Acasă Administraţie Ambulatoriul ORL de la Spitalul Municipal, un etern proiect al Primăriei Timișoara

Ambulatoriul ORL de la Spitalul Municipal, un etern proiect al Primăriei Timișoara

DISTRIBUIȚI

Lucrările la Ambulatoriul Clinicii ORL a Spitalului Municipal Timişoara rămâne în continuare un subiect pe agenda investiţiilor Consiliului Local Timişoara, reuşindu-se reabilitarea faţadei. Acum, aleşii locali sunt chemaţi să-şi dea votul pentru aprobarea cererii de finanţare cu titlul “Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, depusă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiţii. Ambulatorii.

Din valoarea totală a proiectului, în cuantum de 10.592.285,49 lei (inclusiv TVA), valoarea totală eligibilă este de 10.591.749,99 lei şi valoarea totală neeligibilă de 535,50 lei.

Proiectul de hotărâre menţionează că “Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 212.370,50 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 535,50 lei, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 211.835,00 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului”. De asemenea, se aprobă suportarea din bugetul local a corecţiilor ce pot fi identificate în procedurile de verificare a achiziţiilor publice realizate în cadrul proiectului.

Proiectul propune creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate şi a calităţii actului medical prin reabilitarea, extinderea şi dotarea cu echipamente medicale specifice a ambulatoriului de ORL. Obiectivul general al proiectului contribuie consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica medicală (afecţiuni de gravitate mică etc.) şi/sau pentru a asigura prevenţia necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate şi sporirii incluziunii sociale a persoanelor.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la: Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului ORL, Dotarea ambulatoriului cu aparatură medicală de specialitate; Reorganizarea şi îmbunătăţirea structurii funcţionale a ambulatoriului, precum şi Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu.

În urma acestor investiţii se aşteaptă, între altele, scăderea timpului de diagnostic şi tratament a pacienţilor care se prezintă în regim ambulator, dar şi creşterea numărului de pacienţi care se prezintă aici.

Prin adresa ADR Vest nr. 9473/25.04.2019 se solicita pentru etapa precontractuală pregătirea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

 

Comentarii

comentarii