grigorie Teologul. Ele au următorul înțeles: Hristos, Care coboară din Ceruri, vrea să coboare în sufletele noastre, să ne lumineze viața noastră și să ne ridice pe noi la viața duhovnicească sau cerească.

Astfel, postul acesta este un post de pregătire spirituală, ca noi să devenim un templu, un sălaș al prezenței Mântuitorului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, ca El să ne arate astfel iubirea lui Dumnezeu Tatăl. De aceea prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului este Intrarea Maicii Domnului în biserică, la 21 noiembrie. Aceasta înseamnă că Maica Domnului intră în templul din Ierusalim pentru a deveni ea însăși templu sau ‘biserică sfințită și rai cuvântător’, cum o numesc cântările noastre liturgice.

Asemenea Maicii Domnului, care prin rugăciune, curăție și căutarea sfințeniei se pregătește să primească în ea taina Întrupării lui Dumnezeu, și noi, creștinii, trebuie să ne pregătim, să ne curățim, ca să devenim templu sau biserică, să devenim locaș în care poate să locuiască Hristos Domnul – îndeamnă preafericitul Daniel, patriarhul BOR.

Prin urmare, Postul Crăciunului, ca abținere de la produse de origine animală, se unește cu rugăciunea și cu împărtășirea euharistică mai deasă, pentru sfințirea noastră, dar și cu milostenia, ca semn al prezenței iubirii milostive a lui Hristos în noi. De fapt, când primești un dar material ți se umple mâna, dar când dăruiești cu bucurie și smerenie ți se umple inima de prezența lui Dumnezeu Cel milostiv în tine. Astfel, Postul Nașterii Domnului este perioada darurilor care se arată în milostenie și culminează cu darurile de Crăciun, ca simbol al răspunsului nostru la multele daruri duhovnicești pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea Sa și prin nașterea Sa ca om în peștera Betleemului – îndeamnă BOR.

Comentarii

comentarii