Acasă Economic A demarat selecţia pentru cursantele Şcolii Antreprenoriale pentru femei

A demarat selecţia pentru cursantele Şcolii Antreprenoriale pentru femei

487
DISTRIBUIȚI

În Centrele locale AntrES din judeţul Timiş a demararea procesului de selecţie a grupurilor ţintă I şi II pentru instruirea gratuită în cadrul Şcolii Antreprenoriale pentru femei. Activitatea face parte din cadrul proiectului „Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei”, proiect finanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!” şi derulat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea de Nord Baia Mare, Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa, Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”, şi Societatea Ştiinţifică de Management din România. Centrele locale AntrES din judeţul Timiş au fost constituite cu sprijinul deosebit al Primăriilor din Lugoj, Buziaş, Jimbolia şi Recaş şi, personal, al primarilor Francisc Boldea, Alger Ilaş, Gabor Kaba şi Marinel Paşca, în perioada mai – iunie 2009, prin semnarea de Acorduri de parteneriat cu administraţia publică locală. Astfel, au fost constituite 4 Centre locale AntrES în judeţul Timiş, la Lugoj, Buziaş, Jimbolia, Recaş.
În perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2009, va avea loc procesul de selecţie la nivelul Centrelor locale AntrES Lugoj, Buziaş, Jimbolia, Recaş, a grupurilor ţintă pentru instruirea gratuită în cadrul Şcolii Antreprenoriale pentru femei, astfel: Grup ţintă I – femei manager de IMM-uri, care doresc să-şi dezvolte afacerea se vor selecta câte 6 persoane la cele 4 centre locale, deci un total de 24 femei pe judeţ. Pentru acest grup ţintă se urmăreşte ca obiectiv: îmbunătăţirea abilităţilor manageriale, intra şi antreprenoriale, în vederea dezvoltării afacerii existente, utilizarea optimă a oportunităţilor existente pe piaţă, a factorilor de succes care cresc competitivitatea, a strategiilor de management şi marketing etc. şi promovării adaptabilităţii, cu efecte asupra performanţei economice, stabilităţii IMM-urilor şi nivelului de ocupare; Grup ţintă II – femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere – se vor selecta câte 18 persoane la cele 4 centre locale, deci un total de 72 femei pe ansamblul celor 4 Centre locale. Pentru acest grup ţintă se urmăreşte ca obiectiv: formarea culturii antreprenoriale, creşterea abilităţii de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete, prin furnizarea informaţiilor necesare privind mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea şi derularea unei afaceri de succes etc. şi prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri, având ca efect generarea unui număr crescut de afaceri, atât în mediul urban, cât şi rural.
Persoanele interesate se pot înscrie şi pot solicita informaţii suplimentare la sediul Primăriilor din Centrele locale AntrES: Lugoj, Buziaş, Jimbolia, Recaş, prin depunerea următoarelor documente: pentru grupul ţintă I – femei manager – Fotocopie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei; Copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului; Declaraţie pe proprie răspundere că ocupă un post de manager la firma proprie (IMM); Formularul nr. 1 de înscriere în baza de date; pentru grupul ţintă II – femei care doresc să iniţieze o afacere – Fotocopie a buletinului/cărţii de identitate al/a solicitantei; Curriculum vitae; Formularul nr. 2 de înscriere în baza de date.
Selecţia grupurilor ţintă se va realiza pe baza rezultatelor aplicării a 2 chestionare: Chestionar de evaluare psiho-comportamentală; Chestionar socio-profesional. Activitatea de instruire în cadrul Şcolii antreprenoriale pentru femei se va desfăşura la sediul Primăriei din Centrul local AntrES, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010, bilunar, în zilele de vineri şi sâmbătă.

Comentarii

comentarii