Acasă Actualitate Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei: „În Consiliul Local Timișoara, comisiile de specialitate sunt...

Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei: „În Consiliul Local Timișoara, comisiile de specialitate sunt de decor”

921
DISTRIBUIȚI

Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei, fondată de Ilie-Vasile Sîrbu, candidat independent la Primăria Timișoara, atrage atenția asupra unor nereguli sesizate într-o hotărâre de consiliu local care stabilea criteriile de atestare a administratorilor de blocuri. Neregula este reprezentată de faptul că deja există o lege care stabilește acest lucru, iar o hotărâre de consiliu local nu poate bate o lege organică.

„Nu ne mai surprinde nici un fel de anomalie care vine dinspre Primăria Timișoara după scandalul cu trotuarele din cartierul Cetate, când a fost încălcată cu bună știință Legea 50, articolul 24. (…) După o analiză amănunțită a Hotărârii de Consiliu Local nr. 357/ 01.09.2020 am constatat că un funcționar public a tras pe sfoară consilierii locali. La o primă citire a Proiectului de Hotărâre adăugat, ca de obicei, pe listă suplimentară, nu e nimic grav. Dar dacă ne uităm în anexe observăm cum un HCL bate o lege organică”, se arată în comunicatul asociației.

Probleme merg și mai departe: consilierii locali nici nu știau exact ce votează! „Pentru a ne dumiri am întrebat câțiva dintre consilierii locali, dacă la Proiectul de Hotărâre au avut și anexele? Nimeni nu a dat un răspuns clar. Nici nu e de mirare, pentru că din anul 2015, ședințele comisiilor de specialitate sunt de decor, la fel si si consilierii care le alcătuiesc. Comisiile de specialitate au printre atribuții principale analizarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local. Dar, «Legea sunt eu!», un dicton aplicat cu succes în clădirea de pe Bulevardul C.D. Loga nr. 1. De puține ori s-au auzit voci din consiliu, care să reteze acest elan muncitoresc. Elan, care uneori se întoarce împotrivă. Proiectul «Timișoara civică» funcționează, chiar dacă haosul de pe site-ul Primăriei Timișoara este întreținut cu bună știință”, se mai arată în comunicat.

Revenind, Legea 196/2018, cea care ar fi modificată prin hotărâre, este o lege organică, iar modificarea ei se poate face doar printr-o lege organică şi nu printr-un HCL. Ce anume se voia modificat? Documentele necesare pentru atestatul de administrator și atribuirea către primărie a examinării.

Legea 196/2018 prevede următoarele: Art.2, e) atestat – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local; f) certificat de calificare profesională – actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

„Din cele două prevederi rezultă clar că persoanele fizice nu se examinează de către Primărie, pentru că pregătirea lor este asigurată prin curs”, concluzionează cei de Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei.

La art.10, Legea 168 mai spune că: (5) La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii; (6) Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente: a) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f); b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară.

„Se observă că legea prevede concret ce documente stau la baza emiterii atestatului. Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator. Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis”, se mai arată în comunicat.

În afară de faptul că proiectul de hotărâre nu apare pe ordinea de zi, o altă problemă prezentată este că în referatul de aprobare sau raportul de specialitate nu se menționează și că se modifică metodologia de acordare a acelor atestate. În același timp, în anexe – care oricum nu au fost prezentate consilierilor –, sunt menționate modificări față de Legea 196/2018 atât la cea de atestare, cât și de reatestare. Mai mult, asociația prezintă câteva detalii surprinzătoare despre funcționarul care a pregătit documentația:

„Ce am constatat noi, dincolo de această Hotărâre de Consiliu Local? Funcționarul care a pregătit documentația pentru această hotărâre predă cursuri la o societate comercială abilitată în a pregăti persoane pentru a obține atestatul pentru administrator.

Ceea ce am prezentat mai sus este un abuz girat de superficialitatea unor oameni aleși în funcția de consilieri ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara.  L-am contactat pe domnul Petru Olariu, președintele Federației Asociațiilor de Locatari din Timișoara, care ne-a mărturisit că și dânșii au constatat aceleași nereguli. Mai mult, FALT-ul a trimis un document către prefectura Județului Timiș în care solicită să fie analizată cu mai mare atenție prevederile Hotărârii de Consiliu nr. 357/ 01.09.2020 în raport cu Legea 196/2018 privind  înființarea organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Așteptăm răspunsul prefecturii Județului Timiș! Chiar daca e campanie electorală, suntem atenți la tot ce se mișcă în Primăria Timișoara…”.

Mai pe larg, modificările aduse de hotărârea de consiliu local ar fi următoarele:

„În art.6 (al Legii 196/2018 – n.r.) se prevede certificarea calităţilor profesionale, ori acest lucru nu mai este prevăzut în noua lege, întrucât s-a prevăzut obligativitatea cursului, care în vechea lege nu era şi ca atare era necesar un examen. La art.8.1se observă că se cer documente care nu sunt prevăzute în legea 196/2018, printre care enumerăm: Adeverinţa medicală care trebuie solicitată la la angajare, conform codului muncii şi nu la atestare; Aviz psihologic în original (pentru candidații la funcțiile politice nu e necesar). Se introduce capitolul 3 cu prevederi care nu sunt cuprinse în Legea 196/2018. De exemplu: Art.12 21.1 paragraful 2: Suspendarea certificatului de atestare va opera până la achitarea prejudiciului stabilit prin hotărârea judecătorească, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost stabilit prin hotărâre judecătorească pronunțată de către o instanță penală, prin care s-a dispus și condamnarea administratorului. Art.12 punctele 12.2, 12.3, 12.4, Art.14, art. 15, art.18.2, 18.3, art.20; Similar,aceste condiţionări se pun şi la persoane juridice, la art. 40 se prevede o comisie de atestare, dar această comisie nu îşi mai are rostul atât timp cât legea nu mai prevede examen. Art. 43 se prevede o comisie de soluţionare a contestaţiilor, la fel nu mai este necesară pentru că nu sunt examene. Toată procedura de atestare trebuie să se facă de către funcţionarii din primărie, iar contestaţiile să se rezolve ca orice contestaţie la un document al primăriei. Referitor la Anexa 2, observăm că la art.2 din nou se cer documente ca şi la Anexa 1, care nu sunt necesare, nefiind prevăzute de lege. La art. 3 la fel, primăria doreşte să organizeze examen, contrar Legii 196/2018. Art.4 (1), (2) se observă că vor să organizeze examen, deşi legea nu prevede aşa ceva. Reatestarea se face pe baza aceleiaşi metodologii ca şi atestarea, dacă dosarul este complet. La articolele 5 și 6 la fel, se vrea examen”.

Comentarii

comentarii