Acasă Actualitate Producătorii de pe Via Profi participă la Treasure Games in Banat –...

Producătorii de pe Via Profi participă la Treasure Games in Banat – primul reality show în social media din România

DISTRIBUIȚI

Producătorii locali din România reuniți  sub platforma  Via Profi devin personaje centrale în probele Treasure Games in Banat, primul reality show derulat în social media, creat sub platforma Cronicari Digitali.  

Pe parcursul acestei săptămâni, opt concurenți au acceptat provocarea Treasure Games in Banat de a explora într-un mod inedit locurile speciale, dar și istoria și cultura Banatului. Prin intermediul conturilor personale de social media și al celor oficiale ale concursului, oricine poate urmări competiția  și, astfel, să descopere lucruri noi despre Banat și locuri de vizitat. Încă din în primele trei zile  și-au făcut intrarea în concurs și producători locali prezenți pe platforma online „Via Profi” – proiect care reunește sub acest nume gusturile bune românești.

“Via Profi este drumul imaginar care leagă urbanul de rural și care deschide România gustului autentic. Este firesc ca Via Profi să fie parte din Treasure Games in Banat, un reality show care vrea să facă cunoscut tot ce are Banatul mai frumos și mai special. Ne bucurăm să fim partenerii unui proiect care încurajează românii să privească spre ceea ce au mai bun și frumos și îi ajută să pornească într-o altfel de explorare a țării”, declară Gabriela Sîrbu, directorul de sustenabilitate al rețelei de retail și coordonatoarea proiectului Via Profi.

Luni, concurenții au descoperit ferma bio din satul Sintești, județul Timiș. Acasă la Marieta și Ovidiu Ionași, producători de alimente bio listați pe site-ul Via Profi, au aflat cum se copilesc roșiile; în „Raiul albinelor” au avut de pregătit o ramă de stup după ce au urmat lecțiile ad-hoc, iar la finalul vizitei, au căutat să identifice cât mai multe dintre soiurile de miere.

Pentru ca aventura să fie mai diversă, pe măsura ofertei generoase de pe Via Profi, concurenții Treasure Games in Banat au avut de scos cât mai rapid un pește din baltă, folosind instrumentele oferite de Ovidiu Ionași. Pe cât de distractivă s-a dovedit proba, pe atât de complexă a fost provocarea, iar spre bucuria celor care intră pe Via-Profi.ro pentru a descoperi gusturile bune, ei pot identifica producătorii listați și produsele lor delicioase și sănătoase din doar câteva clickuri, fără alte eforturi.

Mic-dejunul de la Margina a făcut comuna celebră în toată țara. În spatele bucatelor savuroase stă Emilia Popa, care  combină în bucătărie influențele ei slovace, cu cele bănățene și folosește ingrediente și produse din propria gospodărie, fiind listată și ea pe platforma Via Profi. Experiența pe care  o oferă este unică și deloc întâmplător a ajuns să fie lăudată de toți cei care ajung să o descopere. Pentru concurenții Treasure Games in Banat provocarea a fost cu atât mai complicată, cu cât toți cei care aud de numele doamnei Popa se așteptă doar la ce-i mai bun.

Concurenții au avut de realizat, în două ore, un meniu complet pentru masa la care au fost invitați membri ai comunității locale. Între altele, au gătit cu ingrediente culese pe loc din grădină, au făcut pâine proaspătă și au avut de reprodus rețeta locală de brânză închegată cu oțet. Cum s-au descurcat au arătat în stories și postări pe Instagram și Facebook, dar și mai bine se va putea vedea în seria video Treasure Games care are premiera pe YouTube în această toamnă.

Miercuri, două dintre probele de concurs s-au desfășurat la alți doi producătorii locali uniți de platforma dezvoltată de Profi.

How It’s Made, în varianta Via Profi, s-a desfasurat la Alin Neamțu, cel mai mare crescător de porci Mangalița din Timiș. El deține la Ficătari o fermă cu 600 de capete și și-a dat doctoratul la Timișoara, cu tema creșterea rasei autohtone Mangalița. El crește purceii, apoi îi valorifică în propriul magazin din Recaș, de unde vinde online carne și produse din carne în tot Banatul, dar și la București sau în Germania. Cel mai ușor îl găsiti pe site-ul Via Profi, de unde și concurenții i-au identificat adresa pentru a-i face o vizită și a experimenta cum se fac mezeluri meșteșugite cu mult suflet.

După-amiază, participanții au vizitat și cea mai modernă păstrăvărie din Timiș, construită cu atenție pentru calitate de către Aida și Marian Ardelean. Vizita  le-a adus participanților la singurul reality show în social media o misiune dificilă: să prindă păstrăvi din unul dintre cele șase bazine exterioare, să îi curețe și să învețe să-i prepare cât mai bine!

Pentru concurenți, showul continuă, la fel cum Via Profi continuă să adune producători noi din cât mai multe zone ale țării pentru a explora gustul bun din România.

