Acasă Anunturi Anunț privind licitația publică pentru vânzarea unor terenuri intravilane situate în comuna...

Anunț privind licitația publică pentru vânzarea unor terenuri intravilane situate în comuna Variaş, localitatea Sânpetru Mic, judeţul Timiş

DISTRIBUIȚI

Comuna Variaș, cu sediul în localitatea Variaș, numărul 619, județul Timiș, organizează licitație publică pentru vânzarea unor terenuri intravilane situate în Comuna Variaş, localitatea Sânpetru Mic: Licitație publică pentru vânzarea a patru terenuri, aparținând domeniului privat al Comunei Variaș, astfel: Localitatea Sânpetru Mic: -teren intravilan, înscris în Cartea Funciară nr.400996 Variaș, nr. cadastral/topografic 81, în suprafață de 5.729 mp, categorie de folosință curți-construcții; -teren intravilan, înscris în Cartea Funciară nr.401177 Variaș, nr. cadastral/topografic 118, în suprafață de 5.010 mp, categorie de folosință curți-construcții; -teren intravilan, înscris în Cartea Funciară nr.402636 Variaș, nr. cadastral/topografic 51, în suprafață de 5.683 mp, categorie de folosință curți-construcții; -teren intravilan, înscris în Cartea Funciară nr.402637 Variaș, nr. cadastral/topografic 53/a în suprafață de 2.773 mp, categorie de folosință curți-construcții. În vederea participării la licitația publică, persoanele interesate sunt rugate să solicite în scris documentația de atribuire privind vânzarea obiectivelor descrise mai sus de la biroul Achziții publice din cadrul Primăriei Comunei Variaș. Oferta, însoțită de dovezile privind achitarea taxei de participare și a
garanției de participare, se vor depune până la data de 11.12.2023, ora 10:00 la registratura Primăriei Variaș. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 11.12.2023, ora 11:00, în Sala de consiliu a Primăriei comunei Variaș. Taxa de participare la licitație și garanția de participare se vor achita la casieria Primăriei Variaș. Garanția de participare se va reține în cazul neparticipării/retragerii din cadrul licitației sau în cazul refuzului de a se semna contractul. Aceasta se va restitui licitatorilor necâștigători în urma formulării unei cereri scrise, respectiv licitatorului declarant câștigător după semnarea contractului. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Variaș, telefon: +40256/387563 sau e-mail: primaria_varias@yahoo.com.

Comentarii

comentarii