Acasă Actualitate Atenție, constructori din Timișoara! Aveți mai multe obligații pentru privind gestionarea deșeurilor...

Atenție, constructori din Timișoara! Aveți mai multe obligații pentru privind gestionarea deșeurilor de pe șantiere

DISTRIBUIȚI

De la 1 august 2022 au intrat în vigoare noile cerințe privind gestionarea deșeurilor din construcții. Mai exact, s-a schimbat modalitatea prin care se pentru obținerea autorizației de construire va fi necesar și avizul privind gestionarea deșeurilor, care mai nou va presupune realizarea în prealabil a unui plan specific. De asemenea, proiectanții vor trebui să încadreze viitorul șantier într-o categorie de risc din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Modificările sunt aduse de HCL 320/2022 și HCL 333/2022.

„Ca noutate față de vechiul regulament de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în municipiul Timişoara, cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 320/12.07.2022, este că beneficiarii autorizațiilor pentru lucrări de construire/desființare sau ai avizelor eliberate de Direcția Județeană Pentru Cultură, au obligația să solicite avizul privind gestionarea deșeurilor, de la compartimentului de specialitate, cu atribuții privind avize si control în acest sens, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara”, transmit reprezentanții primăriei în legătură cu prima modificare.

Tot aceștia atrag atenția că avizul privind gestionarea deșeurilor este valabil numai însoţit de Planul de gestionare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul) sau desființare (demolare), precum şi de Planul de situaţie propus al investiţiei vizat spre neschimbare. Pentru mai multe detalii, cei interesati pot accesa pagina de internet a Municipiului Timișoara: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/?uid=69D26E206E65DA09C22587F000356797.

„Nou față de vechiul regulament privind stabilirea  măsurilor de protecţia mediului  în timpul executării lucrărilor de construcţii în municipiul Timișoara, cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 333/12.07.2022,  este că pentru emiterea Avizului de Gestiune Deșeuri de către compartimentul  de specialitate cu atribuții privind avize și control mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, se face evaluarea şantierului în funcție de categoria de risc: mic, mediu, sau ridicat, în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2 din HCL nr. 333/2002 «Evaluarea impactului șantierului asupra mediului și măsuri de reducere a impactului asupra mediului». Proiectanții care  întocmesc documentația de obținere a autorizației de construire au obligația de a încadra șantierul, categoria de risc, respectiv să prevadă măsurile aferente de reducere a impactului asupra mediului, necesare a fi luate pe șantier. Pentru obținerea Avizului de Gestiune Deșeuri, la depunerea solicitării, proiectanții vor înainta un exemplar cu DTOE (în care se va preciza, încadrarea șantierului, conform Anexei nr. 2); documentația depusă va include și o planșă cu organizarea de șantier”, mai precizează reprezentanții municipalității, și în legătură cu celălalt HCL.

Acesta din urmă poate fi consultat la: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/hotarari-ale-consiliului-local/?uid=9C2DED1705B01410C225886E002B6F88.

Comentarii

comentarii