Toată aventura Treasure Games în Banat poate fi văzută în timp real pe conturile de social media ale participanților, iar rezultatul final al competiției va fi dezvăluit în seria video care va fi lansată pe canalul de YouTube Treasure Games în această toamnă. Echipa de producție va surprinde momente inedite din culise și le va distribui pe conturile de social media Treasure Games și Cronicari Digitali. Mai bine de 168 de ore de filmare vor fi transformate ulterior în episoadele care vor spune pe YouTube povestea competiției.

Participanții selectati pentru Treasure Games in Banat și care, prin comunitățile lor aduc în social media întreaga aventură, sunt Marius Chivu, Emilia Morariu, Alina Muntele, Ciprian Muntele, Silviu Barbul, Adrian Dan, Bogdan Buzuleac și Răzvan Moței. Show-ul Treasure Games in Banat este prezentat de Toader Păun, care oferă inclusiv detalii de culise prin intermediul unor jurnale transmise live online, la TV și radio.

Profi susține descoperirea și protejarea patrimoniului arhitectural

Unul dintre momentele speciale ale aventurii Treasure Games in Banat va fi întâlnirea concurenților cu participanții la un alt proiect de amploare dezvoltat de Cronicari Digitali. Timișoara devine locul în care, pe 15 iulie, se vor întâlni cei mai mulți creatori de conținut pentru a pune în centrul atenției, pe Instagram, Facebook, Tik-Tok, YouTube, în presă și blogosferă patrimoniul arhitectural și cultural al orașului.

Timișoara, cu cele peste 14.000 de clădiri istorice ale sale, va fi promovată prin conținut original, în imagini și povești cu și despre patrimoniul arhitectural, cu ajutorul jurnaliștilor și al creatorilor de conținut.

Pe parcursul zilei, participanții vor parcurge un traseu ghidat prin Timișoara, dar și prin localități din județul Timiș, oferind obiectivelor arhitecturale vizibilitate în mediul online. La Heritage Instameet „Meet me in Timișoara!” sunt așteptați să ia parte peste 140 de creatori de conținut.

La final, toți se vor întâlni în parcul Iulius Gardens (Family Plaza) din Iulius Town Timișoara pentru un Heritage Cocktail Party, ocazie cu care vor face cunoștință cu autoritățile și reprezentanții culturali locali și regionali. Participanții la Treasure Games in Banat vor avea astfel ocazia unui moment de relaxare înainte de marea finală și de a afla cine câștigă a doua ediție a primului reality show în social media din România.

În cadrul evenimentului, Profi, retailer cu suflet românesc și care activează exclusiv în România, va oferi premii atât  sub forma unui voucher în valoare de 4.000 lei, pentru o vacanță la Casa Ardeleană (păstrăvaria din Via Profi), câtr și vouchere de cumpărături în magazinele Profi, vouchere  ce vor reveni participanților la Heritage Instameet „Meet me in Timișoara!” care pe parcursul zilei au surprins cel mai bine patrimoniul architectural,  făcându-le și altora poftă să-l descopere și mai ales să îl protejeze.

Cu 28.000 de angajați în rețeaua sa de 1.654 de magazine proprii și Partener prezente în aproape 800 de localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România. PROFI SUPER, PROFI CITY, PROFI GO și PROFI LOCO, cele patru formate de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,2 milioane de clienți care în fiecare zi își fac cumpărăturile în aceste magazine. Mai bine de 94% din  produsele rețelei provin de la furnizori din România. Cifra sa de afaceri, de 11,7 miliarde lei, plasează compania pe locul trei în retailul românesc.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Via Profi producers participate in Treasure Games in Banat – the first social media reality show in Romania

 Gathered under the Via Profi platform, local producers from Romania have become central characters in the trials of Treasure Games in Banat, the first reality show run on social media, created under the Cronicari Digitali platform.

This week, eight competitors accepted the Treasure Games in Banat challenge to explore in a unique way the special places, but also the history and culture of Banat. Through their own personal social media accounts as well through the official ones of the contest, anyone can follow the competition and thus discover new things about Banat and places to visit.

Already in the first three days, local producers present on the online platform “Via Profi” – a project that brings together Romanian good tastes under this name – entered the competition.

“Via Profi is the imaginary road that connects the urban with the rural and that opens Romania to authentic taste. It is only natural that Via Profi is part of Treasure Games in Banat, a reality show that wants to make known everything that is more beautiful and special in Banat. We are happy to be partners in a project that encourages Romanians to look towards their best and most beautiful things and helps them to start exploring the country in a different way”, declares Gabriela Sîrbu, the sustainability director of the retail network and the coordinator of the Via Profi project.

On Monday, competitors discovered the organic farm in Sintești village, Timiș county. At Marieta and Ovidiu Ionași’s home, organic food producers listed on the Via Profi website, they learned how tomatoes grow; in the “Bee Heaven” they had to prepare a beehive frame after following the ad hoc lessons, and at the end of the visit, they sought to identify as many of the honey varieties as possible. To make the adventure more diverse, in line with the generous offer on Via Profi, the competitors of Treasure Games in Banat had to get a fish out of the pond as quickly as possible, using the tools provided by Ovidiu Ionași. As fun as the trial turned out to be, as complex was the challenge, and to the delight of those who enter Via-Profi.ro to discover good tastes, they can identify the listed producers and their delicious and healthy products in just a few clicks, without further efforts.

