Acasă Actualitate Proclamația din Banat

Proclamația din Banat

DISTRIBUIȚI

Prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul USAMVB Regele Mihai I al României Timișoara, avocat Erica Nistor, fosta președintă a Curții de Apel Timișoara, prof. dr. ing. Valeriu Tabără, dr. ing. Mihai Racovicean, prof. univ. dr. Stelian Tofană, jurist Sorin Truță și prof. univ. dr. Dumitru Borțun întruniți, la Timișoara, în zilele de 14 și 15 mai 2022, în cadrul conferinței „Unde este comoara noastră, acolo ne este şi inima” au semnat și dat publicității Proclamația din Banat.

Semnatarii își motivează redactarea acestui document, considerând că este momentul ca poporul român să-și asume misiunea de a face din educație baza pe care să-și clădească ființa, cu repercusiuni în toate sferele vieții. În acest sens, au conceput Proclamația din Banat, care cuprinde 14 puncte, în jurul cărora ei speră să se ralieze cât mai mulți oameni care iubesc România, ”fiind inspirați de imperativul Domnului nostru Iisus Hristos, „Îndrăzniți, Eu am biruit lumea!“ (Ioan 16, 33), plecând de la credința că „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el…” (Psalmul 24:1a), precum și de la convingerea că specialiştii din toate domeniile cunoașterii au obligația să-l studieze, să-l măsoare, să-l împartă și să-l îngrijească, pentru a-l lăsa moștenire generațiilor viitoare, în calitate de cetățeni loiali și responsabili față de viitorul României, conform principiului „unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră” (Luca 12:34)”, se arată în preambulul proclamației.

 

Prezentăm cele 14 puncte:

  1. Într-o lume secularizată, principala cale care oferă speranțe națiunii române este însușirea pe scară largă a moralei creștine, care trebuie să fie promovată neconfesional, nedogmatic și neinstituționalizat. 2. Pentru promovarea respectului și a iubirii față de semeni considerăm ca fiind necesară cultivarea dialogului constructiv, a onestității, precum și promovarea demnității. 3. Societatea românească trebuie să se opună tendinței de marginalizare a credinței în Dumnezeu, care are consecințe devastatoare: minciună, corupție, ipocrizie, impostură etc. 4. Credem că este momentul ca poporul român să se îndrepte cu toată încrederea și speranța spre Dumnezeu, spre valorile și reperele Sale spirituale, care se găsesc în Biblioteca Lui, Biblia.
  2. Pe această cale, facem apel la numeroșii oameni de valoare pe care îi are această țară, cărora le cerem să participe la reconstrucția morală a României. 6. În acest sens, chemăm instituțiile abilitate ale statului român să descurajeze încercările de redefinire a principiilor moralei creștine și de marginalizare a familiei naturale, tendințe care favorizează, în timp, instaurarea supremației unor minorități asupra majorității; statul trebuie să protejeze familia față de încercările unor organizații de a impune standarde de educație străine moralității creștine și familiei naturale.
  3. Învățământul românesc trebuie să se concentreze mai mult pe formarea persoanei decât pe simpla acumulare de cunoștințe; din școala românească trebuie să iasă: 1) oameni de caracter, ghidați de principiile și valorile moralei creștine, care stau la baza civilizației europene; 2) oameni dornici să învețe toată viața și capabili să o facă; 3) buni cetățeni, receptivi la nevoile comunității și dispuși să slujească binele comun. 8. Încurajăm restructurarea activității educaționale pe baza principiilor moralei creștine, astfel ca aceasta să urmărească dezvoltarea capacității elevilor de a răspunde la marile întrebări despre rostul existenței și sensul vieții; educația este filonul de aur al unei națiuni, care trebuie să pună în valoare creativitatea ființei umane, precum și libertatea acesteia de a-și administra darurile pe care le-a primit.
  4. Este necesară reașezarea statutului cadrului didactic, indiferent de locul pe care-l ocupă, în așa fel încât acesta să-și asume, în condiții de deplină securitate socială, misiunea nobilă de transformare a școlii într-un spațiu în care respectul, onestitatea, demnitatea, bunul simț și integritatea morală să fie valori cardinale!
  5. Clasa politică trebuie pregătită pe baza principiilor de responsabilitate, calitate și eficiență, plecându-se de la principiul meritismului: „omul potrivit la locul potrivit, pe baza meritelor personale”; astfel, va deveni posibilă eliminarea nepotismului și a sinecurilor de partid, care au viciat societatea românească și au slăbit încrederea populației în sistemul politic și în virtuțile democrației. 11. Milităm pentru reorganizarea administrației publice, locale și centrale, pe baza principiilor de eficiență și prin asumarea responsabilității administrative, precum și promovarea în posturile de conducere a unor oameni bine pregătiți, profesioniști, care pot duce la bun sfârșit proiecte de management finalizate la termen și derulate transparent, cu evaluarea periodică a rezultatelor.

De aceea, încurajăm eliminarea atitudinii defetiste, a fricii față de asumarea răspunderii, a obiceiului de justificare a neputinței și imobilismului prin sintagma „nu se poate”, foarte des întâlnită în activitatea funcționarilor publici. Din aceleași rațiuni încurajăm digitalizarea activității din instituțiile publice, ca instrument de modernizare a acestora, ca mijloc de debirocratizare, de reducere a corupției, precum și de eliminare a activităților redundante, care consumă inutil resurse umane, financiare și logistice.

  1. Susținem finalizarea procesului de inventariere a patrimoniului funciar al României, care poate să asigure țării o dezvoltare durabilă, prin punerea în valoare a frumuseților și a bogățiilor cu care Dumnezeu a dăruit România!
  2. Avem nevoie de un sistem judiciar independent, modern, echitabil, transparent și orientat către cetățean, care să răspundă nevoilor societății actuale. Ne dorim creșterea nivelului de încredere în sistemul judiciar din partea celorlalte profesii juridice, a mass-media și a publicului larg. În acest scop, vom promova comunicarea unitară, transparentă, constantă și ușor accesibilă, realizată de către instituțiile sistemului judiciar din România, cu scopul de a informa și a modela pozitiv conștiința publică, de a preveni apariția unor situații de criză și de a inspira o schimbare generală a atitudinii față de lege și de statul de drept.
  3. Vom iniția forme democratice ale dialogului social între societatea civilă și guvernanți, în scopul identificării și servirii interesului public. În acest scop, vom încuraja dialogul constructiv, comunicarea profesionistă și responsabilă, prin care să-i chemăm pe toți românii, din țară și din străinătate, la efortul comun de a deveni, fiecare în parte, o binecuvântare pentru pământul străbun și pentru istoria sa. Doamne, binecuvântează România și pe toți românii, oriunde s-ar afla, orice profesie și orice vârstă ar avea, bărbați și femei, deopotrivă! Harul Tău să se reverse peste toți în sănătate, pace și liniște, în bunăstare materială și spirituală, precum și în dorința sinceră de a face Voia Ta! Timișoara, 15 mai 2022”, arată Proclamația din Banat.

 

 

Comentarii

comentarii