Acasă Administraţie Activități suspendate la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara. Mai multe servicii...

Activități suspendate la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara. Mai multe servicii se mută în online

1207
DISTRIBUIȚI
Primaria Timisoara 11

Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara suspendă mai multe activități cu publicul în luna aprilie. Într-un comunicat semnat de Radu-Bogdan Sperneac, directorul executiv, se anunță suspendarea următoarelor activități, dar și alternative, la unele dintre acestea:

„1.     preluarea documentelor pentru înregistrarea deceselor; în conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 3220723/27.03.2020, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne transmiterea documentelor se va face exclusiv de către medicul care constată decesul sau persoana desemnată din cadrul unităţii medicale, pe adresa de e-mail deces@primariatm.ro

2.      preluarea declaraţiilor de căsătorie;

3.      preluarea documentelor pentru nou-născuţi, emise de Maternitatea Odobescu; documentele pentru înregistrarea acestor naşteri vor fi transmise prin e-mai de către persoana desemnată din cadrul unităţii medicale, în baza unei proceduri comune;

4.      depuneri cereri pentru obţinerea certificatelor de stare civilă, duplicate;

5.      depuneri cereri pt. transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile din străinătate

6.      depuneri cereri pt. înscrierea menţiunilor din străinătate (divorţ, schimbare nume, încetarea căsătoriei – evenimente care au avut loc în străinătate)

7.      depuneri cereri pt. schimbarea numelui pe cale administrativă

8.      depuneri cereri pentru rectificarea actelor de stare civilă, modificarea Codului Numeric Personal înscris eronat în actele de stare civilă – în aceste situaţii cererile însoţite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse online pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro

9.      depuneri cereri pt. înregistrarea tardivă a naşterii

10.    depuneri cereri pt. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, a adeverinţelor de celibate – documente utilizate la autorităţile din străinătate

11.    depuneri cereri pt. completarea formularului E401 – documente utilizate la autorităţile din statele membre ale Uniunii Europene

12.    depuneri cereri pt. furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal, respectiv pt. eliberarea adeverinţelor privind istoricul de domicilii – în aceste situaţii cererile însoţite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse prin poştă sau online pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro; la ridicarea documentelor petenţii se vor prezenta personal cu documentul de identitate în original;

13.    depuneri cereri pt. atestarea domiciliului din RNEP necesar la autorităţile din străinătate.

14.    depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru motivul expirare – potrivit art. 14 din Decretul nr. 195/16.03.2020, emis de Preşedintele României, se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.

15.    depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru cetăţenii români care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România

16.    depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate provizorii pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în România”.

Totodată, directorul executiv anunță că accesul cetăţenilor la ghişee, pentru preluarea cererilor de eliberarea actelor de identitate se va face numai pe bază de programare online. Vor fi preluate doar cererile cauzate de pierdere, furt sau distrugere, de eliberarea primului act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani, și cele de preschimbarea actelor de identitate expirate până la data de 15 martie.

„Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor”, mai transmite Direcția de Evidență a Persoanelor.

Cetățenii sunt rugați să achite costurile pe site-ul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, la adresahttps://plata.dfmt.ro/plata/aspx/formular.aspx,fără a fi necesar să se autentifice în sistem. Pentru plăţile efectuate în ziua precedentă depunerii cererii, nu este necesară prezentarea dovezii de achitarea taxei cu extras de cont.

Comentarii

comentarii