Acasă Actualitate Povestea reală a insolvenței anunțate: COLTERM

Povestea reală a insolvenței anunțate: COLTERM

DISTRIBUIȚI

Cu datorii de sute de milioane de lei, compania de termoficare Colterm a intrat, oficial, în insolvență. Judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Timiș a aprobat, marți, deschiderea procedurii de insolvență solicitată de compania de termoficare Colterm SA. De asemenea, instanța a decis numirea altui administrator judiciar decât cel preferat și anunțat de primarul Dominic Fritz. Administrator judiciar provizoriu a fost desemnat consorțiul format din practicienii în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL (lider de consorțiu), Maestro SPRL și Insolvein SPRL. În cazul insolvenței Colterm, administrația Fritz a avut o firmă favorită, Rominsolv, în care este asociat și avocatul Gheorghe Piperea, firmă care a gestionat și insolvența RADET București.

Nu este însă prima dată când primarul și apropiații săi au încercat să impună ca doar firmele și oamenii agreați să se ”ocupe” de dezastrul de la societatea de termoficare. Manipularea a început chiar în primele zile ale mandatului lui Fritz.

Astfel, la data de 10.12.2020, creditorul SC SMB SRL Târgu Jiu, formulează o cerere de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei COLTERM SA pentru suma de 633.307,52 lei (incluzând TVA-ul aferent facturilor emise, precum și penalitățile de întârziere) fiind astfel constituit dosarul nr. 3949/30/2020. În cadrul primului termen de judecată stabilit pentru data de 21.01.2021, instanța a dispus amânarea cauzei pentru comunicarea întâmpinării și a formulării unei poziții. Dosarul a fost soluționat la data de 16.09.2021, termen până la care COLTERM a achitat în mai multe tranșe suma datorată față de SMB SRL. Alți creditori au formulat cereri de insolvență în cadrul acestui dosar, respectiv au fost formulate cereri din partea creditorilor : CTE RENT UTILAJE SPECIALIZATE SRL, S.C. SUPER CONSTRUCT S.R.L., EXPLO MINING COAL S.R.L., ABN MACHINE REPAIRS S.R.L.. Cererile acestor creditori au fost comunicate celor de la COLTERM, iar până la data de 16.09.2021 au fost soluționate amiabil, creditorii renunțând la judecată, astfel încât la termenul din 16.09.2021 Tribunalul Timiș a respins cererea de insolvență a SMB SRL și a luat act de cererile de renunțare la judecată a celorlalți creditori (mai puțin a cererii ABN Machine Repairs SRL, pe care a respins-o).

În timp ce pe rolul Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă, se afla în curs de soluționare dosarul nr. 3949/30/2020 având ca obiect cererea de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei COLTERM SA formulată de SMB SRL Târgu Jiu, la data de 11.02.2021 societatea COLTERM SA pe site-ul SEAP (e-licitații.ro), anunțul simplificat: nr. SCN1081951 privind organizarea procedurii de selecție / achiziție publică pentru Servicii de consultanță pentru restructurarea/reorganizarea tehnico- financiară. Anunțul publicat conține detalii cu privire la obiectul achiziției, precum și descrierea serviciul de achiziție publică pentru care a fost publicat anunțul, respectiv ”Servicii de consultanță pentru restructurarea/ reorganizarea tehnico-financiară”.