The breakfast at Margina made the commune famous throughout the country. Behind the tasty dishes is Emilia Popa, who combines her Slovak and Banat influences in the kitchen and uses ingredients and products from her own household, being also listed on the Via Profi platform. The experience it offers is unique and it is no coincidence that it has come to be praised by all who come to discover it. For the competitors of Treasure Games in Banat the challenge was all the more complicated since everyone who hears the name of Mrs. Popa expects only the best. The contestants had to create, in two hours, a complete menu for the table to which members of the local community were invited. Among other things, they cooked with ingredients picked on site from the garden, made fresh bread and had to reproduce the local recipe for cheese curdled with vinegar. How they did that pme can see in stories and posts on Instagram and Facebook, but even better will see in the Treasure Games video series that premieres on YouTube this fall.

On Wednesday, two of the competition trials took place at two other local manufacturers united by the platform developed by Profi. How It’s Made, in the Via Profi version, took place at Alin Neamțu, the largest Mangalița pig breeder in Timiş. He owns a 600-pig farm in Ficătari and in Timișoara he got his PhD degree in breeding the native Mangalița pig. He raises the piglets, then uses them in his own store in Recaș, from where he sells meat and meat products online throughout Banat, but also in Bucharest or in Germany. The easiest way to find it is on the Via Profi website, from where competitors have also identified his address to pay a visit and experience how artisan sausages are made with a lot of soul. In the afternoon, the participants also visited the most modern trout farm in Timiș, carefully built for quality by Alina and Marian Ardelean. The visit gave the participants in the only social media reality show a difficult mission: to catch trout from one of the six outdoor pools, clean it and learn how to prepare it as best as possible!

For the competitors, the show goes on, just as Via Profi continues to gather new producers from as many areas of the country as possible to explore the good taste of Romania. The entire Treasure Games adventure in Banat can be seen in real time on the participants’ social media accounts, and the final result of the competition will be revealed in the video series to will be released on the Treasure Games YouTube channel this fall. The production team will capture unique behind-the-scenes moments and share them on the Treasure Games and Cronicari Digitali social media accounts. More than 168 hours of footage will later be turned into the episodes that will tell the story of the competition on YouTube.

The participants selected for Treasure Games in Banat and who, through their communities, bring the whole adventure to social media, are Marius Chivu, Emilia Morariu, Alina Muntele, Ciprian Muntele, Silviu Barbul, Adrian Dan, Bogdan Buzuleac and Răzvan Moței.

The Treasure Games in Banat show is presented by Toader Păun, who also offers behind-the-scenes details through diaries broadcast live online, on TV and radio.

Profi supports the discovery and protection of architectural heritage

One of the special moments of the Treasure Games adventure in Banat will be the competitors’ meeting with the participants in another large-scale project developed by Cronicari Digitali. Timisoara becomes the place where, on July 15, most content creators will meet to put the city’s architectural and cultural heritage in the center of attention, on Instagram, Facebook, Tik-Tok, YouTube, in the press and blogosphere. Timisoara, with its more than 14,000 historical buildings, will be promoted through original content, in images and stories with and about the architectural heritage, with the help of journalists and content creators. During the day, the participants will follow a guided route through Timișoara, but also through towns in Timiș county, giving the architectural objectives visibility in the online environment.

More than 140 content creators are expected to take part in the Heritage Instameet “Meet me in Timisoara!”. At the end, everyone will meet in Iulius Gardens park (Family Plaza) in Iulius Town Timișoara for a Heritage Cocktail Party, during which they will get to know local and regional authorities and cultural representatives.

The participants in the Treasure Games in Banat will thus have the opportunity for a moment of relaxation before the grand finale and to find out who wins the second edition of the first social media reality show in Romania.

During the event, Profi, a retailer with a Romanian soul and operating exclusively in Romania, will offer prizes both in the form of a voucher worth 4,000 lei, for a holiday at Casa Ardeleană (the trout farm in Via Profi), and shopping vouchers valid in Profi stores, vouchers that will go to those participants in the Heritage Instameet “Meet me in Timișoara!” who throughout the day best captured the architectural heritage, making others eager to discover it and especially to protect it.

With 28,000 employees in its network of 1,654 own and Partner stores present in almost 800 urban and rural localities, Profi is the largest private employer in Romania. PROFI SUPER, PROFI CITY, PROFI GO and PROFI LOCO, the four store formats of the network, open a range of 5,000 products appreciated by the more than 1.2 million customers who shop in these stores every day. More than 94% of the network’s products come from Romanian suppliers. Its turnover, of 11.7 billion lei, places the company in third place in Romanian retail.

Comentarii

comentarii