Acasă Economic CCIA Timiș solicită Guvernului României, în contextul pandemiei de COVID-19, adoptarea unei...

CCIA Timiș solicită Guvernului României, în contextul pandemiei de COVID-19, adoptarea unei serii de măsuri menite să limiteze pierderile suferite de agenții economici

DISTRIBUIȚI
sediu cciat 11

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș solicita Guvernului României, în contextul pandemiei de COVID-19, adoptarea unei serii de măsuri menite să limiteze pierderile suferite de agenții economici din toate sectoarele economice,  închiderea activității unor agenți economici (faliment) și, totodată,  pentru a reuși redresarea imediată a acestora în situația depășirii pandemiei. 

În acest sens, CCIA Timiș a adresat Camerei de Comerț și Industrie a României o cerere de reprezentare a intereselor mediului de afaceri timișean, în calitatea CCIR de membru cooptat în Grupul de lucru interinstituțional, reunit la solicitarea Președintelui României, în scopul evaluării impactului economic al efectelor epidemiei de coronavirus în România.

Vă prezentă integral textul cererii:

”Către,

Camera de Comerț și Industrie a României

În atenția Domnului Președinte Mihai Daraban

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, în calitate de membru al CCIR, în temeiul prevederilor art.28, alin.2, din Legea nr.335/2007 cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm prezenta

Cerere de reprezentare

în fața Guvernului României, raportat la prevederile art.45 din actul normativ antemenționat, precum și a cooptării CCIR în cadrul Grupului de lucru interinstituțional, reunit la solicitarea Președintelui României, dl.  Klaus Iohannis, în scopul evaluării impactului economic al efectelor epidemiei de coronavirus în România, prin intermediul căreia vă rugăm să binevoiți a ne sprijini în demersul nostru de a reprezenta interesele mediului de afaceri timișan în contextul pandemiei de COVID – 19.

În vederea limitării pierderilor suferite de agenții economici din toate sectoarele economice și pentru a reuși redresarea imediată a acestora în situația depășirii pandemiei, solicităm adoptarea unei serii de măsuri menite să limiteze riscul apariției închiderii activității unor agenți economici (falimentului acestora) și implicit a scăderii economiei în ansamblul său.

În acest sens solicităm următoarele:

–        eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor agenților economici (CAS, CASS și CAM) pentru salariile angajaților lor pentru o perioada de 90 de zile concomitent cu acordarea unei bonificații de cel putin 15% companiilor care doresc să nu acceseze opțiunea de reeșalonare;

–        prelungirea până pe data de 25 mai 2020, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) din Codul Fiscal, a termenului de depunere a declarației anuale de impozit pe profit aferentă anului fiscal 2019;

–        prelungirea de la 15 zile la 45 de zile a termenului în care poate începe executarea silită, pentru toate somațiile active emise de ANAF, în situația în care nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere. În practică, există situații în care aceste somații sunt transmise din eroare, însă datorită situației create, contribuabilii pot avea nevoie de timp suplimentar pentru a analiza situația și a notifica organul fiscal cu privire la intenția de a demara procedura de mediere;

–        amânarea termenelor pentru depunerea situații financiare aferente  anului 2019 și depunerea D101, deconturi TVA, D390, D394;

–        acordarea de linii de credit prin intermediul bancilor cu capital de stat (CEC

 Bank, Eximbank) pe termen de 1 an cu dobandă “0“ sau cel mult 50 % din ROBOR, pentru IMM-uri și pentru celelalte entități ce au până la 50 de angajați (PFA, IF, II, AF, asociații , fundații) pentru a stimula revenirea rapidă a activitații.

–        acordarea de garanții guvernamentale companiilor pentru  a  contracta finanțări bancare pentru susținerea activității curente;

–        eșalonarea datoriilor fiscale pe o perioadă de 120 de zile de la termenul de plată (25.03.2020), fără a fi calculate doânzi și penalități pentru această perioadă;

–        compensarea între sumele de rambursat de la bugetul de stat și obligațiile fiscale scandente ale contribuabililor persoane juridice, fără calcularea de penalități în sarcina acestora dacă compensarea nu s-a realizat la timp de către stat;

–        rambursarea datoriilor către agenții economici: rambursări de TVA, recuperări de impozite;

–        adoptarea cu celeritate a proiectului legislativ privind tranzacțiile electronice

– Proiect de Lege privind identificarea electronică şi serviciile de încredere aflat în dezbatere la Camera Deputaților (L481/2019 – Pl-x 475/2019) sau emiterea de către Guvernul României a unei Ordonanțe de Urgență prin care semnăturii electronice avansată să-I fie recunoscută valoarea juridică și să producă efecte juridice depline;

–        modificarea H.G. 1186/2000 prin adăugarea COVID19 pe lista bolilor infectocontagioase așa încât să beneficieze de indemnizație și cei fără stagiu de cotizare;

–        eliminarea plafoanelor pentru constituirea de provizioane pentru riscul de neîncasare a clienților;

–        rambursarea plăților concediilor medicale agenților economici;

–        trecerea medicamentelor materialele/serviciile SSM necesare pentru preventie/dezinfectie/protectie de la cota redusa sau standard de TVA la cota de 5%;

–        introducerea și acordarea deductibilității fiscale pentru provizioanele de continuitate a activității.

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre şi că veţi sprijini acest demers, vă asigurăm, Domnule Președinte, de întreaga noastră consideraţie.

Cu deosebită stimă, Președinte executiv, Florica Chiriță”

Comentarii

comentarii