Acasă Administraţie Persoanele fizice și juridice care dețin terenuri sau animale în Timișoara, chemate...

Persoanele fizice și juridice care dețin terenuri sau animale în Timișoara, chemate să le declare în Registrul Agricol

DISTRIBUIȚI
teren agricol timis

Primăria Municipiului Timișoara îi cheamă pe proprietarii, persoane fizice sau juridice, de terenuri agricole sau silvice, de animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate și de utilaje agricole, să le declare, pentru a putea fi actualizat Registrul Agricol. Anunțul municipalității se adresează atât persoanelor, fizice sau juridice, cu domiciliul fiscal în Timișoara, dar și în alte localități, atât timp cât dețin bunuri care fac obiectul înscrierii în registrul agricol pe raza Timișoarei.

Cei vizați sunt rugați să se prezinte la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ţa Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, de luni până vineri, între orele 8,30 – 10,30, marţi şi joi, între orele 14,00 – 16,00. Astfel, termenele date de Primărie sunt:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Categoriile vizate mai au obligaţia de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, datele privind suprafeţele de terenuri agricole, inclusiv grădini familiale, utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi şi construcţiile pe care le exploatează sau le deţin în proprietate.

În comunicatul Primăriei Municipiului Timișoara, se explică: „Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declaraţiei trimise prin poştă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități),pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei, prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol”.

„Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţie”, mai atenționează municipalitatea.

Cei care refuză să prezinte aceste documente și informații riscă, potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, sancţiuni de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, și între 300 și 1.500 de lei, în cazul persoanelor juridice. De asemenea, toţi deţinătorii de terenuri au obligaţia să asigure cultivarea terenului agricol şi protecţia solului. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, începând cu al treilea an, iar proprietarii de terenuri vor fi sancţionaţi anual, cu plata unei sume de la 5 lei la 10 lei pe hectar, în raport cu categoria de folosinţă a terenului.

În comunicat, se concluzionează: „Persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale, păsări şi familii de albine, au obligaţia să declare datele privind terenurile agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viţă-de vie etc.) sau silvice, animalele, păsările şi familiile de albine pe care le deţin, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timişoara, date care sunt necesare la  întocmirea listelor cu exploataţiile agricole, persoane fizice  şi unităţi care fac obiectul recenzării, necesare pentru împărțirea unității administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ, pentru  Recensământul General Agricol 2020”.

Comentarii

comentarii