Din documentația anexată anunțului (caiet de sarcini, contract sectorial de servicii, convenție de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență, protecția mediului) precum și din restul informațiilor detaliate în cadrul anunțului, reiese fără echivoc faptul că autoritatea contractantă COLTERM SA dorește contractarea de servicii de specialitate în vederea: întocmirii ofertei de concordat preventiv și asistarea în cadrul procedurii de concordat preventiv, respectiv acordarea mandatului de administrator concordatar conform Legii nr. 85/2014 (ulterior deschiderii procedurii de concordat preventiv). Criteriile stabilite de administrația Fritz pentru competitori făcea ca în România să poată câștiga o singură companie – KPMG. Față de această procedură de achiziție publică, care încălca grav legislația în vigoare, a fost formulată contestație din partea practicianului în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL, înregistrată la sediul Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 8167/18.02.2021, prin care se cerea anularea procedurii de atribuire pentru încălcarea prevederilor (art. 37 alin. 1 lit. d), raportat la prevederile art. 37 alin. (3) lit. d) din Legea 99/2016 și raportat la prevederile Legii nr. 85/2014. Acțiunea a fost ADMISĂ de CNSC, în acest sens fiind pronunțată la data de 15.03.2021 Decizia CNSC nr. 524/C10/342,349. În urma admiterii contestației, COLTERM SA a comunicat contestatorului la data de 07.04.2021 faptul că „În urma pronunțării Deciziei nr. 524/C10/342,349 a CNCS, procedura cu nr. SCN1081951 din 11.02.2021 este ANULATĂ.”

Sursele noastre susțin că dacă corifeii Primăriei Timișoara, ”marele” Ruben Lațcău și primarul Fritz, ar fi fost de acord cu o negociere legală privind întreaga ecuație a creditorilor, dar și a COLTERM-ului, lucrurile, acum, ar fi arătat altfel. Lipsa de experiență, ca și incapacitatea de a înțelege profund legislația din acest domeniu, au fost surse de generare a unor orgolii penibile și strigătoare la cer, care au lăsat Timișoara în frigul începutului iernii.

Au urmat apoi un val de cereri de insolvență.

La data de 29.09.2021, AXO UTIL SRL înregistrează cerere de deschidere a procedurii insolvenței debitoarei COLTERM SA, fiind astfel constituit dosarul nr. 4331/30/202, cu termen 04.11.2021. În dosarul nr. 4657/30/2021 (cerere deschidere insolvență formulată de COLTERM SA și înregistrată la Tribunalul Timiș la data de 20.10.2021), la data de 22.10.2021, AXO UTIL SRL a formulat cerere de conexare a dosarului nr. 4331/30/2021 și cerere de precizare prin care a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu consorțiu Alfa & Quantum Consulting SPRL (lider), MAESTRO SPRL și INSOLVEI SPRL.

La data 20.10.2021, COLTERM SA depune la Registratura Tribunalului Timiș Cererea proprie de deschidere a procedurii de insolvență. În urma acestei cereri, pe rolul Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă este constituit dosarul nr. 4657/30/2021.

La data de 26.10.2021, Tribunalul Timiș – Secția a II-a Civilă se pronunță asupra cererii de deschidere și dispune ADMITEREA CERERII și desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu consorțiul practicienilor în insolvență, format din Alfa & Quantum Consulting SPRL (lider de asociere), MAESTRO SPRL și INSOLVEI SPRL, ținând cont de faptul că de la momentul înregistrării cererii de către COLTERM SA și până la data pronunțării sentinței, au fost formulate cereri de deschidere a insolvenței din partea mai multor creditori, majoritatea dintre aceștia solicitând desemnarea consorțiului Alfa & Quantum Consulting SPRL (lider de asociere), MAESTRO SPRL și INSOLVEI SPRL în calitate de administrator judiciar provizoriu.

Creditorii care au formulat cereri de deschidere a procedurii de insolvență a debitoarei COLTERM SA, în dosarul nr. 4657/30/2021, și au solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu consorțiului Alfa & Quantum Consulting SPRL, MAESTRO SPRL și INSOLVEI SPRL, avându-l lider de consorțiu pe practicianul în insolvență Alfa & Quantum Consulting SPRL sunt: AXO UTIL SRL – creanță 337.111 lei, ABN MACHINE REPAIRS SRL – 66.283 lei, EXPLO MINING COAL SRL – 481.946 lei, ROMTIM INSTAL SRL – 120,963,71 lei, TMG GUARD SRL Târgu Jiu – 534.660,33 lei și PUREC INTERNATIONAL – 382.866,19 lei.

Chiar dacă conține foarte multe date tehnice și financiare, sperăm ca acest material să fie folositor înțelegerii mai profunde a situației dramateice din Timișoara.

 

Comentarii

comentarii